Dzienne archiwum: Październik 12, 2017

Konferencja Naukowo-Techniczna „Nowe kierunki badań w ochronie i kształtowaniu środowiska w geodezji i gospodarce przestrzennej”

W dniach 9-11 listopada odbyła się Konferencja Naukowo-Techniczna pn. „Nowe kierunki badań w ochronie i kształtowaniu środowiska oraz w geodezji i gospodarce przestrzennej”. Konferencja organizowana była przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołąttaja w Krakowie, Gmina Dębowa Kłoda i Poleski Park Narodowy.

Tematyka konferencji obejmowała zagadnienia dotyczące:

– ochrony i kształtowania krajobrazu;

-gospodarowania wodą w środowisku przyrodniczym;

-degradacji, ochrony i rekultywacja wód i gleb;

– infrastruktury technicznej obszarów wiejskich;

– innowacyjnych technologii w inżynierii środowiska i gospodarki przestrzennej

– innowacyjnych technik i technologii pomiarowych w geodezji;

– geodezyjnych urządzeń przestrzeni wiejskiej

– rozwoju systemów katastralnych i gospodarki nieruchomościami;

– innowacyjnych metod przetwarzania danych przestrzennych, geowizualizacji;

– współczesnych wyzwań badawczych gospodarki przestrzennej;

– aktualnych problemów i wyzwań w leśnictwie, gospodarki leśnej.

Pierwszy dzień sesji naukowych rozpoczął się na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie, natomiast następne sesje dwudniowe  odbyły się już w terenie tj. w Poleskim Parku Narodowym oraz na terenie gminy Dębowa Kłoda.

Uczestnicy konferencji mieli okazję wymiany doświadczeń, które w przyszłości mogą zaprocentować skutecznym działaniem w zakresie jakościowej ochrony środowiska w Polsce.

Konferencja została objęta Honorowym Patronatem JM Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie Prof. dr hab. Zygmunta Litwińczuka, JM Rektora Uniwersytetu Rolniczego  im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Prof. dr hab. inż. Włodzimierza Sady.

Szkolenie „Negocjator policyjny” dla KPP w Parczewie

W dniu 13.10.2017r. o godz.11.00 w ośrodku wypoczynkowym „Kropelka” zostanie przeprowadzone szkolenie dla pracowników Policji z zakresu „Negocjator policyjny”.
Nad jeziorem Bialskim dochodzi do wielu zagrożeń. Szkolenie ma na celu pokazanie jak postępować z osobą agresywną, gdy często słowo może przesądzić o życiu lub śmierci. Jak zdobyć zaufanie rozmówcy, a tym samym rozładować napięcie czy konflikt, z jakimi osobami najtrudniej negocjować. Tego typu informacje m.in. będą poruszane na szkoleniu. Ma to tym samym pomóc funkcjonariuszom policji w kwestii jakie predyspozycje powinien posiadać negocjator policyjny, a także co przeżywa po akcji i jak sobie z tym radzić.

Szkolenie jest zorganizowane w ramach projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa w miejscowości turystycznej Białka w gminie Dębowa Kłoda” dofinansowanego w ramach rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017r.”.

Debata z udziałem przedstawicieli KPP w Parczewie

Zapraszamy na kolejną  debatę w miejscowości  Białka w ośrodku wypoczynkowym „Kropelka” w dniu 13.10.2017r. o godz. 8.00. Debata będzie przeprowadzona przez przedsiębiorców w miejscowości Białka, na którą zostali zaproszeni przedstawiciele KPP w Parczewie w ramach bezpłatnej współpracy oraz przedstawiciele UG Dębowa Kłoda. Podczas spotkania nastąpi wymiana doświadczeń oraz wypracowanie wspólnych metod zapobiegania naruszeniom przepisów w rejonach lokali gastronomicznych. Będzie okazja dowiedzieć się jak postępować w przypadku niebezpieczeństwa. Zapewniamy serwis kawowy. Wszelkich informacji udzielamy pod nr Tel. 83 3557023.

Debata jest zorganizowana w ramach projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa w miejscowości turystycznej Białka w gminie Dębowa Kłoda” dofinansowanego w ramach rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017r.”