Dzienne archiwum: Luty 12, 2019

Ogólnopolski konkurs „Sposób na Sukces”-XIX edycja

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie ogłasza XIX edycję ogólnopolskiego konkursu „Sposób na Sukces” na najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość na obszarach wiejskich.

Ideą konkursu jest promowanie interesujących przedsięwzięć gospodarczych, innowacyjnych rozwiązań, działań na rzecz ograniczenia skutków niekorzystnych zmian klimatu, włączenia społecznego, a także aktywizacji lokalnych społeczności

Zgłoszenia konkursowe należy składać do właściwego Wojewódzkiego Doradztwa Rolniczego (WODR) w terminie do 15 marca 2019 roku.
Do konkursu „Sposób na Sukces” mogą być zgłaszane przedsięwzięcia uruchomione w okresie od 1 lipca 2017 do 28 lutego 2019 roku.

Szczegółowe informacje s ą dostępne na stronie internetowej: https://www.cdr.gov.pl/85-nasze-dzialania/konkursy/sposob-na-sukces

Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie

Każda osoba fizyczna, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, może uzyskać pomoc prawną i poradnictwo obywatelskie.
Co obejmuje nieodpłatna pomoc prawna i z jakiego zakresu spraw dotyczy zapraszamy do zapoznania się z poniższymi informacjami.