Dzienne archiwum: 8 lipca, 2020

Zaproszenie

Starosta Parczewski oraz Wójt Gminy Podedwórze, mając na uwadze obecną sytuację pogodową, zapraszają na spotkanie, które odbędzie się w czwartek 9 lipca 2020 r. o godz. 9:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Podedwórzu.
Tematyka spotkania będzie poświęcona obecnej sytuacji związanej z podtopieniem znacznego obszaru gruntów rolnych położonych wzdłuż biegu rzeki Żylawa i Zielawa na terenie gminy Podedwórze i gminy Dębowa Kłoda oraz wypracowaniu stanowiska odnośnie rozwiązania zaistniałego problemu.

500+ i Świadczenie Dobry Start

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębowej Kłodzie przypomina, że okres zasiłkowy 2019/2021 dotyczący świadczenia wychowawczego (500+) kończy się w dniu 31.05.2021 r.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres są przyjmowane od dnia 1 kwietnia 2021 roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lutego 2021 roku.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia dobry start (300 zł) są przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2020 roku do dnia 30 listopada 2020 roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca 2020 roku do dnia 30 listopada 2020 roku.

W związku z powyższym prosimy składać wnioski jedynie o ustalenie prawa do świadczenia dobry start w podanym terminie.

Zaproszenie na konsultacje społeczne

Wójt Gminy Dębowa Kłoda zaprasza na otwarte spotkanie konsultacyjne dotyczące Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru „Terenów wokół Jeziora Bialskiego” położonego w obrębie wsi Białka, gm. Dębowa Kłoda.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego to dokument, określający sposób użytkowania przestrzeni bądź też przeznaczanie określonych terenów pod konkretny sposób zagospodarowania. Zależy nam, aby przy planowaniu wyznaczyć najbardziej optymalne i zgodne z potrzebami właścicieli działek i mieszkańców oraz z zasadami ochrony środowiska sposoby użytkowania tych terenów w przyszłości.

W związku z powyższym, zapraszamy wszystkich zainteresowanych, w tym mieszkańców, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe oraz inne osoby/instytucje zainteresowane na spotkanie, które odbędzie się 15 lipca 2020 r. (środa) o godz. 15.00 w sali Ośrodka Wypoczynkowego MPWiK „Kropelka”, Białka,  ul. Źródlana 3.

/-/ Wójt Gminy Dębowa Kłoda
mgr Grażyna Lamczyk     

 Jednocześnie informujemy, że konsultacje realizowane są przy wsparciu środków zewnętrznych. Gmina pozyskała grant na realizację pogłębionych konsultacji społecznych ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu „Rozwinięcie zasobów ludzkich i rzeczowych do prowadzenia procesu pogłębionych konsultacji i monitoringu społecznego w obszarze zagospodarowania i planowania przestrzennego w 20 gminach z terenu całej Polski”.