Wszystkie wpisy, których autorem jest Aneta Szyszkowska

Przebudowa drogi gminnej

Przebudowa drogi w Dębowej Kłodzie trwa!!!
Tak jak zapowiadaliśmy wcześniej, mogą wystąpić utrudnienia w przemieszczaniu się na przebudowywanym odcinku.Przypominamy, iż ww. prace budowlane wykonywane są w związku z otrzymanym dofinansowaniem ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na realizację projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 104055L na odcinku km 0+028 – 0+330 w miejscowości Dębowa Kłoda”.

Pomoc To Moc

Decyzją Komitetu akcji prewencyjnej Pomoc To Moc Ochotnicza Straż Pożarna w Dębowej Kłodzie nie otrzyma dofinansowania na zaplanowane zadanie jakim było poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy Dębowa Kłoda poprzez przeprowadzenie działań prewencyjnych i zainstalowanie 7 lamp solarnych. Stąd też przedsięwzięcie zostało już zdjęte ze strony internetowej Pomoc To Moc .Jednak OSP w Dębowej Kłodzie nie poddaje się bowiem na początku roku 2020 jeszcze w styczniu będzie nadal ubiegać się na ww. zadanie i będą Was prosić o ponowne głosy. Wierzą, że mogą na Was liczyć tak jak do tej pory. Zapewne przypomną się na przełomie styczeń/luty.

Umowa na termomodernizację budynku Urzędu Gminy podpisana

W dniu 29 października br. została podpisana umowa na dofinansowanie projektu pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Dębowej Kłodzie” w ramach działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Realizacja nastąpi w 2021 roku. Kwota całkowita projektu to 1 889 297,56 zł, a kwota dofinansowania 1 043 953,10 zł. Zakres typu zadań budowlanych obejmować będzie m.in.: wykonanie klatki schodowej, platformy dla niepełnosprawnych, docieplenie stropu,dachu, ścian zew., wymiana drzwi zew., okien, demontaż i montaż instalacji c.o. i wymiana grzejników, wymiana kotła na kocioł na pellet, wymiana instalacji elektrycznej wraz z wymianą istniejącego oświetlenia na energooszczędne, montaż instalacji kolektorów słonecznych itp.

Przebudowa drogi gminnej-utrudnienia na drodze

W związku z rozpoczynającymi się pracami budowlanymi w ramach projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 104055L na odcinku km 0+028 – 0+330 w miejscowości Dębowa Kłoda” ze środków Funduszu Dróg Samorządowych mogą wystąpić utrudnienia w przemieszczaniu się na przebudowywanym odcinku. Przewidywany termin zakończenia prac do 15 listopada br.
Za utrudnienia przepraszamy.