Wszystkie wpisy, których autorem jest Aneta Szyszkowska

 WÓJT GMINY DĘBOWA KŁODA                   

                                                                               Dębowa Kłoda, 20 marca 2020 r. 

NP.6720.1.2018

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY DĘBOWA KŁODA
z dnia 20 marca 2020 r.

          W związku z wprowadzeniem w Polsce stanu zagrożenia epidemiologicznego, zawiadamiam, że spotkanie konsultacyjne dotyczące Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego realizowanego dla obszaru „Terenów wokół Jeziora Bialskiego” położonego w obrębie wsi Białka, gm. Dębowa Kłoda zaplanowane w dniu 23 marca 2020 r. nie odbędzie się.

          Nowy termin spotkania konsultacyjnego zostanie podany do wiadomości w późniejszym terminie.

                                                                         /-/ Wójt Gminy Dębowa Kłoda

                                                                                mgr Grażyna Lamczyk

WÓJT GMINY DĘBOWA KŁODA                     

                                                                                Dębowa Kłoda, 20 marca 2020 r.

NP.6720.1.2018

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY DĘBOWA KŁODA
z dnia 20 marca 2020 r.
o dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Dębowa Kłoda rozwiązaniami

Zawiadamiam, że w dniu 23 marca 2020 r. , w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dębowa Kłoda, 21-211 Dębowa Kłoda 116 A, w godzinach od 12.00 do 14.00, odbędzie się dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dębowa Kłoda rozwiązaniami.

W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się choroby COVID-19 ( koronawirus), Wójt Gminy  Dębowa Kłoda informuje, że  Urząd w tym czasie udostępniony będzie wyłącznie dla osób bezpośrednio zainteresowanych dyskusją publiczną.

W celu zminimalizowania ryzyka zarażenia koronawirusem, bezpieczeństwa mieszkańców, pracowników i wszystkich osób przebywających na terenie gminy dyskusja publiczna odbywać się będzie cyklicznie, z udziałem nie więcej niż 20 osób.

                                                                                   /-/  Wójt Gminy Dębowa Kłoda

                                                                                            mgr Grażyna Lamczyk

KOMUNIKAT !!!

W związku z wystąpieniem przypadków koronowirusa na terenie Województwa Lubelskiego wstrzymujemy odczyt stanu licznika wody dokonywany przez pracownika Urzędu Gminy Dębowa Kłoda (Inkasenta).

Wobec powyższego zwracamy się z prośbą
o odczyt licznika wody i podanie jego stanu pod numerem telefonu 83 3557578.

Faktura za pobraną wodę zostanie przesłana pocztą tradycyjną. Jednocześnie przypominamy
o ograniczeniu wizyt do Urzędu Gminy Dębowa Kłoda celem ochrony przed zaistniałą sytuacją epidemiologiczną, a w razie konieczności przybycia do urzędu, zastosowania się do środków bezpieczeństwa, jakim jest unikanie bliskiego kontaktu poprzez podawanie wzajemnie rąk i zachowanie bezpiecznej odległości pomiędzy sobą.

                                                            /-/ Wójt Gminy Dębowa Kłoda

                                                                       Grażyna Lamczyk

                                                          

 

 

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Powiatu Parczewskiego!!!

W związku z zaistniałą sytuacją i wystąpieniem kolejnych przypadków koronawirusa na terenie naszego kraju oraz województwa lubelskiego zwracam się do Państwa z apelem o ograniczenie do niezbędnego minimum, tylko w pilnych sprawach, wizyt w różnego typu urzędach, oraz o kontakt telefoniczny, mailowy bądź listowny z poszczególnymi urzędami. Przypominam i informuję, że od 12 marca do 25 marca zostały zamknięte, decyzją Prezesa Rady Ministrów, wszystkie placówki oświatowe oraz kulturalne tj. kina, teatry, muzea, biblioteki, ośrodki kultury na terenie całego kraju. Zgodnie z apelem Pana Premiera proszę
o to, by dzieci i młodzież bezwzględnie pozostawały w domach,
a wszystkich mieszkańców proszę o unikanie większych zgromadzeń i skupisk ludności. Jednocześnie proszę o stosowanie się do wytycznych i wskazówek przekazywanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną, a w przypadku niepokojących objawów wskazujących na możliwość wystąpienia wirusa COVID-19 najpierw o kontakt telefoniczny pod numerem infolinii 800-190-590 lub bezpośrednio do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Parczewie pod numerem alarmowym 517-641-926 w celu przeprowadzenia stosownego wywiadu. Podobne zalecenia dotyczą szczególnie osób wracających z krajów, gdzie wystąpiły przypadki zachorowań na koronawirusa.

Zwracam się też z prośbą o przekazanie tych najważniejszych informacji oraz okazanie pomocy osobom starszym i samotnym, które mają utrudniony dostęp do wszelkiego rodzaju środków przekazu. Zrób osobom starszym, samotnym  i schorowanym zakupy, aby nie musieli robić ich sami. Załatw za nich sprawy, które możesz załatwić. W pierwszej kolejności niech w pomoc włączą się sąsiedzi. Apeluję również o podjęcie takich działań przez Wójtów Gmin Powiatu Parczewskiego, jak również Miejskich/Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej.

Apeluję do Państwa o przestrzeganie zasad przekazanych przez służby sanitarne i medyczne oraz o zachowanie spokoju i rozwagę w codziennym życiu.

                                                                                  Starosta Parczewski

                                                                                       Jerzy Maśluch