Wszystkie wpisy, których autorem jest Aneta Szyszkowska

KOMUNIKAT LUBELSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII

WIOSENNA AKCJA SZCZEPIEŃ LISÓW PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE

Lubelski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w dniach 25 marca – 3 kwietnia 2019 r.* na terenie województwa lubelskiego zostanie przeprowadzone ochronne szczepienie lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

• Szczepionka będzie zrzucana z samolotów w ilości 20 – 30 dawek na 1 km²

• Zrzuty obejmą kompleksy leśne, pola, łąki z pominięciem terenów zabudowanych

• Dawkę szczepionki stanowi blister aluminiowo-plastykowy wielkości około 3 cm, zawierający szczepionkę zatopioną w przynęcie o intensywnym zapachu

N i e   w o l n o   d o t y k a ć    s z c z e p i o n k i !

• Jeśli szczepionka dostanie się do ust, oczu, nosa, lub skaleczenia skóry należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem

• Ręce lub inne nie zakryte części ciała, które miały kontakt ze szczepionką, należy natychmiast dokładnie umyć wodą z mydłem

• Każdy kontakt zwierząt domowych ze szczepionką należy zgłosić lekarzowi weterynarii

• Przez dwa tygodnie po wyłożeniu szczepionki nie należy puszczać wolno psów i kotów, aby nie dostały się do miejsc, gdzie wyłożono szczepionkę

* Termin akcji może ulec zmianie z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych, informacje będą na bieżąco aktualizowane na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Lublinie, www.wiw.lublin.pl.

Azbest

☑️ Co to jest azbest?
☑️Jak uchronić się przed jego szkodliwym działaniem?
☑️W jaki sposób można go usunąć?
☑️Gdzie złożyć wniosek o bezpłatne usunięcie azbestu?
Aby poznać odpowiedzi na powyższe pytania zapraszamy do obejrzenia filmiku instruktażowego przygotowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego.

☑️ Co to jest azbest? ☑️Jak uchronić się przed jego szkodliwym działaniem?☑️W jaki sposób można go usunąć?☑️Gdzie złożyć wniosek o bezpłatne usunięcie azbestu?Aby poznać odpowiedzi na powyższe pytania obejrzyjcie przygotowany przez nas film!#BezpieczniBezAzbestu #ZdroweLubelskie

Opublikowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego Wtorek, 12 marca 2019
  1. Film instruktażowy: https://www.youtube.com/watch?v=1ygpEm-ldOk
  1. Film edukacyjny: https://www.youtube.com/watch?v=6bnBhKdTosk&feature=youtu.be

„Podwórko Talentów NIVEA”

PETYCJA
zamieszczono 11.03.2019r.

§1) W trybie art. 2 Ustawy z dnia 5 września 2014 o petycjach  – wnosimy petycję do Kierownika Jednostki – o rozpatrzenie naszej prośby – dotyczącej przystąpienia Gminy/Miasta/Szkoły – do konkursu w ramach programu „Podwórko Talentów NIVEA” – edycja 2019

– szczegóły pod – www.podworko.nivea.pl 

Osnowa Wniosku:
Niniejszym wnosimy o rozpatrzenie możliwości powiększenia majątku lokalnej społeczności o wykonane i finansowane przez osobę trzecią (firmę komercyjną) – Rodzinne Miejsce Zabaw – Podwórko Talentów NIVEA

Warunkiem przystąpienia do wzmiankowanego konkursu jest dysponowanie terenem pod zabudowę nie mniejszym niż 400 m2. 

Kierownik JST (Wójt/Burmistrz/Prezydent/Dyrektor Szkoły) dysponując odpowiednim terenem może zwrócić się pomoc organizacyjną do lokalnych społeczności jak np.: dom kultury, świetlica, grupa rodziców itp. 

Dodatkowo:
§2) Na mocy art. 63 Konstytucji RP w związku z art 2 ust. 2 pkt 1, 2 i 3 Ustawy  o petycjach w nawiązaniu do art. 241 oraz 243 Kodeksu postępowania administracyjnego, wnosimy petycję do Kierownika JST (Wójta/Burmistrza/Prezydenta)  przekazanie niniejszego tekstu/petycji   – do wszystkich podległych szkół podstawowych (również tzw. Zespołów Szkół), które mogą dysponować  terenem pod zabudowę nie mniejszym niż 400 m2. (szczegóły pod adresem URL https://podworko.nivea.pl ) 

§2b) Wnosimy o zwrotne potwierdzenie przekazania niniejszego wniosku do wszystkich podległych Szkół Podstawowych, które mogą dysponować wyżej określonym terenem. 

§3) Efektem przystąpienia Gminy/Szkoły Podstawowej   do konkursu  może być sfinansowanie budowy, jednego z 20 rodzinnych Placów Zabaw.

Wartość każdego z placów zabaw to aż 250 tys. zł.  

W obecnej edycji, aby wyrównać szansę mniejszych gmin/szkół – Organizator – podzielił Adresatów na 3 koszyki:

1)  Lokalizacje do 20 tys. mieszkańców; 2) Lokalizacje od 20 do 60 tys. mieszkańców; 3) Lokalizacje powyżej 60 tys. mieszkańców.
Dodatkowo Szkoły otrzymają 300 zestawów gier do szkolnej świetlicy – szczegóły pod www.podworko.nivea.pl 

Każda ze Szkół, która przystąpi do akcji uzyska ponadto gwarantowane konspekty ciekawych lekcji dla nauczycieli – szczegóły pod www.podworko.nivea.pl

Uproszczono również znacznie – procedurę zgłoszenia lokalizacji – do 3 intuicyjnych kroków – szczegóły pod www.podworko.nivea.pl 

Przedmiotowy plac zabaw znajdzie się w majątku Gminy/Szkoły  oraz przyczyni się do wzbogacenia infrastruktury Gminy związanej z terenami rekreacyjnymi –  szczegóły pod www.podworko.nivea.pl 

§4) Mamy nadzieję, że tak jak w poprzednich edycjach – nasza akcja zaktywizuje mieszkańców oraz lokalnych decydentów i pomoże wypełniać zadania związane z zaspokajaniem potrzeb wspólnot lokalnych – w kontekście art. 7 ust. 1 pkt. 10 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

§5) Załączamy niezbędne materiały, list przewodni do Gmin/Szkół,  wizualizacje podwórek, zdjęcia z poprzednich edycji, etc. 

Skrót do regulaminu pod https://podworko.nivea.pl/regulaminy/regulamin-zgloszen.pdf 

Formularz zgłoszeniowy online znajduje się pod adresem URL: www.podworko.nivea.pl 

W przypadku twierdzącej odpowiedzi na naszą petycję wystarczy zgłosić udział w konkursie poprzez wypełnienie wzmiankowanego formularza online.

Fakultatywnie – Jednostka, aby zwiększyć swoje szanse uzyskania jednej z nagród głównych – może zrealizować krótki film (ok. 3 minuty) o tematyce związanej z naszym Konkursem (poszukujemy talentów)  oraz zamieścić film za pomocą rzeczonego formularza, a także przekazać Organizatorowi prawa autorskich do Filmu – stosownie do przepisów Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 z późn. zm.)  Stosowne klauzule w tej mierze – znajdują się w rzeczonym formularzu online. 

Cześć Gmin/Szkół otrzymała już od Organizatora zaproszenia do konkursu oraz mailingi – co z pewnością ułatwi podjęcie decyzji i finalizację procedury zgłoszenia. 

Dla Państwa informacji załączamy również kilka zdjęć z jednego z 220 wybudowanych Placów Zabaw w ramach edycji Konkursu “Podwórko Nivea” w 2012, 2015, 2016, 2017 i 2018 r. 

Reasumując, w ścisłym kontekście wcześniejszych pytań, w trosce o pielęgnację wartości rodzinnych, wnosimy petycję  – na mocy art. 63 Konstytucji RP w związku z  241 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – o rozpatrzenie możliwości powiększenia majątku lokalnej społeczności o wykonane (finansowane) przez osobę trzecią (firmę komercyjną) – Rodzinnego Miejsca Zabaw – Podwórko Talentów NIVEA, które po oddaniu do użytku stałyby się własnością społeczeństw lokalnych. 

Wspomniana firma komercyjna wykonałaby takie działania non profit w ramach prowadzonych dla dobra społecznego programów (szczegóły w załączonych materiałach oraz w materiałach, które zostały już dostarczone do JST za pomocą środków komunikacji elektronicznej).

Budowa “Podwórka Talentów” –  byłby całkowicie sfinansowana przez Firmę Nivea sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu na obszarach przygotowanych i przekazanych przez JST.

Jeszcze raz zaznaczamy, że zakup i montaż urządzeń jest finansowany przez Firmę NIVEA sp. z o.o. w ramach ogłoszonego Konkursu ,,Podwórko Talentów” – edycja 2019.  Notabene, jak Państwo zapewne pamiętacie, to już piąta nasza akcja tego typu. 

Zaznaczamy, że chcemy działać w pełni lege artis – zatem będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi – dotyczące finalizacji przedsięwzięcia – zgodnie ze stosowanymi przez Urząd/Szkołę  zasadami, z zachowaniem zasad konkurencyjności i wszelkich niezbędnych procedur.

Obecnie prowadzony Konkurs ,,Podwórko Talentów NIVEA” jest kontynuacją akcji z lat ubiegłych, które cieszyły się ogromną popularnością wśród społeczności lokalnych. 

Podsumowując ideą powyższego zapytania jest uwzględnienie petycji mającej na celu rozpatrzenie możliwości ewentualnego wspólnego stworzenia, nowych, bezpiecznych Rodzinnych Miejsc Zabaw – „Podwórko Talentów NIVEA” –  na terenie całej Polski.

Zgodnie z Regulaminem – poprawnie zgłoszone lokalizacje zostaną zarejestrowane/opublikowane na oficjalnej stronie Konkursu www.podworko.nivea.pl 

Po zakończeniu procesu rejestracji, na podstawie warunków konkursu  zostaną wybrane JST/Szkoły, w których Nivea sp. z o.o. wybuduje „Podwórko Talentów” (Rodzinne Miejsce Zabaw)

Oczywiście założeniem programu jest pełna jawność i przejrzystość działań, tak aby wszystkie czynności, począwszy od niniejszego wniosku, skończywszy na finalizacji projektu (powstaniu Podwórka Talentów-  dla Społeczności Lokalnej/Szkoły – odbywały się z pełnym poszanowaniem prawa, stąd szczegółowe warunki konkursu publikowane są pod adresem www.podworko.nivea.pl 

W razie ewentualnych pytań co do merytoryki konkursu – wszelkich informacji udziela Infolinia organizatora konkursu „Podwórko Talentów – NIVEA” pod nr tel. (22) 699-90-66, chat oraz formularz kontaktowy na stronie konkursowej

Aby zachować pełną jawność i transparentność działań – wnosimy o opublikowanie treści petycji na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego (Adresata)  – na podstawie art. 8 ust. 1 ww. Ustawy o petycjach   – co jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację wszystkich danych. Chcemy działać w pełni jawnie i transparentnie. 

§6) Wnosimy aby odpowiedź znajdowała się w treści zwrotnej wiadomości e-mail, wysłanej pod adres e-mail: rodzinnemiejsca@samorzad.pl

§7) Wnosimy o zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszego wniosku na adres rodzinnemiejsca@samorzad.pl

Na mocy przepisów Ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej –  do niniejszego wniosku został dołączony plik podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym – identyfikujący nadawcę (Współwnioskodawcę/Petycjodawcę*) lub współtwórcę niniejszego wniosku, którego Tożsamość ujawniona została w załączonym pliku.

Komentarz: 

Naszymi działaniami – staramy się – w miarę możliwości – uczestniczyć w podnoszeniu poziomu zaspokajania zbiorowych potrzeb Wspólnot Lokalnych, poprzez rozwój odnośnej infrastruktury – w szczególności przeznaczonej dla Młodzieży, Dzieci i Rodzin. 

Art. 225 Kodeksu Postępowania Administracyjnego:

„§ 1. Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku, jeżeli działał w granicach prawem dozwolonych.

§ 2. Organy państwowe, organy jednostek samorządu terytorialnego i inne organy samorządowe oraz organy organizacji społecznych są obowiązane przeciwdziałać hamowaniu krytyki i innym działaniom ograniczającym prawo do składania skarg i wniosków lub dostarczania informacji – do publikacji – o znamionach skargi lub wniosku”.

Mamy nadzieję, że potraktuje Państwo niniejszą petycję – jako dotyczącą rozwoju poziomu życia zbiorowego i wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego. (wkład w rozwój kultury fizycznej, terenów rekreacyjnych, etc) 

W załączeniu – stosowne dossier formalne 

Współwnioskodawca/Petycjodawca*:

Szulc-Efekt sp zoo 
Prezes Zarządu:  Adam Szulc 
KRS: 0000059459
04-051 Warszawa
ul. Poligonowa 1
Kapitał Zakładowy: 222 000,00 pln
www.gmina.pl    

Współwnioskodawca:
Organizator konkursu „Podwórko Talentów NIVEA”
Xs – Events Sp. z o. o. Sp. k 
ul. Okrężna 36, 
02-916 Warszawa
Dodatkowe informacje:
Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt. 1 Ustawy o petycjach (Dz.U.2018.870 t.j. z dnia 2018.05.10) –  osobą reprezentująca Podmiot wnoszący petycję – jest Prezes Zarządu Adam Szulc 

Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt. 5 ww. Ustawy – petycja niniejsza została złożona za pomocą środków komunikacji elektronicznej – a wskazanym zwrotnym adresem poczty elektronicznej jest: rodzinnemiejsca@samorzad.pl 

Adresatem Petycji – jest Organ ujawniony w komparycji.

Kierownik Jednostki Samorządu Terytorialnego (dalej JST)  – w rozumieniu art. 33 ust. 3 Ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 t.j. z 2018.05.24)

 * – niepotrzebne skreślić

 

Harmonogram zebrań wiejskich na terenie Gminy Dębowa Kłoda 
w celu dokonania wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich

L.p.       Sołectwo Termin zebrania Godzina
    1. Dębowa Kłoda 21.03.2019 17:00
     2. Żmiarki 21.03.2019 17:00
     3. Plebania Wola 21.03.2019 17:00
     4. Nietiahy 21.03.2019 17:00
     5. Uhnin 22.03.2019 17:00
     6. Makoszka 22.03.2019 17:00
     7. Stępków 22.03.2019 17:00
     8. Wyhalew 22.03.2019 17:00
     9. Białka 25.03.2019 17:00
   10. Kodeniec 25.03.2019 17:00
   11. Leitnie 25.03.2019 17:00
   12. Pachole 25.03.2019 17:00
   13. Lubiczyn 26.03.2019 17:00
   14. Korona 26.03.2019 17:00
   15. Krzywowierzba Kolonia 26.03.2019 17:00
   16. Zadębie 26.03.2019 17:00
   17. Bednarzówka 27.03.2019 17:00
   18. Chmielów 27.03.2019 17:00
   19. Marianówka 27.03.2019 17:00
   20. Hanów 27.03.2019 17:00

PREZES URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ zaprasza do wzięcia udziału w kampaniach i akcjach informacyjno-edukacyjnych


Akcja „Klikam z głową” to spotkania z uczniami szkół podstawowych, ich rodzicami i nauczycielami. Podczas luźnych lekcji Urząd Komunikacji Elektronicznej przybliży dzieciom i ich opiekunom cyfrowy świat, wymieniamy się doświadczeniami na temat używania urządzeń mobilnych i komputerów, czy też uczymy jak rozpoznać koszt SMS-a o podwyższonej opłacie.

Akcja „Wiem, co podpisuję” jest skierowana do osób zawierających umowy, szczególnie do seniorów. To oni są najczęściej ofiarami nieuczciwych praktyk przedstawicieli handlowych reprezentujących operatorów. Co zrobić, żeby nie zostać oszukanym?  W ramach kampanii doradzamy, na co zwracać uwagę, gdy zawieramy umowę w domu, kiedy możemy od niej odstąpić, jak dochodzić roszczeń. Zajęcia mają formę wykładów, podczas których w przystępny sposób przedstawiamy słuchaczom typowe praktyki nieuczciwych sprzedawców.

Ogólnopolski konkurs „Sposób na Sukces”-XIX edycja

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie ogłasza XIX edycję ogólnopolskiego konkursu „Sposób na Sukces” na najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość na obszarach wiejskich.

Ideą konkursu jest promowanie interesujących przedsięwzięć gospodarczych, innowacyjnych rozwiązań, działań na rzecz ograniczenia skutków niekorzystnych zmian klimatu, włączenia społecznego, a także aktywizacji lokalnych społeczności

Zgłoszenia konkursowe należy składać do właściwego Wojewódzkiego Doradztwa Rolniczego (WODR) w terminie do 15 marca 2019 roku.
Do konkursu „Sposób na Sukces” mogą być zgłaszane przedsięwzięcia uruchomione w okresie od 1 lipca 2017 do 28 lutego 2019 roku.

Szczegółowe informacje s ą dostępne na stronie internetowej: https://www.cdr.gov.pl/85-nasze-dzialania/konkursy/sposob-na-sukces