Wszystkie wpisy, których autorem jest Aneta Szyszkowska

Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Dębowej Kłodzie znalazła się na liście laureatów konkursu OSEwyzwanie

Organizatorem konkursu była Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie w ramach realizacji projektu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej oraz Ministerstwo Cyfryzacji przy współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Do konkursu zgłosiło się 1606 szkół z całej Polski.

Komisja Konkursowa zdecydowała o przyznaniu 764 nagród, a podstawą do ich przyznania była liczba punktów, które zdobyła szkoła zgłaszająca się do konkursu. Jednym z zadań konkursowych było wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej SmartSzkołę. Naszą szkołę reprezentowała praca Zosi Szyszkowskiej z klasy V, która wykonała makietę pokazującą edukację cyfrową i inteligentną szkołę przyszłości, wykorzystującą szybki i bezpieczny Internet oraz nowe technologie w procesie edukacji i zarządzania placówką.

Nagrodą w konkursie jest mobilna pracownia multimedialna, która będzie wsparciem przy prowadzeniu lekcji i korzystaniu z internetowych zasobów edukacyjnych.

Przyznana nagroda będzie przekazywana do szkoły w bieżącym roku szkolnym 2019/20.

Dzięki udziałowi w konkursie otrzymamy także dostęp do bezpiecznego, szybkiego i bezpłatnego Internetu.

Lista laureatów dostępna jest pod linkiem: //granty.pl/26734/?fbclid=IwAR1siJUMNdcjtuhMwbb6LHKRPzzJc7oPKe1fkMinQrTlgnRTlDd4nrCAvtg

Podpisywanie umów użyczenia-instalacje fotowoltaiczne i solarne

Wójt Gminy Dębowa Kłoda informuje, iż w dniach 24-27 września 2019 r. w godzinach funkcjonowania Urzędu, będą podpisywane m.in. umowy użyczenia nieruchomości na zakup i montaż instalacji solarnych i fotowoltaicznych z osobami z zakwalifikowanymi (lista podstawowa dostępna jest m.in. na stronie internetowej www.debowakloda.pl) w ramach projektu pt. „Energia przyjazna środowisku i turystyce na terenie Gminy Dębowa Kłoda-etap II” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE.

Przy podpisywaniu umowy niezbędny jest dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości tj. Wyciąg z Księgi Wieczystej.

Na tym etapie nie pobieramy jakichkolwiek opłat związanych z projektem.

Podpisywanie umów:

pokój nr 15 (I piętro) i pokój nr 2 (parter)

w godz. pon.8.00 – 16.00;  wt-piąt.-7.00-15.00

Informacje telefoniczne pod nr tel. 83 355 70 23, 83 3557010.

V Jarmark Pszczelarski

Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań” oraz pszczelarze ziemi parczewskiej zapraszają na V Jarmark Pszczelarski, który odbędzie się 29 września 2019 roku w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Króla Władysława Jagiełły w Parczewie.

W programie m.in.: degustacje produktów z ula oraz regionalnych wyrobów opartych na miodzie, pokaz sprzętu pszczelarskiego i wirowania miodu. Pszczelarze udostępnią wyroby ze swoich pasiek, a o część artystyczną zadbają dzieci z parczewskich przedszkoli oraz kapela podwórkowa „Taka Paka”.

Wśród publiczności zostaną rozlosowane nagrody rzeczowe. Każdy kto wypełni kupon konkursowy ma szansę wygrać atrakcyjną nagrodę.

Program „Mój Prąd”

Ministerstwo Energii we współpracy z Ministerstwem Środowiska przygotowało program dofinansowania instalacji fotowoltaicznych „Mój Prąd” skierowany do gospodarstw domowych. Projekt zakłada dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych kwotą do 5 tys. zł. Nowy program ma pomóc zrealizować zobowiązania klimatyczne wobec Unii Europejskie

Informacji o programie „Mój Prąd” udzielają Doradcy Energetyczni Projektu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”: https://doradztwo-energetyczne.gov.pl/

Masz Głos w swoim regionie

W całym kraju rusza kolejna edycja akcji Masz Głos, która zmienia Polskę lokalnie i buduje dialog pomiędzy społecznością lokalną a władzami samorządowymi. Jeśli chcesz ścieżki rowerowej, lepiej oświetlonej drogi albo marzysz o warsztatach dla rodzin, akcja Masz Głos jest dla Ciebie. Organizatorzy – Fundacja Batorego i partnerzy – już od września zapraszają do rejestracji na stronie www.maszglos.pl. Udział jest bezpłatny, a może wiele zmienić w Twojej miejscowości.

W akcji Masz Głos udział biorą organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje, grupy sąsiedzkie, młodzieżowe rady gmin i rady seniorów, sołectwa, rady osiedli, lokalne gazety i portale informacyjne oraz grupy nieformalne, a także instytucje publiczne (np. szkoły, biblioteki, ośrodki kultury).

Akcja Masz Głos to przedsięwzięcie, które pomaga zmieniać najbliższe otoczenie tak, aby wszystkim wokół żyło się wygodniej, przyjemniej i ciekawiej.Przekonali się o tym mieszkańcy i mieszkanki już jednej trzeciej gmin w Polsce, z których chętni zgłosili się do akcji – w tym z Hrubieszowa z województwa lubelskiego. Aż 60% Polek i Polaków deklaruje, że ma poczucie wypływu na wspólne sprawy na poziomie lokalnym (CBOS, 2018). To dużo więcej niż na poziomie krajowym (43% według CBOS, 2018). Widać to również na przykładzie Lubelszczyzny, gdzie tylko w ostatniej edycji uczestnicy akcji Masz Głos m.in. zachęcali władze do ulepszenia budżetu obywatelskiego (Hrubieszów), młodzież do obserwowania prac Rady Miasta (Lubartów), czy badali aktywność osób z niepełnosprawnościami na lokalnym rynku pracy (Lublin). Za najskuteczniejsze działania co roku wręczana jest na Zamku Królewskim w Warszawie nagroda „Super Samorząd”. Otrzymują ją i uczestnicy akcji, i władze, które podjęły współpracę z mieszkańcami i mieszkankami – obydwie strony doceniamy za dialog i otwartość.

Uczestników akcji Masz Głos wspierają koordynatorzy regionalni, którzy  podpowiadają, jak zrealizować pomysł na zmianę lub jak rozwiązać lokalny problem. Są ekspertami w dziedzinie współpracy mieszkańców z samorządem i działają w każdym województwie, więc są bliżej uczestników akcji, mogą być na spotkaniu danej społeczności lub na posiedzeniu rady gminy czy miasta. W województwie lubelskim wsparcia w ramach akcji Masz Głos udziela Stowarzyszenie Homo Faber która zajmuje się prawami człowieka, pracuje z grupami wykluczonymi, wspiera integrację społeczną.

Rezultaty współpracy regionalnej między uczestnikami akcji a organizatorami akcji Masz Głos to nie tylko efekty ich pracy, z których korzystają społeczności lokalne, ale także w zwiększenie kompetencji uczestniczek i uczestników. Podkreślają też, że odkąd działają w akcji Masz Głos, częściej przekonują i mobilizują pozostałych mieszkańców do swoich projektów, są bardziej widoczni w środowisku jako grupa czy organizacja i łatwiej nawiązują dialog z samorządem oraz mediami lokalnymi. Wśród skutków zaangażowania w akcję wymieniają także załatwienie sprawy istotnej dla swojej społeczności, owocną wymianę doświadczeń pomiędzy przedstawicielami organizacjami z innych regionów w Polsce a uczestniczącymi w Masz Głos

Zmiany prawa – szybka sprawa

„Bardziej chciałam aktywizować mieszkańców niż samorząd. Nie spodziewałam się, że współpraca z władzami będzie taka dobra. ” – mówi Małgorzata Cios z Hrubieszowa z Grupy Nieformalnej „Razem”. To ona wspólnie z władzami swojego miasta wprowadziła poprawki do budżetu obywatelskiego. Co ważne — od pierwszych rozmów o regulaminie do wprowadzenia zmian minęło niecałe 5 miesięcy!

Zacznij od szkolenia

Nikt tak dobrze nie zna potrzeb swojej miejscowości jak mieszkanki i mieszkańcy. Jeśli więc zmieniać i poprawiać – to oddolnie. Akcja Masz Głos jest dla wszystkich. Można zgłosić się już teraz przez stronę www.maszglos.pl albo przyjść na szkolenie wojewódzkie, poświęcone pierwszym krokom w aktywności lokalnej, a dla bardziej zaawansowanych o Samorząd to My. Szkolenie jest bezpłatne, otwarte i nie zobowiązuje do zapisania się do akcji. Odbędzie się 20 września, o godzinie 15:00, w Biurze Partycypacji UM Lublin ul. Bernardyńska 3. Aby wziąć udział w szkoleniu, trzeba zgłosić się przez formularz rejestracyjny: https://www.maszglos.pl/szkolenie/szkolenie-w-lublinie/

Decyduje kolejność zgłoszeń!

Więcej informacji o szkoleniach i o akcji Masz Głos na www.maszglos.pl

Akcja Masz Głos jest przedsięwzięciem ogólnopolskim, realizowanym od 2006 r. przez Fundację im. Stefana Batorego we współpracy z organizacjami partnerskimi. W edycji 2019/2020 są to: Fundacja Aktywności Lokalnej, Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides, Stowarzyszenie Homo Faber, Stowarzyszenie POLITES, Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych SocLab. Akcja Masz Głos pomaga aktywnym lokalnie lub gotowym zaangażować się w działanie, jak dokonywać zmian w najbliższym otoczeniu zgodnie z potrzebami mieszkanek i mieszkańców oraz we współpracy z władzami samorządowymi. Udział w akcji jest bezpłatny i zapewnia dostęp do wiedzy, szkoleń oraz wsparcia w rozwiązywaniu problemów lokalnych, którego udzielają koordynatorzy Masz Głos, działający regionalnie w całej Polsce. We wrześniu trwa nabór do akcji na stronie www.maszglos.pl Prowadzone są także bezpłatne szkolenia wojewódzkie dla zainteresowanych aktywnością lokalną. Rejestracja na szkolenia na stronie akcji i na Facebooku Masz Głos.

Kontakt:

Anna Dąbrowska

Koordynatorka akcji Masz Głos

Stowarzyszenie Homo Faber

795 573 803, ad@hf.org.pl

Wykaz osób zakwalifikowanych do montażu instalacji fotowoltaicznych i solarnych

Poniżej zamieszczamy wykaz osób zakwalifikowanych do montażu instalacji fotowoltaicznych i solarnych wylosowanych w dniu 4.09.2019 r. w związku z planowanym przystąpieniem Gminy Dębowa Kłowa do złożenia wniosku na realizację zadania pt. „Energia przyjazna środowisku i turystyce w gminie Dębowa Kłoda – etap II” w ramach RPOWL na lata 2014-2020, działanie 4.1 Energia przyjazna środowisku.

Pozostałe osoby, które złożyły ankiety zostały umieszczone na listach rezerwowych odpowiednio na montaż instalacji fotowoltaicznej i solarnej.