Wszystkie wpisy, których autorem jest Radosław Rybak

Informacja

        Gmina Dębowa Kłoda informuje iż, 31 grudnia 2019r. została podpisana umowa na  „Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Dębowa Kłoda pochodzących z nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy i Punktu PSZOK” z Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Parczewie. Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Parczewie, zwraca się z prośbą do mieszkańców Gminy Dębowa Kłoda o wystawianie odpadów komunalnych zgodnie z harmonogramem i zasadami segregacji w godzinach rannych.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Wójt Gminy Dębowa Kłoda   i n f o r m u j e ,  że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Dębowa Kłoda oraz na stronach internetowych: www.debowakloda.pl i www.ugdebowakloda.bip.lubelskie.pl (w zakładce: mienie gminy/wykazy nieruchomości) został zamieszczony w dniu 12 listopada 2019 r., na okres 21 dni, wykaz nieruchomości położonych na terenie gminy Dębowa Kłoda (obręb Białka) przeznaczonych do dzierżawy. 

Termin wywieszenia wykazu upływa w dniu 4 grudnia 2019 r.

Dodatkowe informacje – tel. (83) 355-75-90 lub (83) 355-70-08

Czytaj dalej