Bezpieczeństwo w gospodarstwie rolnym

Poniżej zamieszczamy list od Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia P. Adama Sekścińskiego skierowanego do rolników i dzieci rolników na temat bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym.

Facebook
Google+
http://debowakloda.pl/bezpieczenstwo-w-gospodarstwie-rolnym/
Twitter