Archiwa kategorii: Uncategorized

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu i dzierżawy

Wójt Gminy Dębowa Kłoda i n f o r m u j e, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Dębowa Kłoda oraz na stronach internetowych www.debowakloda.pl i www.ugdebowakloda.bip.lubelskie.pl (w zakładce: mienie gminy/wykazy nieruchomości) został zamieszczony w dniu 16 kwietnia 2018r. na okres 21 dni, wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Dębowa Kłoda, przeznaczonych do najmu i dzierżawy.

Termin wywieszenia wykazu upływa w dniu 9 maja 2018r.

Dodatkowe informacje – tel. (83) 355-75-90 lub (83)355-70-08.

Czytaj dalej

 

Rozstrzygnięty przetarg na dostawę i montaż instalacji solarnych

Informujemy, że w dniu 3 kwietnia 2018r. został rozstrzygnięty przetarg na dostawę i montaż instalacji solarnych. Została wybrana firma Antinus Sp. z o.o. ze Skierniewic, która złożyła ofertę na kwotę 3 835 233,36 zł.
Po uzupełnieniu niezbędnych formalności zostanie podpisana umowa z Wykonawcą oraz zostanie zorganizowane spotkanie z mieszkańcami w celu omówienia wszelkich szczegółów.
Gdyby ktoś jeszcze był zainteresowany montażem instalacji solarnych, w tym mieszkańcy bloków z terenu gminy Dębowa Kłoda zapraszamy po informacje do siedziby Urzędu.

Wsparcie alternatywnych form produkcji rolnej wobec ASF-szkolenie

Marszałek Województwa Lubelskiego  Sławomir Sosnowski serdecznie zaprasza  hodowców trzody chlewnej na szkolenie pt. „Wsparcie alternatywnych form produkcji rolnej wobec ASF”,   które odbędzie się   23 kwietnia 2018 r. (poniedziałek)  w Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w Radzyniu Podlaskim,  ul. Pomiarowa 1, 21-300 Radzyń Podlaski

Program:

9.30-10.00   Rejestracja uczestników szkolenia

10.00-10.30  Przywitanie uczestników szkolenia. Działania samorządu na rzecz walki z ASF

10.30-11.30 Czynniki genetyczne warunkujące produkcję wołowiny

11.30-12.30 Metody i modele produkcji wołowiny

12.30-13.00 Przerwa kawowa

13.00-14.00 Produkcja bydła mięsnego w praktyce

14.00-14.30 Panel dyskusyjny, podsumowanie konferencji

14.30-15.00 Degustacja potraw regionalnych

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wójt Gminy Dębowa Kłoda i n f o r m u j e, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Dębowa Kłoda oraz na stronach internetowych www.debowakloda.pl i www.ugdebowakloda.bip.lubelskie.pl (w zakładce: mienie gminy/wykazy nieruchomości) został zamieszczony w dniu 03 kwietnia 2018r. na okres 21 dni, wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Dębowa Kłoda, przeznaczonych do sprzedaży.

Termin wywieszenia wykazu upływa w dniu 25 kwietnia 2018r.

Dodatkowe informacje – tel. (83) 355-75-90 lub (83)355-70-08.

Czytaj dalej

Spotkanie dla przedsiębiorców z możliwości uzyskania środków z funduszy europejskich

Dnia 27.03.2018r. w godzinach 10.00 – 12.00 w Urzędzie Miasta Parczew przy ul.Warszawskiej 24 w sali konferencyjnej organizowane jest spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców odnośnie dostępnych możliwości uzyskania środków z funduszy europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na rok 2018. W programie spotkania między innymi oferta Dofinansowania na usługi rozwojowe dla przedsiębiorców oraz Możliwość pozyskania wsparcia na rozwój działalności gospodarczej z funduszu pożyczkowego.

Rejestracja uczestników w godz. 10.00 – 10.10 przed spotkaniem. Natomiast po spotkaniu możliwość konsultacji indywidualnych.

Montaż instalacji solarnych-aktualizacja listy rezerwowej

Z uwagi na fakt, iż w niedługim czasie rozpocząć się mogą prace montażowe instalacji solarnych, a nie odnotowano jeszcze wszystkich wpłat od mieszkańców informujemy, że nadal jest aktualizowana lista rezerwowa.
W związku z powyższym , jeżeli ktoś nie zdążył się wpisać na listę osób ubiegających się o montaż instalacji solarnych zapraszamy w dniach 20-30 marca 2018 r. do siedziby urzędu w godzinach: poniedziałek 8.00-16.00, wtorek-piątek 7.00-15.00.

Podpisywanie umów na zakup i montaż solarów z mieszkańcami z listy rezerwowej

Informujemy, iż w dniach 13-20 marca 2018 r. w godzinach funkcjonowania Urzędu, będą podpisywane m.in. umowy o ustalenie wzajemnych zobowiązań stron pod względem organizacyjnym i finansowym na zakup i montaż solarów z osobami z listy rezerwowej w ramach projektu pt. „Energia przyjazna środowisku i turystyce na terenie Gminy Dębowa Kłoda” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku, Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE.

W związku z powyższym w dniach 13-14 marca 2018r. zapraszamy osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, natomiast w kolejnych dniach tj.15-20 marca 2018r. pozostałe osoby z listy rezerwowej.

Przy podpisywaniu umowy niezbędny jest dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości oraz dowód osobisty.

Podpisywanie umów:

pokój nr 2 (parter) lub pokój nr 15 (I piętro)

w godz. pon.8.00 – 16.00;  wt-piąt.-7.00-15.00

Informacje telefoniczne pod nr tel. 83 355 70 23, 83 3557010.