Archiwa kategorii: Uncategorized

Konferencja

W Lublinie 17 października 2017r. o godzinie 9:30 w Lubelskim Centrum Konferencyjnym będzie gościć biznesowa delegacja, której przewodniczył będzie Brian Sandoval-Gubernator Stanu Nevada. Konferencja ma na celu propagowanie rozwoju i badań nad innowacjami w zakresie:

  • akceleracja i wsparcie biznesu
  • innowacyjne technologie w rolnictwie i gospodarce wodnej
  • innowacje w obszarze gier
  • systemy autonomiczne dla pojazdów /testowanie/ komercjalizacja/IT
  • fotonika
    Pełna informacja i agenda na stronie: www.invest.lubelskie.pl

W załączeniu: plakat 

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Wójt Gminy Dębowa Kłoda ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds planowania przestrzennego. Niezbędne wymagania od kandydatów i zadania wykonywane na stanowisku wraz z wymaganymi dokumentami znajdują się w załączeniu oraz na stronie internetowej: https://ugdebowakloda.bip.lubelskie.pl/index.php?id=102&p1=szczegoly&p2=1203753

Miejsce i termin dostarczenia dokumentów:

Ofertę należy składać w zamkniętych kopertach:

  • osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Dębowa Kłoda
  • za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Dębowa Kłoda                                               Dębowa Kłoda 116 A, 21-211 Dębowa Kłoda                                                                                        W terminie do dnia 27 października 2017r. z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko do spraw planowania przestrzennego”

Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. planowania przestrzennego

Konferencja Naukowo-Techniczna „Nowe kierunki badań w ochronie i kształtowaniu środowiska w geodezji i gospodarce przestrzennej”

W dniach 9-11 listopada odbyła się Konferencja Naukowo-Techniczna pn. „Nowe kierunki badań w ochronie i kształtowaniu środowiska oraz w geodezji i gospodarce przestrzennej”. Konferencja organizowana była przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołąttaja w Krakowie, Gmina Dębowa Kłoda i Poleski Park Narodowy.

Tematyka konferencji obejmowała zagadnienia dotyczące:

– ochrony i kształtowania krajobrazu;

-gospodarowania wodą w środowisku przyrodniczym;

-degradacji, ochrony i rekultywacja wód i gleb;

– infrastruktury technicznej obszarów wiejskich;

– innowacyjnych technologii w inżynierii środowiska i gospodarki przestrzennej

– innowacyjnych technik i technologii pomiarowych w geodezji;

– geodezyjnych urządzeń przestrzeni wiejskiej

– rozwoju systemów katastralnych i gospodarki nieruchomościami;

– innowacyjnych metod przetwarzania danych przestrzennych, geowizualizacji;

– współczesnych wyzwań badawczych gospodarki przestrzennej;

– aktualnych problemów i wyzwań w leśnictwie, gospodarki leśnej.

Pierwszy dzień sesji naukowych rozpoczął się na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie, natomiast następne sesje dwudniowe  odbyły się już w terenie tj. w Poleskim Parku Narodowym oraz na terenie gminy Dębowa Kłoda.

Uczestnicy konferencji mieli okazję wymiany doświadczeń, które w przyszłości mogą zaprocentować skutecznym działaniem w zakresie jakościowej ochrony środowiska w Polsce.

Konferencja została objęta Honorowym Patronatem JM Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie Prof. dr hab. Zygmunta Litwińczuka, JM Rektora Uniwersytetu Rolniczego  im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Prof. dr hab. inż. Włodzimierza Sady.

Szkolenie „Negocjator policyjny” dla KPP w Parczewie

W dniu 13.10.2017r. o godz.11.00 w ośrodku wypoczynkowym „Kropelka” zostanie przeprowadzone szkolenie dla pracowników Policji z zakresu „Negocjator policyjny”.
Nad jeziorem Bialskim dochodzi do wielu zagrożeń. Szkolenie ma na celu pokazanie jak postępować z osobą agresywną, gdy często słowo może przesądzić o życiu lub śmierci. Jak zdobyć zaufanie rozmówcy, a tym samym rozładować napięcie czy konflikt, z jakimi osobami najtrudniej negocjować. Tego typu informacje m.in. będą poruszane na szkoleniu. Ma to tym samym pomóc funkcjonariuszom policji w kwestii jakie predyspozycje powinien posiadać negocjator policyjny, a także co przeżywa po akcji i jak sobie z tym radzić.

Szkolenie jest zorganizowane w ramach projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa w miejscowości turystycznej Białka w gminie Dębowa Kłoda” dofinansowanego w ramach rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017r.”.

Debata z udziałem przedstawicieli KPP w Parczewie

Zapraszamy na kolejną  debatę w miejscowości  Białka w ośrodku wypoczynkowym „Kropelka” w dniu 13.10.2017r. o godz. 8.00. Debata będzie przeprowadzona przez przedsiębiorców w miejscowości Białka, na którą zostali zaproszeni przedstawiciele KPP w Parczewie w ramach bezpłatnej współpracy oraz przedstawiciele UG Dębowa Kłoda. Podczas spotkania nastąpi wymiana doświadczeń oraz wypracowanie wspólnych metod zapobiegania naruszeniom przepisów w rejonach lokali gastronomicznych. Będzie okazja dowiedzieć się jak postępować w przypadku niebezpieczeństwa. Zapewniamy serwis kawowy. Wszelkich informacji udzielamy pod nr Tel. 83 3557023.

Debata jest zorganizowana w ramach projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa w miejscowości turystycznej Białka w gminie Dębowa Kłoda” dofinansowanego w ramach rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017r.”

Pomoc żywnościowa

Po raz kolejny pomagamy naszym mieszkańcom. Dzięki współpracy OSP Chmielów, Kodeniec oraz GOPS w Dębowej Kłodzie wydawane są artykuły żywnościowe w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Przez dwa dni wydawana była żywność dla potrzebujących. Osoby, które nie odebrały żywności, a są zakwalifikowane do programu zapraszamy po odbiór artykułów spożywczych w piątek 13.10.2017r. w godzinach od 9.00 do 14.00 do Ochotniczej Straży Pożarnej w Kodeńcu.

Dziękujemy wszystkim za pomoc w kontynuowaniu pomocy na rzecz potrzebującym.

III Jarmark Pszczelarski

Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań” oraz pszczelarze ziemi parczewskiej zapraszają na III Jarmark Pszczelarski, który odbędzie się 21października 2017 roku w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Króla Władysława Jagiełły w Parczewie.

W programie: degustacje regionalnych wyrobów opartych na miodzie, pokaz sprzętu pszczelarskiego, warsztaty wyrobu świec z wosku pszczelego. Dla uczestników przygotowujemy także przeszklony ul i pokaz wirowania miodu. Każdy będzie mógł sobie zrobić zdjęcie w stroju pszczelarza. O część artystyczną zadbają dzieci z parczewskich przedszkoli oraz uczniowie szkoły rolniczej w Jabłoniu.

U pszczelarzy będą dostępne ich wyroby z lokalnych pasiek. Na uczestników konkursów czekają atrakcyjne nagrody.

 

Pomoc żywnościowa dla mieszkańców Gminy Dębowa Kłoda

Wydawanie żywności w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 odbędzie się w dniach 5 i 6 października 2017r. w godzinach od 9.00 do 14.00

Artykuły spożywcze będą wydawane w budynku Ochotniczej Straży  Pożarnej w Kodeńcu

Informacje dotyczące rodzin zakwalifikowanych do programu dostępne są pod numerem telefonem: 83 355 70 18