Archiwa kategorii: Uncategorized

Bezpłatny kurs florystyczny

Weź udział w bezpłatnym kursie florystycznym.

Nauczysz się jak projektować i wykonywać kompozycje z roślin np. bukiety, stroiki, wieńce i inne dekoracje.

O.K  Centrum Języków Obcych Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie zapewnia :

– udział w szkoleniu oraz stypendium szkoleniowe ok. 1000zł.,

– zwrot kosztów dojazdu,

– wynagrodzenie za staż zawodowy  1400zł „na rękę”,

– obiady oraz serwis kawowy w trakcie szkolenia,

– poradnictwo psychologiczne i pośrednictwo pracy,

– materiały szkoleniowe.

Całość kursu na terenie Parczewa.

Zgłoś się dzisiaj. Jeśli nie dzisiaj to kiedy? Tel. 509-680-603

Masz inny pomysł na kurs? Powiedz nam o tym. Tel. 509-680-603

Regulamin AKTYWNI OD ZARAZ 24.10.2017

 

Pomoc żywnościowa dla mieszkańców z gminy Dębowa Kłoda

Pomoc żywnościowa dla mieszkańców z gminy Dębowa Kłoda

Kolejna partia żywności w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 będzie wydawana w dniach 11 i 13 grudnia 2017r. w godzinach  od 9.00 do 14.00

Artykuły spożywcze będą wydawane w budynku Ochotniczej Straży  Pożarnej w Kodeńcu

Informacje dotyczące rodzin zakwalifikowanych do programu dostępne są pod numerem telefonem: 83 355 70 18

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę

Wójt Gminy Dębowa Kłoda i n f o r m u j e, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Dębowa Kłoda oraz na stronach internetowych www.debowakloda.pl
i www.ugdebowakloda.bip.lubelskie.pl (w zakładce: mienie gminy/wykazy nieruchomości) został zamieszczony w dniu 29 listopada 2017 r. na okres 21 dni, wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Dębowa Kłoda, przeznaczonych do najmu i dzierżawy.
Termin  wywieszenia  wykazu  upływa  w  dniu  21  grudnia  2017 r.
Dodatkowe informacje – tel. (83) 355-75-90 lub (83) 355-70-08

Czytaj dalej 

 

20 listopada – Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka

Sejm ustanowił 20 listopada Ogólnopolskim Dniem Praw Dziecka.

20 listopada 2017 r.  świętujemy, po raz kolejny w Polsce, Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka ustanowiony przez Sejm Rzeczypospolitej Uchwałą z dnia 7 listopada 2014.

Każde dziecko ma prawo do wychowania i dorastania w atmosferze miłości i bezpieczeństwa, z poszanowaniem jego godności.

Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych uchwaliło dokument określający prawa dziecka – Konwencję o Prawach Dziecka. Polska była inicjatorem i współtwórcą Konwencji, która dzisiaj jest nazywana Światową Konstytucją Praw Dziecka.

Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawach dziecka, jest najważniejszym dokumentem międzynarodowym poświęconym prawom i wolności dziecka. Postanowienia Konwencji odnoszą się zarówno przed, jak i po urodzeniu. Konstytucja, określana też Światową Konstytucją Praw Dziecka, została przyjęta jednomyślnie 20 listopada 1989 roku przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych.

Polska ratyfikowała Konwencję o Prawach Dziecka 7 lipca 1991r.

Potwierdzeniem podmiotowego traktowania dziecka jest Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997r., której postanowienia zapewniają ochronę jego praw.

W załączeniu pismo P. Albina Mazurka Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie

 

BADANIE SADÓW

W listopadzie na Lubelszczyźnie, jak i w całej Polsce zostanie przeprowadzone badanie  sadów według gatunków i odmian w wylosowanych gospodarstwach rolnych. Badanie jest przeprowadzane we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Celem badania jest pozyskanie danych dotyczących struktury odmianowej sadów jabłoniowych, gruszowych, brzoskwiniowych i morelowych. Uzyskane informacje zostaną wykorzystane do analiz zmian zachodzących w produkcji sadowniczej oraz ogólnej oceny sytuacji w sadownictwie. Otrzymane wyniki posłużą także do kształtowania polityki rolnej i żywnościowej kraju.

Więcej informacji na temat badania, metod jego realizacji oraz weryfikacji tożsamości ankieterów i teleankieterów można znaleźć na stronie internetowej: http://stat.gov.pl.