Archiwa kategorii: Uncategorized

Targi Sadownicze

Targi Sadownicze BEST BERRIES, które odbędą się w dniach 7-8 grudnia 2017 roku w Targach Lublin S.A., na ulicy Dworcowej 11 w Lublinie. Uczestnicy będą mogli zapoznać się z nowościami produktowymi, ofertą maszyn i urządzeń dla sadowników oraz wziąć udział w konferencjach prowadzonych przez europejskich ekspertów.

Na targach Best Berries będzie można:

  • zasięgnąć porad dotyczących najnowszych technologii stosowanych w sadownictwie oraz produkcji owoców miękkich,
  • poszerzyć wiedzę w temacie zwiększenia jakości, ochrony i opłacalności upraw,
  • uczestniczyć w szeregu bezpłatnych konferencji z udziałem polskich i zagranicznych ekspertów,
  • 7 grudnia- konferencja „Nowe trendy w nawożeniu owoców miękkich”
  • 8 grudnia- I Wschodnia Konferencja Truskawkowa
  • spotkać się w gronie profesjonalistów z branży,
  • zapoznać się z ofertą blisko 100 wystawców z całej Europy

Uzupełnieniem ekspozycji targowej będzie Salon Utrzymania Zieleni, który dedykowany będzie pracownikom spółdzielni mieszkaniowych, developerom, zarządcom nieruchomości, zarządcom dróg oraz przedstawicielom jednostek samorządowych.

Wstęp na Targi jest bezpłatny po dokonaniu rejestracji na stronie internetowej www.bestberries.targi.lublin.pl

bb17_plakat a4

plakat_salon17_A4

Program Konferencji Best Berries 2017

Europejski tydzień innowacji

Europejski Tydzień Innowacji to 5 dni dyskusji, ponad 400 firm z UE, światowej sławy eksperci, 2 konkursy dla firm w tym konkurs dla startupów i wiele wydarzeń towarzyszących. W trakcie ETI uczestnicy będą rozmawiać o najważniejszych kwestiach gospodarczych i społecznych w ramach inteligentnych specjalizacji w kilku blokach tematycznych: Bio-Energo, Forum Cyfryzacji, Innowacje w medycynie czy Giełda Startup. Po więcej informacji zapraszamy na www.etilubelskie.pl/

W ramach ETI 2017 w dniach 7 i 8 listopada Stowarzyszenie Europejskie Centrum Integracji i Współpracy Samorządowej „Dom Europy” organizuje DEBATĘ MIAST I REGIONÓW PARTNERSKICH WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO  oraz II FORUM CYFRYZACJI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO.

Założeniem Debaty Miast i Regionów Partnerskich Województwa Lubelskiego jest wzmacnianie i promocja współpracy międzynarodowej między miastami i regionami partnerskimi województwa lubelskiego oraz innymi podmiotami zaangażowanymi we wdrażanie innowacyjnych rozwiązań. Głównymi tematami poruszanymi podczas Debaty będą następujące zagadnienia: Sieciowanie współpracy – inteligentne specjalizacje regionów oraz Współpraca nauki i biznesu – dobre praktyki. Więcej informacji na domeuropy.lubelskie.pl

Na II Forum Cyfryzacji Województwa Lubelskiego zostaną omówione następujące tematy: cyberbezpieczeństwo i e-administracja, wykorzystanie infrastruktury w PO Polska Cyfrowa, budowanie przewagi konkurencyjnej poprzez systemy IT i przemysł 4.0, finansowanie rozwiązań IT i innowacji, inwestycje w sieci szerokopasmowe oraz rozwój mediów cyfrowych. Wykład inauguracyjny na temat perspektyw rozwoju cyfryzacji wygłosi Piotr Pietrzak – Główny Technolog IBM Poland. Więcej informacji na forumcyfryzacji.pl

Udział w Europejskim Tygodniu Innowacji umożliwi wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy przedsiębiorcami, samorządami, partnerami zagranicznymi i ekspertami z regionów partnerskich województwa lubelskiego w zakresie inteligentnych specjalizacji oraz będzie okazją do nawiązania nowych kontaktów i budowania relacji społeczno-gospodarczych.

Zaproszenie na szkolenie z PROW

Poniżej zamieszczamy informacje z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Lublinie, który organizuje szkolenie z zakresu:

poddziałanie 3.1 w ramach PROW 2014-2020 „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości”, które ma na celu zwiększenie uczestnictwa rolników w  unijnych i krajowych systemach jakości.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Szczegóły terminów spotkań oraz możliwość kontaktu telefonicznego w załączeniu:

Zaproszenie na szkolenie PROW 2014-2020.

Konkurs na stanowisko na dyrektora Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Dębowej Kłodzie

Wójt Gminy Dębowa Kłoda ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Dębowej Kłodzie.

W załączeniu znajduje się Zarządzenie nr 61/17 z dnia 20 października 2017r. o ogłoszeniu konkursu wraz z informacjami o niezbędnych załącznikach. Oferty należy składać do 10 listopada 2017r. do godz.14.00 w Sekretariacie Urzędu Gminy Dębowa Kłoda, Dębowa Kłoda 116A, 21-211 Dębowa Kłoda. W przypadku nadsyłania ofert pocztą o dacie jej złożenia decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Zarządzenie nr 61/17-ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora 

Zarządzenie nr 60/17 z dnia 17 października 2017r.

Wójt Gminy Dębowa Kłoda informuje, iż w związku z rezygnacją Pani Łucji Furmaniuk ze stanowiska dyrektora  Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Dębowej Kłodzie, w dniu wczorajszym tj. 17.10.2017r. Wójt Gminy Dębowa Kłoda powierzył pełnienie obowiązków dyrektora szkoły Pani Wicedyrektor Halinie Bartoszuk do czasu wyłonienia nowego dyrektora szkoły w drodze konkursu.

W załączeniu Zarządzenie nr 60/17 z dnia 17 października 2017r.