Archiwa kategorii: Uncategorized

PODPROGRAM 2018 – efekty

 1. Ochotnicza Straż Pożarna w Kodeńcu z terenu województwa lubelskiego przy współpracy Bankiem Żywności w Lublinie realizowała Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2018 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  wrzesień 2018 – czerwiec 2019.
 2. Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:
 3. warzywne i owocowe (groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe);
 • skrobiowe (makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane),
 • mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający),
 • mięsne (szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, kabanosy wieprzowe, filet z makreli w oleju),
 • cukier (cukier biały, miód wielokwiatowy),
 • tłuszcze (olej rzepakowy),
 • dania gotowe (gołąbki w sosie pomidorowym).

3. Pomoc żywnościowa trafiła do 1263 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu województwa lubelskiego.

4. Wydaliśmy osobom potrzebującym:

 • 54700,53 ton żywności;
 •  3763 paczek żywnościowych;
 • 0 posiłków;

5. W ramach Podprogramu 2018 dla 150 osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono   warsztatów edukacyjnych w ramach działań towarzyszących:

• Żywieniowe – 1 spotkanie spotkań dla 150  uczestników

• Kulinarne – 1 spotkanie dla 150  uczestników

• Niemarnowanie żywności – 1 spotkanie  dla 150  uczestników

Projekt pn. „GraduatON” współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Celem głównym Projektu jest zwiększenie zatrudnienia wśród osób z niepełnosprawnością posiadających wykształcenie wyższe i/lub będących na ostatnim roku studiów, poprzez zaplanowanie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery oraz wprowadzenie ich na rynek pracy.

Uczestnikami projektu mogą być osoby, które:

 1. Są absolwentami szkoły wyższej lub są na ostatnim roku studiów wyższych;
 2. Posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne);
 3. Na dzień przystąpienia do projektu pozostają bez zatrudnienia.

Uczestnicy projektu mogą liczyć na:
1. Wsparcie doradcy zawodowego, dla każdego z uczestników Projektu zostanie przeprowadzony test kompetencyjny oraz test metodą Clifton Strengths Finder Assesment
2. Wsparcie psychologa/coach’a kariery;
3. Atrakcyjne warsztaty, z następujących zagadnień:
Autoprezentacja
Organizacja czasu pracy
Cele, reguły, konsekwencje
Komunikacja interpersonalna i komunikacja w zespole
Praca zespołowa, zadaniowanie i odpowiedzialność
4. Szkolenie z urządzeń i technologii wspomagających osoby z niepełnosprawnościami w środowisku zawodowym – dla wybranych uczestników;
5. Wsparcie w aktywnym poszukiwaniu pracy;
6. Płatne 3-miesięczne staże aktywizacyjnego dla najlepszych (20 uczestników w każdym z okresów realizacji projektu)
7.Wsparcie opiekunów stażowych.

W ramach Projektu Międzynarodowa Fundacja „Reaxum” pokrywa następujące koszty:
1.profesjonalnej obsługi merytorycznej podczas organizowanych wsparć;
2. wynajmu sal szkoleniowych podczas organizowanych warsztatów i szkoleń;
3. ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników podczas organizowanych wsparć;
4. materiałów szkoleniowych;
5. wyżywienia podczas udziału w warsztatach i szkoleniach;
6. zakwaterowania podczas udziału w szkoleniach i warsztatach – dla osób, które z uzasadnionych przyczyn nie są w stanie dojechać z miejsca zamieszkania w dniu w którym odbywa się szkolenie lub warsztat (np. odległość powyżej 100 km); koszty pokrywane będą do momentu wyczerpania budżetu środków przeznaczonych na ten cel;
7. dojazdów na szkolenia i warsztaty – koszty pokrywane do wysokości kwoty przewidzianej w budżecie i do momentu wyczerpania budżetu środków przeznaczonych na ten cel, zgodnie z obowiązującym „Regulaminem rozliczenia kosztów podróży – projekt pn.„GraduatON”.

Zapraszamy do kontaktu:
telefon: 728 442 860; e-mail: kamila.zarkowska@reaxum.eu więcej informacji pod adresem https://reaxum.eu/projekty/graduaton/o-projekcie

Budowa hybrydowej hydrofitowej oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w miejscowości Białka gmina Dębowa Kłoda

W dniu 9 lipca 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Dębowa Kłoda została podpisana umowa na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej z przepompowniami ścieków w miejscowości Białka gmina Dębowa Kłoda” oraz „Budowa hybrydowej hydrofitowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Białka gmina Dębowa Kłoda” z Wykonawcami:
– spółką pod firmą: „Konsorcjum DEKONTA a.s. – Lider konsorcjum z siedzibą w Dretovicach (Republika Czeska), RDLS Sp. z.o.o. – Członek konsorcjum” z siedzibą w Warszawie reprezentowaną przez Łukasza Rodka działającego na podstawie pełnomocnictwa oraz
– Panią Eweliną Pelc prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą „Usługi Budowlane WELKO Ewelina Pelc” z siedzibą w Kosinie.
Powyższe przedsięwzięcie realizowane jest w ramach projektu pn.: „Budowa hybrydowej hydrofitowej oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w miejscowości Białka gmina Dębowa Kłoda” współfinansowanego ze środków UE na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Całkowity koszt zadania powyższej inwestycji to 6 275 932,32 zł z czego dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” na kwotę 1 967 517,00 zł.

SUSZA-szacowanie strat w uprawach

Wójt Gminy Dębowa Kłoda przypomina o możliwości składania wniosków w siedzibie urzędu w związku z występowaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych dla Rolnictwa (SUSZA). Szacowaniu podlegają wszystkie uprawy: zboża jare, zboża ozime, kukurydza, rzepak itp.
Formularze należy składać jeszcze do 12 lipca br. Poniżej załączniki do pobrania:

„Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Dębowa Kłoda”.

Gmina Dębowa Kłoda przystąpiła do realizacji projektu pt.”Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Dębowa Kłoda” w ramach którego  nastąpi wykonanie prac termomodernizacyjnych w budynku Szkoły Podstawowej w Kodeńcu.

W ramach projektu zostaną wykonane m.in. następujące roboty budowlane:
– docieplenie stropu, stropodachu, ścian zew. itp.
– wymiana drzwi zew. i okien
– modernizacja systemu c.o.
– wymiana instalacji elektrycznej
– wykonanie instalacji kolektorów słonecznych.

Z wykonawcami zostały już podpisane umowy, prace potrwają do jesieni bieżącego roku. Całkowita wartość projektu wynosi 1 490 211,70 zł, zaś dofinansowanie ze środków europejskich (ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) wynosi 1 005 009,86 zł.

Projekt jest dofinansowany ze środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego.

Konkurs „Na wsi najlepiej – 12 dobrych praktyk w turystyce wiejskiej”

Polska Organizacja Turystyczna rozpoczyna drugą edycję konkursu „Na wsi najlepiej – 12 dobrych praktyk w turystyce wiejskiej”, którego celem jest wyłonienie najciekawszych miejsc i atrakcji związanych z turystyką wiejską. Wszystko, by promować dobre praktyki, wymieniać się doświadczeniami i wspierać lokalnych przedsiębiorców oraz społeczności. Celem działań POT jest zwiększenie zainteresowania taką formą turystyki i gospodarcze aktywizowanie obszarów wiejskich, bazując na ich potencjale.

Kandydatury można zgłaszać na stronie internetowej nawsinajlepiej.polska.travel

Szczegółowe informacje na stronie internetowej Polskiej Organizacji Turystycznej oraz w załączonej ulotce:

e-deklaracje w podatkach lokalnych – od dziś


Od 1 lipca 2019 r. obowiązują jednolite wzory dla wszystkich gmin na terenie całego kraju w zakresie podatków lokalnych (rolnego, leśnego i od nieruchomości).
Rady gmin nie będą już określały warunków i trybu składania deklaracji oraz informacji podatkowych. Dla firm oznacza to koniec utrudnień polegających na składaniu formularzy według wzoru określonego na terenie danej gminy.
Obowiązujące wzory są określone:
-podatek od nieruchomości w rozporządzeniu Ministra Finansów 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na
-podatek od nieruchomości – (Dz.U. z 2019 r. poz. 1104)
– podatek rolny w rozporządzeniu Ministra Finansów z 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny – (Dz.U. z 2019 r. poz. 1105)
-podatek leśny w rozporządzeniu Ministra Finansów z 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny – (Dz.U. z 2019 r. poz. 1126)

Ale uwaga!

Jeśli obowiązek podatkowy powstał przed 1 lipca 2019 r., to informacje i deklaracje składa się na dotychczasowych zasadach. A zatem większość firm w pełni skorzysta z e-deklaracji w zakresie podatków lokalnych dopiero od 2020 r.