Archiwa kategorii: Uncategorized

Kontynuacja pomocy mieszkańcom gminy Dębowa Kłoda w postaci dystrybucji artykułów spożywczych

Już po raz kolejny do mieszkańców gminy Dębowa Kłoda zostanie skierowane wsparcie w postaci bezpłatnego otrzymania artykułów spożywczych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020.

W okresie od września 2017r. do czerwca 2018r. żywność będzie dystrybuowana przez Ochotniczą Straż Pożarną w Chmielowie przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dębowej Kłodzie. We wcześniejszych edycjach Programu w pomoc mieszkańcom gminy zaangażowanie były także jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych w Dębowej Kłodzie i Uhninie.

Celem Programu Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. Realizacja Podprogramu 2017 umożliwi, już po raz kolejny niesienie systematycznej pomocy najbardziej potrzebującym osobom z terenu gminy Dębowa Kłoda, poprzez skorzystanie  ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest wspófinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Osoby które otrzymają skierowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej, będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie będzie dystrybuowana w formie paczek żywnościowych. Do 20 czerwca 2018r., każda z osób otrzymujących paczki żywnościowe, otrzyma w nich produkty następującego typu: makaron, ryż biały, kaszę gryczaną, mleko UHT, ser żółty, herbatniki, gulasz wieprzowy, szynkę drobiową, szynkę wieprzową, filet w makreli w oleju, groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe, buraczki, cukier biały, olej rzepakowy.

            Pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone  w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj. 1268zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028zł dla osoby w rodzinie), na podstawie skierowania wystawionego przez właściwy terytorialnie Ośrodek Pomocy Społecznej, lub w przypadku osoby bezdomnej – oświadczenia podpisanego w organizacji.

Szkolenie z zakresu prawidłowego stosowania przepisów ustawy o trzeźwości

Zapraszamy przedsiębiorców posiadających lokale, punkty gastronomiczne i sklepy w miejscowości Białka na szkolenie z zakresu prawidłowego stosowania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości  i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a w szczególności dotyczących zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Szkolenie zaplanowane jest z racji bezpośredniego kontaktu sprzedawca-klient, którzy powinni przyczyniać się do przeciwdziałania alkoholizmowi, co ma wpływ m.in. na zachowanie młodocianych nad J. Bialskim. Na terenie J.Bialskiego dochodzi do coraz częstszych i agresywnych zachowań, dlatego należy minimalizować pewne zagrożenia, na które mamy wpływ tj. reagowanie na ludzi pod wpływem środków odurzających, alkoholu. Działania te przyczynią się zarówno do zapobiegania przestępczością i zagrożeń jakie mogą się pojawić w przyszłości. Szkolenie odbędzie się w ośrodku wypoczynkowym „Kropelka” w dniu 4.10.2017r. o godz.10.00. Wszelkie informacje pod nr tel.833543734.

Szkolenie jest zorganizowane w ramach projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa w miejscowości turystycznej Białka w gminie Dębowa Kłoda” dofinansowanego w ramach rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017r.”

Debata na temat bezpieczeństwa w Białce

W dniu 4.10.2017r. o godz. 8.00 w miejscowości Białka w ośrodku wypoczynkowym „Kropelka” zaplanowana została debata na temat bezpieczeństwa dla mieszkańców Białki i pracowników UG Dębowa Kłoda. Debata będzie przeprowadzona przez Funkcjonariuszy Policji w Parczewie. Debata społeczna będzie miała na celu zdiagnozowanie potrzeb i oczekiwań społeczeństwa w zakresie poprawy bezpieczeństwa. Pozwoli także na wymianę informacji pomiędzy policją, pracownikami urzędu gminy a mieszkańcami Białki o istniejących zagrożeniach, dzięki czemu wspólnie zostaną wypracowane metody ich eliminowania. Policjanci przedstawią najczęstsze zdarzenia, do których dochodzi na terenie miejscowości Białka.

Wszelkie informacje i zgłoszenia można dokonywać pod nr Tel. 83 3557098. Zapewniamy serwis kawowy.

Debata jest zorganizowana w ramach projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa w miejscowości turystycznej Białka w gminie Dębowa Kłoda” dofinansowanego w ramach rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017r.”


ASF-zniesienie ograniczeń

W dniu 27 września 2017r. Wojewoda Lubelski wydał  rozporządzenie uchylające  rozporządzenie z dnia 17 sierpnia 2017r.  w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu bialskiego, parczewskiego i włodawskiego, które  zakazywało m.in. organizowania targów,  transportu świń oraz wywożenia świń i materiału biologicznego z gospodarstwa  bez zgody  właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii a także nakazywało  oczyszczania, odkażania  i dezynfekcji środków transportu  oraz  oznakowania obszaru, poprzez umieszczanie  na drogach publicznych  tablic informacyjnych. Poniżej zamieszczamy rozporządzenie nr 10 uchylające rozporządzenie nr 7 z dnia 17 sierpnia 2017r.

Uchylenie_rozporzadzenia_nr_7

 

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Dębowa Kłoda przeznaczonych do sprzedaży

Wójt Gminy Dębowa Kłoda informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej http://www.ugdebowakloda.bip.lubelskie.pl w zakładce „Mienie gminy”, został zamieszczony wykaz nieruchomości położonych na terenie gminy Dębowa Kłoda przeznaczonych do sprzedaży.

Dodatkowe informacje – tel. (83) 3557590 lub (83) 3557008.

Czytaj dalej

„Razem bezpieczniej”

Informujemy, że Gmina Dębowa Kłoda w dniu 13.09.2017r. otrzymała dofinansowanie ze środków rezerwy celowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na realizację projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa w miejscowości turystycznej Białka w gminie Dębowa Kłoda” w ramach rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017r.”

W ramach w/w projektu realizowane będą następujące główne działania:

 1. Montaż i oznakowanie monitoringu
 2. Dostosowanie organizacji ruchu drogowego do zaistniałych zmian
 3. Oznakowanie poziome i pionowe:

– zakup i montaż progów zwalniających

– zakup farby do znakowania poziomego

– zakup i montaż lustra

– zakup i montaż znaków drogowych do oznakowania progów zwalniających

 1. Zakup i montaż blokady-słupków
 2. Stworzenie anonimowego formularza kontaktowego na stronie gminy
 3. Debata przeprowadzona przez Funkcjonariuszy Policji na temat bezpieczeństwa dla mieszkańców Białki i pracowników UG Dębowa Kłoda
 4. Pokaz i warsztaty dla mieszkańców Białki z ratownictwa medycznego i technicznego
 5. Debata zorganizowana przez przedsiębiorców o zagrożeniach w Białce i wypracowanie wspólnych mechanizmów współpracy z KPP w Parczewie
 6. Szkolenie dla przedsiębiorców z zakresu prawidłowego stosowania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości  i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a w szczególności dotyczących zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
 7. Kurs-szkolenie Kwalifikowanej I pomocy dla OSP
 8. Szkolenie dla KPP w Parczewie z zakresu „Negocjator policyjny”
 9. Szkolenie dla pracowników UG Dębowa Kłoda z zakresu identyfikacji i przeciwdziałaniu zagrożeń.

Realizacja powyższych działań nastąpi jeszcze w roku 2017. Zachęcamy do uczestniczenia w zaproponowanych przedsięwzięciach.