Decyzja zatwierdzająca taryfę ceny i stawki opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Dębowa Kłoda na okres 3 lat

Zapraszamy do zapoznania się dokumentem:

Decyzja-nr-LU.RET_.070.1.208.2018.JB-1.pdf (116 pobrań)
Facebook
Google+
http://debowakloda.pl/decyzja-zatwierdzajaca-taryfe-ceny-i-stawki-oplat-za-zaopatrzenie-w-wode-i-odprowadzanie-sciekow-na-terenie-gminy-debowa-kloda-na-okres-3-lat/
Twitter