KOMUNIKAT KRAJOWEGO WSPARCIA ROLNICTWA

Poniżej zamieszczamy Komunikat Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) na temat nowopowstałej instytucji i zmian związanych z łączeniem części zadań Agencji Rynku Rolnego oraz zadań Agencji Nieruchomości Rolnych.

komunikat KOWR

Facebook
Google+
http://debowakloda.pl/komunikat-krajowego-wsparcia-rolnictwa/
Twitter