Komunikat w sprawie składania wniosków o wpis do rejestru producentów surowca tytoniowego

Z-ca Dyrektora Oddziału Terenowego KOWR w Lublinie  Pan Marek Wojciechowski  przesłał „Komunikat” (w załączeniu) dotyczący terminu składania wniosków o wpis do rejestru producentów surowca tytoniowego. Termin składania wniosków upływa z dniem 15.05.2018 r.

Komunikat(1)

Facebook
Google+
http://debowakloda.pl/komunikat-w-sprawie-skladania-wnioskow-o-wpis-do-rejestru-producentow-surowca-tytoniowego/
Twitter