Konsultacje społeczne dot. planowania przestrzennego

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru „Terenów wokół Jeziora Bialskiego” w Gminie Dębowa Kłoda. Poniżej na stronie znajdą Państwo załącznik graficzny do uchwały nr VII/49/19 Rady Gminy Dębowa Kłoda z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia MPZP. Na obecnym etapie trwa zbieranie wniosków do projektu MPZP. Wnioski … Czytaj dalej Konsultacje społeczne dot. planowania przestrzennego