Konsultacje społeczne dotyczące projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Dębowa Kłoda na lata 2017-2023

LPR Gmina Dębowa Kłoda – zał. 1

Formularz-konsultacyjny-zał.2

Facebook
Google+
http://debowakloda.pl/konsultacje-spoleczne-dotyczace-projektu-lokalnego-programu-rewitalizacji-gminy-debowa-kloda-na-lata-2017-2023/
Twitter