Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i  Administracji zaprasza do korzystania z narzędzia „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa”, która daje możliwość bezpośredniego kontaktu obywatela z Policją i służy poprawie bezpieczeństwa poprzez wskazanie konkretnych miejsc oraz zagrożeń występujących lokalnie.

 

Facebook
Google+
http://debowakloda.pl/krajowa-mapa-zagrozen-bezpieczenstwa/
Twitter