Spotkanie upamiętniające 73. rocznicę pobytu i walk WDP AK w ramach akcji „Burza”

Facebook
Google+
http://debowakloda.pl/spotkanie-upamietniajace-73-rocznice-pobytu-i-walk-wdp-ak-w-ramach-akcji-burza/
Twitter

Bezpłatne szkolenia

Facebook
Google+
http://debowakloda.pl/bezplatne-szkolenia/
Twitter

Bezpłatna pomoc dla pokrzywdzonych

Stowarzyszenie Wspierania Aktywności BONA FIDES w ramach projektu „Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej” współfinansowanego ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, Ministerstwa Sprawiedliwości, prowadzi Ośrodki Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem – Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej w Lublinie, Zamościu i Parczewie. Wsparcie  jest kierowane do osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz ich najbliższym z terenu województwa lubelskiego. Dzięki stałemu upowszechnianiu informacji o działalności ośrodka udzielającego bezpłatnej pomocy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i ich najbliższym oraz współpracy z wieloma instytucjami pomocowymi zgłasza się i otrzymuje pomoc coraz większa liczba osób.  Tym samym poprzez poradnictwo prawne, psychologiczne, prowadzoną psychoterapię, pomoc z zakresu doradztwa zawodowego oraz pomoc socjalną trwale zmienia się sytuacja osób korzystających z pomocy w Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej.

Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Parczewie czynny jest w godzinach:

 • poniedziałek 12-19
 • wtorek 8-16
 • środa 8-11, 16-20
 • czwartek 8-11, 16-20
 • piątek 8-15
 • sobota 10-14

 

Dane kontaktowe:

 1. Harcerska 8, 21-200 Parczew
  tel. 504 806 438, 783 510 310
  parczew.cpi@stowarzyszeniebonafides.pl

Informacje o pozostałych Ośrodkach Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem można uzyskać na stronie internetowej Stowarzyszenia  adres: www.stowarzyszeniebonafides.pl

Facebook
Google+
http://debowakloda.pl/bezplatna-pomoc-dla-pokrzywdzonych/
Twitter

Skrócenie czasu pracy Urzędu Gminy w dniu 16.05.2017r.

Wójt Gminy Dębowa Kłoda informuje, iż w dniu 16.05.2017r. czas pracy Urzędu Gminy Dębowa Kłoda ustala się w godz. od 7:00 do 14.00, natomiast kasa Urzędu Gminy w godz. od 7:30 do 13:00. Poniżej pełny tekst Zarządzenia.

Zarządzenie Wójta Gminy

Facebook
Google+
http://debowakloda.pl/skrocenie-czasu-pracy-urzedu-gminy-w-dniu-16-05-2017r/
Twitter

Losowanie osób zakwalifikowanych na listę rezerwową na dofinansowanie kotła na biomasę

 

Wójt Gminy Dębowa Kłoda informuje, że w dniu 17 maja 2017r. o godz. 13.00
w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Dębowa Kłoda odbędzie się losowanie osób, którzy zostali zakwalifikowani na listę rezerwową podczas naboru wniosków na dofinansowanie kotła (montaż) c.o. na biomasę w ramach realizowanego projektu pn. ,,Energia przyjazna środowisku i turystyce na terenie Gminy Dębowa Kłoda” współfinansowanego ze środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE.

Wszelkie informację są udzielane pod nr telefonów: 83 355 70 10 lub 83 3557023

Wójt Gminy Dębowa Kłoda

Radosław Kozak

 Projekt „Energia przyjazna środowisku i turystyce na terenie Gminy Dębowa Kłoda” realizowany jest  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku, Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE.

Facebook
Google+
http://debowakloda.pl/856-2/
Twitter

UWAGA: Zbliżają się minusowe temperatury!

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej-Państwowy Instytut Badawczy  informuje
o zbliżającym się spadku temperatury w nocy z dnia 9.05.2017r. na 10.05.2017r. od -3stC do -1st C na terenie województwa lubelskiego. Szczególnie niekorzystne zjawisko atmosferyczne zagrażać może uprawom rolnym. Pamiętajmy.

Facebook
Google+
http://debowakloda.pl/uwaga-zblizaja-sie-minusowe-temperatury/
Twitter

Przetarg na sprzedaż drzew

Poniżej znajduje się informacja o przedmiocie i zakresie zapytania ofertowego wraz z formularzem ofertowym na sprzedaż drzewa i wycinkę z działki nr 683/32 w miejscowości Uhnin.

Przetarg

Facebook
Google+
http://debowakloda.pl/przetarg-na-sprzedaz-drzew-3/
Twitter

Przetarg na samochód strażacki marki Żuk

Wójt Gminy Dębowa Kłoda ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ruchomości stanowiącej własność Gminy Dębowa Kłoda. Poniżej została zamieszczona szczegółowa informacja.

Przetarg na sprzedaż ruchomości

Facebook
Google+
http://debowakloda.pl/przetarg-na-samochod-strazacki-marki-zuk/
Twitter

Konferencja Naukowo-Techniczna

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołąttaja w Krakowie, Gmina Dębowa Kłoda i Poleski Park Narodowy zapraszają na Konferencję Naukowo-Techniczną pn. „Nowe kierunki badań w ochronie i kształtowaniu środowiska oraz w geodezji i gospodarce przestrzennej”, która odbędzie się 9-11 października 2017r. Lublin-Białka-Urszulin. Tematyka i plan konferencji wraz z kartą zgłoszeniową znajduje się w załączeniu oraz na stronie internetowej http://www.up.lublin.pl/wydarzenia/?form=default&rid=10657. Przesyłanie kart zgłoszeniowych do 31.05.2017r.

Tematyka i plan konferencji

Karta zgłoszenia 

Facebook
Google+
http://debowakloda.pl/konferencja-naukowo-techniczna/
Twitter

Publikacja pt. „Biało-Czerwona”

Przypadający 2 maja Dzień Flagi to dobry moment, by zachęcić wszystkich do poznania zasad prezentowania barw narodowych w przestrzeni publicznej. Wskazówki zawiera publikacja pt. „Biało-Czerwona” opracowana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Bogato ilustrowana, bezpłatna książeczka jest dostępna na stronie http://www.mswia.gov.pl/…/15928,Poradnik-Bialo-Czerwona-czy….
Każdy może ją przeczytać, pobrać i wydrukować ze strony internetowej.Treść publikacji pt. „Biało-Czerwona” może być znakomitą podstawą do przeprowadzenia lekcji wychowania obywatelskiego z okazji zbliżającego się Dnia Flagi. To ogromna szansa, by dzieci i młodzież poznały zasady traktowania barw narodowych z szacunkiem.

Facebook
Google+
http://debowakloda.pl/publikacja-pt-bialo-czerwona/
Twitter