ASF-Program bioasekuracji

Poniżej zamieszczamy informację z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii dla posiadaczy zwierząt utrzymujących świnie w związku z wprowadzeniem „Programu bioasekurakcji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń (ASF).

czytaj więcej

Facebook
Google+
http://debowakloda.pl/asf-program-bioasekuracji/
Twitter

Otrzymaliśmy kolejne dofinansowanie !!!

Wójt Gminy Dębowa Kłoda Radosław Kozak przy kontrasygnacie P. Skarbnik Beaty Greś podpisał umowę dot. przyznania pomocy na operację typu „Gospodarko wodno-ściekowa” w ramach PROW 2014-2020 pt.  „Budowa hybrydowej hydrofitowej oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w miejscowości Białka gmina Dębowa Kłoda” na kwotę całkowitą 4 071 528,39 zł. Kwota dofinansowania 1 999 956,00 zł. Przedsięwzięcie zakłada budowę jednej hybrydowej hydrofitowej oczyszczalni ścieków, 3,73 km sieci kanalizacji sanitarnej z 3 przepompowniami i 47 szt. przyłączy kanalizacyjnych.

Uroczyste wręczenie umowy odbyło się 26 lipca 2017r. w Starostwie Powiatowym w Białej Podlaskiej, którą odebrał sekretarz Gminy Dębowa Kłoda Jerzy Krępski z rąk Przewodniczącego Sejmiku Województwa Lubelskiego. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele powiatów: parczewskiego (gmina Dębowa Kłoda, Gmina Jabłoń), bialskiego, łukowskiego, i radzyńskiego. W tym dniu podpisanych zostało 10 umów na kwotę dofinansowania wynoszącą ponad 13 mln zł.

Reasumując w ramach ogłoszonego konkursu na operację typu „Gospodarka wodno-ściekowa” wśród 104 podmiotów ubiegających się o przyznanie pomocy na ostatecznej liście do dofinansowania znalazło się jedynie  67 gmin, którym zostało udzielone wsparcie w kwocie 127 286 626,00 zł. Należy dodać, że Gmina Dębowa Kłoda ubiegała się o najwyższą kwotę dofinansowania, którą otrzymała z sukcesem.

Facebook
Google+
http://debowakloda.pl/otrzymalismy-kolejne-dofinansowanie/
Twitter

„Rodzina 500+”-nowy okres świadczenia

Informator „Rodzina 500+ „

„500+” w pigułce

Facebook
Google+
http://debowakloda.pl/rodzina-500-nowy-okres-swiadczenia/
Twitter

Mobilny Punkt Informacyjny z zakresu pozyskiwania funduszy Unii Europejskiej

W dniu 28.07.2017r. zapraszamy mieszkańców gminy Dębowa Kłoda na konsultacje  z przedstawicielem Urzędu Marszałkowskiego w zakresie wsparcia z funduszy Unii Europejskiej. Punkt Informacyjny będzie mieścił się w budynku Urzędu Gminy Dębowa Kłoda pokój nr 22, czynny w godz. 11.00-13.30.

Facebook
Google+
http://debowakloda.pl/mobilny-punkt-informacyjny-z-zakresu-pozyskiwania-funduszy-unii-europejskiej/
Twitter

SPOTKANIE DLA ROLNIKÓW DOT.ASF

Spotkanie dla rolników dot. ASF:

Wójt Gminy Jabłoń zaprasza na spotkanie informacyjne w dniu 20 lipca 2017 r. o godzinie 11:00 w sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłoniu ul. Jadwigi Tokarskiej 2/3, dotyczące wprowadzenia strefy ochronnej w związku z chorobą ASF.

W programie:
1)    Skutek wprowadzenia strefy niebieskiej na przykładzie Gminy Leśna Podlaska z udziałem przedstawicieli: samorządu, rolników i myśliwych:
2)    Przedstawienie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem pomoru świń przez służby weterynaryjne;
3)    Wypracowanie modelu współpracy z kołami myśliwskimi z terenu Powiatu Parczewskiego;
4)    Omówienie kierunków dalszych przeciw działań z udziałem przedstawicieli władz.

Facebook
Google+
http://debowakloda.pl/spotkanie-dla-rolnikow-dot-asf/
Twitter

Strefa żółta ASF – informacje

Załącznik dot. informacji ASF oraz pomocy Wnioskodawcom przy zwalczaniu ASF

Facebook
Google+
http://debowakloda.pl/strefa-zolta-asf-informacje/
Twitter

Obchody 73. rocznicy walk partyzanckich z hitlerowskim najeźdźcą

Facebook
Google+
http://debowakloda.pl/obchody-73-rocznicy-walk-partyzanckich-z-hitlerowskim-najezdzca/
Twitter

ASF-MIĘDZYWOJEWÓDZKA KONFERENCJA

Facebook
Google+
http://debowakloda.pl/asf-miedzywojewodzka-konferencja/
Twitter

ASF – STREFA OCHRONNA NA TERENIE POWIATU PARCZEWSKIEGO

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Parczewie informuje, iż zgod­nie z Decyzją Wykonawczą Komisji (UE) 2017/1196 z dnia 3 lipca 2017r. rozszerzono  strefę ochronną (żółtą) na ternie powiatu parczewskiego o obszar obejmujący  gminy: Dębowa Kłoda, Jabłoń, Milanów, Parczew, Podedwórze i Siemień.

W załączeniu:

Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2017/1196 z dnia 3 lipca 2017r.

Facebook
Google+
http://debowakloda.pl/asf-strefa-ochronna-na-terenie-powiatu-parczewskiego/
Twitter

OSTRZEŻENIE

Lubelski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Lublinie

OSTRZEGA !!!

przed oszustami podającymi się za pracowników Inspekcji Weterynaryjnej

wyłudzającymi pieniądze od hodowców trzody chlewnej w związku z wystąpieniem ognisk Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF)

Informuję, że Pracownicy Inspekcji Weterynaryjnej przed przystąpieniem do kontroli okazują legitymację służbową, odznakę oraz NIE pobierają pieniędzy w gotówce tytułem kary !!!

Facebook
Google+
http://debowakloda.pl/ostrzezenie/
Twitter