Debata z udziałem przedstawicieli KPP w Parczewie

Zapraszamy na kolejną  debatę w miejscowości  Białka w ośrodku wypoczynkowym „Kropelka” w dniu 13.10.2017r. o godz. 8.00. Debata będzie przeprowadzona przez przedsiębiorców w miejscowości Białka, na którą zostali zaproszeni przedstawiciele KPP w Parczewie w ramach bezpłatnej współpracy oraz przedstawiciele UG Dębowa Kłoda. Podczas spotkania nastąpi wymiana doświadczeń oraz wypracowanie wspólnych metod zapobiegania naruszeniom przepisów w rejonach lokali gastronomicznych. Będzie okazja dowiedzieć się jak postępować w przypadku niebezpieczeństwa. Zapewniamy serwis kawowy. Wszelkich informacji udzielamy pod nr Tel. 83 3557023.

Debata jest zorganizowana w ramach projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa w miejscowości turystycznej Białka w gminie Dębowa Kłoda” dofinansowanego w ramach rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017r.”

Facebook
Google+
http://debowakloda.pl/debata-z-udzialem-przedstawicieli-kpp-w-parczewie/
Twitter

Pomoc żywnościowa

Po raz kolejny pomagamy naszym mieszkańcom. Dzięki współpracy OSP Chmielów, Kodeniec oraz GOPS w Dębowej Kłodzie wydawane są artykuły żywnościowe w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Przez dwa dni wydawana była żywność dla potrzebujących. Osoby, które nie odebrały żywności, a są zakwalifikowane do programu zapraszamy po odbiór artykułów spożywczych w piątek 13.10.2017r. w godzinach od 9.00 do 14.00 do Ochotniczej Straży Pożarnej w Kodeńcu.

Dziękujemy wszystkim za pomoc w kontynuowaniu pomocy na rzecz potrzebującym.

Facebook
Google+
http://debowakloda.pl/pomoc-zywnosciowa-2/
Twitter

III Jarmark Pszczelarski

Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań” oraz pszczelarze ziemi parczewskiej zapraszają na III Jarmark Pszczelarski, który odbędzie się 21października 2017 roku w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Króla Władysława Jagiełły w Parczewie.

W programie: degustacje regionalnych wyrobów opartych na miodzie, pokaz sprzętu pszczelarskiego, warsztaty wyrobu świec z wosku pszczelego. Dla uczestników przygotowujemy także przeszklony ul i pokaz wirowania miodu. Każdy będzie mógł sobie zrobić zdjęcie w stroju pszczelarza. O część artystyczną zadbają dzieci z parczewskich przedszkoli oraz uczniowie szkoły rolniczej w Jabłoniu.

U pszczelarzy będą dostępne ich wyroby z lokalnych pasiek. Na uczestników konkursów czekają atrakcyjne nagrody.

 

Facebook
Google+
http://debowakloda.pl/iii-jarmark-pszczelarski/
Twitter

16 października dniem wolnym w Urzędzie Gminy Dębowa Kłoda

Zarządzeniem nr 56/17 Wójt Gminy Dębowa Kłoda ustala dzień 16 października 2017 roku (poniedziałek) dodatkowym dniem wolnym od pracy dla pracowników  Urzędu Gminy Dębowa Kłoda, w zamian za Narodowe Święto Niepodległości przypadające w sobotę, tj. 11 listopada 2017 roku – obniżające wymiar czasu pracy w okresie rozliczeniowym.

Rozporządzenie nr 56/17

Facebook
Google+
http://debowakloda.pl/16-pazdziernika-dniem-wolnym-w-urzedzie-gminy-debowa-kloda/
Twitter

Pomoc żywnościowa dla mieszkańców Gminy Dębowa Kłoda

Wydawanie żywności w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 odbędzie się w dniach 5 i 6 października 2017r. w godzinach od 9.00 do 14.00

Artykuły spożywcze będą wydawane w budynku Ochotniczej Straży  Pożarnej w Kodeńcu

Informacje dotyczące rodzin zakwalifikowanych do programu dostępne są pod numerem telefonem: 83 355 70 18

Facebook
Google+
http://debowakloda.pl/pomoc-zywnosciowa-dla-mieszkancow-gminy-debowa-kloda-2/
Twitter

Kontynuacja pomocy mieszkańcom gminy Dębowa Kłoda w postaci dystrybucji artykułów spożywczych

Już po raz kolejny do mieszkańców gminy Dębowa Kłoda zostanie skierowane wsparcie w postaci bezpłatnego otrzymania artykułów spożywczych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020.

W okresie od września 2017r. do czerwca 2018r. żywność będzie dystrybuowana przez Ochotniczą Straż Pożarną w Chmielowie przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dębowej Kłodzie. We wcześniejszych edycjach Programu w pomoc mieszkańcom gminy zaangażowanie były także jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych w Dębowej Kłodzie i Uhninie.

Celem Programu Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. Realizacja Podprogramu 2017 umożliwi, już po raz kolejny niesienie systematycznej pomocy najbardziej potrzebującym osobom z terenu gminy Dębowa Kłoda, poprzez skorzystanie  ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest wspófinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Osoby które otrzymają skierowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej, będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie będzie dystrybuowana w formie paczek żywnościowych. Do 20 czerwca 2018r., każda z osób otrzymujących paczki żywnościowe, otrzyma w nich produkty następującego typu: makaron, ryż biały, kaszę gryczaną, mleko UHT, ser żółty, herbatniki, gulasz wieprzowy, szynkę drobiową, szynkę wieprzową, filet w makreli w oleju, groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe, buraczki, cukier biały, olej rzepakowy.

            Pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone  w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj. 1268zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028zł dla osoby w rodzinie), na podstawie skierowania wystawionego przez właściwy terytorialnie Ośrodek Pomocy Społecznej, lub w przypadku osoby bezdomnej – oświadczenia podpisanego w organizacji.

Facebook
Google+
http://debowakloda.pl/kontynuacja-pomocy-mieszkancom-gminy-debowa-kloda-w-postaci-dystrybucji-artykulow-spozywczych/
Twitter

Szkolenie z zakresu prawidłowego stosowania przepisów ustawy o trzeźwości

Zapraszamy przedsiębiorców posiadających lokale, punkty gastronomiczne i sklepy w miejscowości Białka na szkolenie z zakresu prawidłowego stosowania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości  i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a w szczególności dotyczących zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Szkolenie zaplanowane jest z racji bezpośredniego kontaktu sprzedawca-klient, którzy powinni przyczyniać się do przeciwdziałania alkoholizmowi, co ma wpływ m.in. na zachowanie młodocianych nad J. Bialskim. Na terenie J.Bialskiego dochodzi do coraz częstszych i agresywnych zachowań, dlatego należy minimalizować pewne zagrożenia, na które mamy wpływ tj. reagowanie na ludzi pod wpływem środków odurzających, alkoholu. Działania te przyczynią się zarówno do zapobiegania przestępczością i zagrożeń jakie mogą się pojawić w przyszłości. Szkolenie odbędzie się w ośrodku wypoczynkowym „Kropelka” w dniu 4.10.2017r. o godz.10.00. Wszelkie informacje pod nr tel.833543734.

Szkolenie jest zorganizowane w ramach projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa w miejscowości turystycznej Białka w gminie Dębowa Kłoda” dofinansowanego w ramach rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017r.”

Facebook
Google+
http://debowakloda.pl/szkolenie-z-zakresu-prawidlowego-stosowania-przepisow-ustawy-o-trzezwosci/
Twitter

Debata na temat bezpieczeństwa w Białce

W dniu 4.10.2017r. o godz. 8.00 w miejscowości Białka w ośrodku wypoczynkowym „Kropelka” zaplanowana została debata na temat bezpieczeństwa dla mieszkańców Białki i pracowników UG Dębowa Kłoda. Debata będzie przeprowadzona przez Funkcjonariuszy Policji w Parczewie. Debata społeczna będzie miała na celu zdiagnozowanie potrzeb i oczekiwań społeczeństwa w zakresie poprawy bezpieczeństwa. Pozwoli także na wymianę informacji pomiędzy policją, pracownikami urzędu gminy a mieszkańcami Białki o istniejących zagrożeniach, dzięki czemu wspólnie zostaną wypracowane metody ich eliminowania. Policjanci przedstawią najczęstsze zdarzenia, do których dochodzi na terenie miejscowości Białka.

Wszelkie informacje i zgłoszenia można dokonywać pod nr Tel. 83 3557098. Zapewniamy serwis kawowy.

Debata jest zorganizowana w ramach projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa w miejscowości turystycznej Białka w gminie Dębowa Kłoda” dofinansowanego w ramach rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017r.”


Facebook
Google+
http://debowakloda.pl/debata-na-temat-bezpieczenstwa-w-bialce/
Twitter

ASF-zniesienie ograniczeń

W dniu 27 września 2017r. Wojewoda Lubelski wydał  rozporządzenie uchylające  rozporządzenie z dnia 17 sierpnia 2017r.  w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu bialskiego, parczewskiego i włodawskiego, które  zakazywało m.in. organizowania targów,  transportu świń oraz wywożenia świń i materiału biologicznego z gospodarstwa  bez zgody  właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii a także nakazywało  oczyszczania, odkażania  i dezynfekcji środków transportu  oraz  oznakowania obszaru, poprzez umieszczanie  na drogach publicznych  tablic informacyjnych. Poniżej zamieszczamy rozporządzenie nr 10 uchylające rozporządzenie nr 7 z dnia 17 sierpnia 2017r.

Uchylenie_rozporzadzenia_nr_7

 

Facebook
Google+
http://debowakloda.pl/asf-zniesienie-ograniczen/
Twitter

Konsultacje społeczne dotyczące projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Dębowa Kłoda na lata 2017-2023

LPR Gmina Dębowa Kłoda – zał. 1

Formularz-konsultacyjny-zał.2

Facebook
Google+
http://debowakloda.pl/konsultacje-spoleczne-dotyczace-projektu-lokalnego-programu-rewitalizacji-gminy-debowa-kloda-na-lata-2017-2023/
Twitter