Przygotowanie Wnioskodawców w zakresie opracowania wniosku o przyznanie pomocy

LGD „Jagiellońska Przystań” zaprasza przedsiębiorców oraz osoby planujące podjąć działalność gospodarczą do udziału w szkoleniu „Przygotowanie Wnioskodawców w zakresie opracowania wniosku o przyznanie pomocy”.

Termin i miejsce szkolenia: 21 luty 2018 r, godz. 10.00 – 15.00, sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Parczewie, ul. Warszawska 24, 21-200 Parczew

UWAGA: Uczestnicząc w szkoleniu Wnioskodawca na etapie ubiegania się o przyznanie pomocy może uzyskać punkty za kryterium: „Korzystanie ze wsparcia oferowanego przez LGD w zakresie przygotowania wniosku” w ramach lokalnych kryteriów wyboru, wg których oceniane będą wnioski o przyznanie pomocy.

Wymagane jest zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu:

drogą elektroniczną:                                         email:  biuro@lgdparczew.pl, lub

drogą telefoniczną:                                           Tel. (83) 354 37 34; 512 030 862, lub

osobiście:                                                          ul. Harcerska 8, 21-200 Parczew.

Zgłoszenia udziału w szkoleniu przyjmowane będą przez pracowników biura LGD do dnia 19 lutego 2018 roku.

Program szkolenia

Facebook
Google+
http://debowakloda.pl/przygotowanie-wnioskodawcow-w-zakresie-opracowania-wniosku-o-przyznanie-pomocy/
Twitter

Warsztaty kulinarne w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

W ramach działań towarzyszących w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020, podprogram 2017, Ochotnicza Straż Pożarna w Chmielowie wraz z Bankiem Żywności w Lublinie i Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dębowej Kłodzie organizują bezpłatne warsztaty kulinarne  dla  osób korzystających ze wsparcia Programu.

UCZESTNIKAMI WARSZTATÓW MOGĄ BYĆ TYLKO I WYŁĄCZNIE OSOBY ZAKWALIFIKOWANE DO OTRZYMANIA POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

Warsztaty kulinarne z elementami edukacyjnymi  w ramach realizacji działań towarzyszących POPŻ współfinansowane są z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym PODPROGRAM 2017.

Szczegółowe informacje

Celem prowadzonych warsztatów jest wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego w tym m.in:
– przedstawienie możliwości związanych z ekonomią kuchni domowej przy wykorzystaniu sezonowości;
– tworzenie, poprzez praktyczne warsztaty, dań z wykorzystaniem sezonowych produktów;
– uświadomienie roli sezonowych produktów w żywieniu;
– przedstawienie propozycji dań na niskobudżetowe, smaczne i zdrowe potrawy.

Dzięki warsztatom uczestnicy mają szansę nabyć nowe umiejętności, m.in.:
– poznanie roli sezonowych produktów w codziennej diecie;
– zdobycie wiedzy się jak tworzyć niskobudżetowe dania z wykorzystaniem produktów sezonowych;
– poznanie przepisów z wykorzystaniem produktów sezonowych;
– urozmaicenie jadłospisu o dania z wykorzystaniem produktów otrzymywanych w ramach POPŻ i z zachowaniem zasad sezonowości.

W DNIU 15.02.2018r. ZAPLANOWANO REALIZACJĘ DWÓCH WARSZTATÓW KAŻDY PRZEZNACZONY DLA GRUPY 25 OSOBOWEJ:
I WARSZTAT –  11.00-12.30
II WARSZTAT – 13.00-14.30
MIEJSCE WARSZTATÓW:  OSP KODENIEC

Serdecznie zapraszamy osoby które chcą wziąć udział w warsztatach do zgłaszania się telefonicznego. Aby zapisać się prosimy o kontakt pod numer tel.:  83 355 70 1

plakat_POPZ

Facebook
Google+
http://debowakloda.pl/warsztaty-kulinarne-w-ramach-programu-operacyjnego-pomoc-zywnosciowa-2014-2020-2/
Twitter

Zaproszenie do skłądania ofert na wycinkę drzew

Zaproszenie do składania ofert na wycinkę drzew – Wyświetl treść

Facebook
Google+
http://debowakloda.pl/zaproszenie-do-skladania-ofert-na-wycinke-drzew/
Twitter

Przedsiębiorco, załóż Profil Zaufany już dziś!

Profil Zaufany to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można załatwić sprawy urzędowe bez wychodzenia z domu, online w serwisach administracji publicznej. Warto założyć go jak najszybciej – przede wszystkim już teraz powinni to zrobić przedsiębiorcy.

Od 1 stycznia najmniejsi przedsiębiorcy – płatnicy VAT, zatrudniający do 10 osób, o obrotach nieprzekraczających 2 mln euro rocznie (także prowadzący jednoosobowe działalności gospodarcze) – najpóźniej do 26 lutego 2018 r. po raz pierwszy muszą wysłać do systemu Ministerstwa Finansów Jednolity Plik Kontrolny (JPK_VAT). JPK_VAT przesyła się wyłącznie elektronicznie.

Z Profilem Zaufanym na pewno Ci się uda.

JPK_VAT to zestaw informacji o operacjach gospodarczych przedsiębiorcy za dany okres. Przesyła się go wyłącznie w wersji elektronicznej. Dane pobierane są bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych przedsiębiorstwa. JPK posiada określony układ i format (schemat xml), który ułatwia jego przetwarzanie.

Do prawidłowego złożenia i wysłania Jednolitego Pliku Kontrolnego potrzebny jest certyfikat kwalifikowany lub Profil Zaufany (eGO). JPK trzeba też uwierzytelnić.

Więcej o JPK – TUTAJ.

Mikroprzedsiębiorcy, którzy nie chcą mieć problemów z przesłaniem JPK_VAT, już dziś powinni  bezpłatnie założyć Profil Zaufany. To proste!

Załóż Profil Zaufany już dziś!

Jeżeli przedsiębiorcy już teraz założą Profil Zaufany będą dobrze przygotowani do wysyłki pierwszego JPK_VAT. Profil Zaufany da im gwarancję łatwego, szybkiego i bezpiecznego wysłania pliku JPK_VAT.

Jak to zrobić?

Profil Zaufany można założyć na dwa sposoby:

1.       Przez internet za pośrednictwem bankowości elektronicznej

W tej opcji Profil Zaufany można założyć i potwierdzić w pełni online, 24h/7 dni w tygodniu. Warunek? Posiadanie konta w tych bankach: PKO Bank Polski SA, Bank Zachodni WBK, Bank Pekao, mBank, ING Bank Śląski, Millennium Bank lub konto na platformie Envelo.

Za pomocą konta bankowego szybko i bezpiecznie można założyć i potwierdzić Profil Zaufany. Chodzi o to, że dane w banku są wiarygodne (zostały uwierzytelnione podczas zakładania konta). Dlatego każdy – w tym przedsiębiorca – kto zdecyduje się na ten sposób założenia Profilu Zaufanego, nie musi już potwierdzać ich osobiście w urzędzie.

Plakat_Profil Zaufany

Facebook
Google+
http://debowakloda.pl/przedsiebiorco-zaloz-profil-zaufany-juz-dzis/
Twitter

PUNKT KONSULTACYJNY DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH I ICH RODZIN

Harmonogram przyjęć psychologa:  każda 3 środa m-c w godzinach od 15.00 do 18.00

Zapisy pod numerem telefonu: 83 355-70-18

Miejsce porad: Ośrodek Zdrowia NZOZ, Dębowa Kłoda 113

 Punkt Konsultacyjny finansowany jest w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 r.

 

 

Facebook
Google+
http://debowakloda.pl/punkt-konsultacyjny-dla-osob-uzaleznionych-i-ich-rodzin-2/
Twitter

Dzień wolny od pracy dla pracowników GOPS w Dębowej Kłodzie

Informujemy, iż 26 stycznia 2018r. jest dodatkowym dniem wolnym od pracy dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębowej Kłodzie w zamian za Święto Trzech Króli przypadające w sobotę tj. 6 stycznia 2018r-obniżające wymiar czasu pracy w okresie rozliczeniowym. Informacja została podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie informacji na drzwiach wejściowych budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W załączeniu do pobrania  Zarządzenie nr 5/2018

Facebook
Google+
http://debowakloda.pl/dzien-wolny-od-pracy-dla-pracownikow-gops-w-debowej-klodzie/
Twitter

Bezpłatne badanie słuchu

Facebook
Google+
http://debowakloda.pl/1412-2/
Twitter

Dzień wolny od pracy w Urzędzie Gminy

Informujemy, iż 26 stycznia 2018r. jest dodatkowym dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Dębowa Kłoda w zamian za Święto Trzech Króli przypadające w sobotę tj. 6 stycznia 2018r-obniżające wymiar czasu pracy w okresie rozliczeniowym. Informacja została podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Urzędu, Biuletynie Informacji Publicznej i drzwiach wejściowych budynku Urzędu. W załączeniu do pobrania Zarządzenie Nr 2/18 z dnia 3 stycznia 2018r.

Facebook
Google+
http://debowakloda.pl/dzien-wolny-od-pracy-w-urzedzie-gminy/
Twitter

„Partnerstwo Gmin Lubelszczyzny dla Rozwoju e-Usług”-projekt partnerski

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny  w partnerstwie z Gminą Poniatowa, Gminą Opole Lubelskie, Gminą Karczmiska, Gminą Łaziska, Gminą Wilków, Gminą Dębowa Kłoda, Gminą Międzyrzec Podlaski i Miastem Międzyrzec Podlaski realizuje projekt pn. „Partnerstwo Gmin Lubelszczyzny dla Rozwoju e-Usług” w ramach Działania 2.1 Cyfrowe Lubelskie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Umowa o dofinansowanie nr: RPLU.02.01.00-06-0034/16-00.

Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu wykorzystania TIK w administracji publicznej gmin Lubelszczyzny ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju stopnia cyfryzacji administracji publicznej i elektronicznych usług publicznych, poprawy funkcjonalności i e-dojrzałości istniejących usług oraz zwiększenie poziomu ich dostępu  dla mieszkańców gmin: Poniatowa, Opole Lubelskie, Karczmiska, Łaziska, Wilków, Dębowa Kłoda, Miedzyrzec Podlaski gmina wiejska i Międzyrzec Podlaski gmina miejska.  Grupą docelową projektu są: urzędy gmin partnerskich, ich kierownictwo i kadra pracownicza, mieszkańcy i przedsiębiorcy z terenu gmin objętych projektem.

Projekt przyczyni się do zwiększenia zdolności jednostek samorządu terytorialnego wchodzących w skład partnerstwa do realizacji zadań publicznych on-line, zwiększenia dostępności  usług publicznych świadczonych elektronicznie, zniwelowania barier osób z niepełnosprawnościami w zakresie realizacji spraw publicznych, cyfryzacji  procedur wewnątrzadministracyjnych w zakresie wdrożonych usług, wdrożenie procesów partycypacyjnych poprzez uruchomienie e-usług w obszarze konsultacji społecznych.

Okres realizacji projektu: 15.09.2016 – 30.06.2019

Wartość projektu:   8 102 089,80 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 6 886 776,33 zł

Facebook
Google+
http://debowakloda.pl/partnerstwo-gmin-lubelszczyzny-dla-rozwoju-e-uslug-projekt-partnerski/
Twitter

SZKOLENIE – PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNIE 2018

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Biuro Powiatowe w Parczewie organizuje szkolenie dla rolników dotyczące składania  wniosków o przyznanie płatności na  2018 rok za pośrednictwem nowej aplikacji e-WniosekPlus.

Miejsce szkolenia: Sala Gminnego Ośrodka Kultury w Dębowej Kłodzie

 Termin szkolenia: 5 lutego 2018 r. (poniedziałek) godz. 9.30

Facebook
Google+
http://debowakloda.pl/szkolenie-platnosci-bezposrednie-2018/
Twitter