Spotkanie z mieszkańcami w sprawie montażu kolektorów słonecznych

Wójt Gminy Dębowa Kłoda zaprasza mieszkańców poszczególnych miejscowości tj.: Dębowa Kłoda, Chmielów, Bednarzówka, Korona, Żmiarki, Białka, Marianówka, Leitnie, Stępków, Makoszka, Plebania Wola, Uhnin na spotkanie dotyczące montażu solarów, zaplanowane w dniu 14 stycznia 2018r. o godz. 18.00 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Dębowej Kłodzie.

Kolejne spotkanie dotyczące montażu solarów dla pozostałych miejscowości tj: Wyhalew, Kolonia Krzywowierzba, Hanów, Nietiahy, Kodeniec Zadębie, Pachole, Lubiczyn zaplanowane zostało na dzień 17 stycznia 2018r. o godzinie 18.00 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Kodeńcu.

W przypadku braku możliwości uczestnictwa w spotkaniu wyznaczonym na daną miejscowość to zapraszamy do wybrania  terminu  dogodnego dla Państwa tj. 14 stycznia lub 17 stycznia.

Facebook
Google+
http://debowakloda.pl/spotkanie-z-mieszkancami-w-sprawie-montazu-kolektorow-slonecznych/
Twitter

Odstrzał dzików

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Parczewie przesyła Rozporządzenie nr 1 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Parczewie z dnia 4 stycznia 2018 w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie gmin: Dębowa Kłoda, Jabłoń, Milanów, Parczew, Podedwórze, Siemień, Sosnowica (…)

Załącznik:

Rozporządzenie Nr 1 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Parczewie

Facebook
Google+
http://debowakloda.pl/odstrzal-dzikow/
Twitter

Płatności bezpośrednie w 2018 r za pomocą aplikacji e-WniosekPlus

W związku ze zmianą ustawy o płatnościach bezpośrednich, Biuro Powiatowe w Parczewie  informuje  o obowiązku składania  wniosków o przyznanie płatności na  2018 rok wyłącznie za pośrednictwem nowej aplikacji e-WniosekPlus.

Od 15 marca aplikacja  e-WniosekPlus dostępna będzie na stronie www.arimr.gov.pl.

Szczegółowe informacje w załączonej ulotce.

Facebook
Google+
http://debowakloda.pl/platnosci-bezposrednie-w-2018-r-za-pomoca-aplikacji-e-wniosekplus/
Twitter

Poszukiwania padłych dzików

Gmina Dębowa Kłoda informuje, że w dniach 8-12 stycznia 2018 roku odbędzie się przeszukiwanie lasów w poszukiwaniu i zgłaszaniu do badań padłych dzików. Akcja została uruchomiona przez Wojewodę Lubelskiego.

Pismo Wojewody Lubelskiego 

Mapa planowanych rejonów przeszukiwania

 

Facebook
Google+
http://debowakloda.pl/poszukiwania-padlych-dzikow/
Twitter

PUNKT ŚWIADCZENIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

 Urząd Gminy Dębowa Kłoda

w każdy piątek

pokój nr 22 od godz. 8:00 do 12:00

miesiąc Dzień tygodnia godzina radca adwokat Imię

i nazwisko

Styczeń  

 

 

 

 

 

 

 

piątek

8.00-12.00 radca Magdalena Mróz

 

Luty 8.00-12.00 adwokat Paweł Kożuszek

 

Marzec 8.00-12.00 radca Magdalena Mróz

 

Kwiecień 8.00-12.00 adwokat Bartosz Hawryluk

 

Maj 8.00-12.00 radca Magdalena Mróz

 

Czerwiec 8.00-12.00 adwokat Paweł Kożuszek

 

Lipiec 8.00-12.00 radca Magdalena Mróz

 

Sierpień 8.00-12.00 adwokat Bartosz  Hawryluk

 

Wrzesień 8.00-12.00 radca Magdalena Mróz

\

Październik 8.00-12.00 adwokat Paweł Kożuszek

 

Listopad 8.00-12.00 radca Magdalena Mróz

 

Grudzień 8.00-12.00 adwokat Bartosz  Hawryluk

 

 

Facebook
Google+
http://debowakloda.pl/punkt-swiadczenia-nieodplatnej-pomocy-prawnej/
Twitter

Lider Przedsiębiorczości Powiatu Parczewskiego

Poniżej zamieszczamy regulamin konkursu „Lider Przedsiębiorczości Powiatu Parczewskiego” wraz z Zarządzeniem w sprawie ustalenia regulaminu oraz wniosek o przyznanie nagrody.

Celem konkursu jest nagrodzenie form działalności gospodarczej za szczególne osiągnięcia na rzecz rozwoju i promocji Powiatu Parczewskiego.

Nagrodą w konkursie jest statuetka z oznaczeniem roku jej przyznania oraz dyplom stanowiący potwierdzenie przyznania nagrody. Nagrodzeni w konkursie mają prawo do korzystania i posługiwania się we wszystkich materiałach promocyjnych i reklamowych firmy tytułu „Lider przedsiębiorczości Powiatu Parczewskiego” z zachowaniem wizerunku graficznego nagrody.

Gala finałowa odbywać się będzie cyklicznie w dniu 19 marca danego roku.

Zarządzenie i Regulamin Lider przedsiębiorczości 2017

wniosek o przyznanie nagrody

Facebook
Google+
http://debowakloda.pl/lider-przedsiebiorczosci-powiatu-parczewskiego/
Twitter

Podpisywanie umów na montaż instalacji solarnych

 

 

Wójt Gminy Dębowa Kłoda  zaprasza w terminie 15-25 stycznia 2018r. w godz. pracy Urzędu Gminy Dębowa Kłoda, do podpisywania umów (zgodnie z podanym harmonogramem) o ustalenie wzajemnych zobowiązań stron pod względem organizacyjnym i finansowym, które wynikają z montażu i eksploatacji instalacji solarnych w budynku będącym własnością/współwłasnością ,,Właściciela” w ramach realizowanego projektu
o nazwie ,,Energia przyjazna środowisku i turystyce na terenie Gminy Dębowa Kłoda” współfinansowanego ze środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE.

Miejscem podpisywania umów będzie Urząd Gminy Dębowa Kłoda, Dębowa Kłoda 116 A, pok. Nr 15.

Wysokość wpłat Mieszkańców jest uzależniona od liczby paneli w instalacjach solarnych, która stanowi 15% wartości tej instalacji i wynosi:

– 2 panele –  2 440,80 brutto

– 3 panele – 2 602,80 brutto

– 4 panele – 2 797, 20 brutto

W wysokości podanych kwot  uwzględniono całkowite koszty, również te niekwalifikowane, na które nie ma dofinansowania z UE, a są niezbędne do funkcjonowania instalacji:

– zakup pompki;

– zakup zasobnika na ciepłą wodę z dodatkową wężownicą umożliwiającą wpięcie do kotła c.o.;

– zakup paneli solarnych wraz z osprzętem;

–  montaż i podłączenie zestawu solarnego wraz z podłączeniem do kotła;

– procentowy udział w podatku VAT.

Przez cały okres trwania umowy Gmina Dębowa Kłoda zobowiązuje się do ponoszenia wszelkich kosztów związanych z  eksploatacją zestawu instalacji solarnych określonych w instrukcji eksploatacji oraz do przeprowadzania we własnym zakresie i na własny koszt przeglądów serwisowych zgodnie z warunkami określonymi w karcie gwarancyjnej.

Wpłatę Właściciel dokonuje do dnia 31.03.2018r włącznie, na rachunek bankowy Gminy numer: 78 8042 0006 0260 1658 2000 0010, prowadzony w Banku Spółdzielczym w Parczewie, Oddział w Dębowej Kłodzie, koniecznie z dopiskiem „Instalacje solarne”.

Możliwość jest także wpłaty odpowiedniej powyższej kwoty w dwóch równych ratach
w następujących terminach:

– I rata do dnia 28 lutego 2018r.

– II rata do dnia 31 marca 2018r.

W przypadku wpłat w ratach odpowiednio z dopiskiem:

–  „Instalacje solarne rata I” lub

– „Instalacje solarne rata II”.

Brak wpłaty kwoty w terminie i wysokości określonej w umowie będzie równoznaczny
z rezygnacją Mieszkańca z udziału w realizacji Projektu zgodnie z podpisaną umową.

Przewidywany montaż instalacji solarnych w miesiącach kwiecień-sierpień 2018r.

Po weryfikacji wpłat umowy wraz z fakturami będzie można odbierać po drugiej połowie kwietnia 2018r.
w pok. Nr 15 Urzędu Gminy Dębowa Kłoda.

Na podpisanie umowy należy zabrać: dowód osobisty.

Wszelkie informację są udzielane pod nr telefonów: 83 3557023.

 

Wójt Gminy Dębowa Kłoda

Radosław Kozak

Załączniki:

  1. Wzór umowy – instalacje solarne
  2. Harmonogram podpisywania umów wg miejscowości

 

Projekt „Energia przyjazna środowisku i turystyce na terenie Gminy Dębowa Kłoda” realizowany jest  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku, Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE.

Facebook
Google+
http://debowakloda.pl/1332-2/
Twitter

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wójt Gminy Dębowa Kłoda    i n f o r m u j e,    że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Dębowa Kłoda oraz na stronach internetowych www.debowakloda.pl
i www.ugdebowakloda.bip.lubelskie.pl (w zakładce: mienie gminy/wykazy nieruchomości) został zamieszczony w dniu 18 grudnia 2017 r. na okres 21 dni, wykaz nieruchomości             stanowiących własność Gminy Dębowa Kłoda, przeznaczonych do sprzedaży.
Termin  wywieszenia  wykazu  upływa  w  dniu  10 stycznia  2018 r.
Dodatkowe informacje – tel. (83) 355-75-90 lub (83) 355-70-08.

Czytaj więcej

Facebook
Google+
http://debowakloda.pl/wykaz-nieruchomosci-przeznaczonych-do-sprzedazy-4/
Twitter

Bezpłatny kurs florystyczny

Weź udział w bezpłatnym kursie florystycznym.

Nauczysz się jak projektować i wykonywać kompozycje z roślin np. bukiety, stroiki, wieńce i inne dekoracje.

O.K  Centrum Języków Obcych Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie zapewnia :

– udział w szkoleniu oraz stypendium szkoleniowe ok. 1000zł.,

– zwrot kosztów dojazdu,

– wynagrodzenie za staż zawodowy  1400zł „na rękę”,

– obiady oraz serwis kawowy w trakcie szkolenia,

– poradnictwo psychologiczne i pośrednictwo pracy,

– materiały szkoleniowe.

Całość kursu na terenie Parczewa.

Zgłoś się dzisiaj. Jeśli nie dzisiaj to kiedy? Tel. 509-680-603

Masz inny pomysł na kurs? Powiedz nam o tym. Tel. 509-680-603

Regulamin AKTYWNI OD ZARAZ 24.10.2017

 

Facebook
Google+
http://debowakloda.pl/bezplatny-kurs-florystyczny/
Twitter

Pomoc żywnościowa dla mieszkańców z gminy Dębowa Kłoda

Pomoc żywnościowa dla mieszkańców z gminy Dębowa Kłoda

Kolejna partia żywności w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 będzie wydawana w dniach 11 i 13 grudnia 2017r. w godzinach  od 9.00 do 14.00

Artykuły spożywcze będą wydawane w budynku Ochotniczej Straży  Pożarnej w Kodeńcu

Informacje dotyczące rodzin zakwalifikowanych do programu dostępne są pod numerem telefonem: 83 355 70 18

Facebook
Google+
http://debowakloda.pl/pomoc-zywnosciowa-dla-mieszkancow-z-gminy-debowa-kloda/
Twitter