Rozstrzygnięty przetarg na dostawę i montaż instalacji solarnych

Informujemy, że w dniu 3 kwietnia 2018r. został rozstrzygnięty przetarg na dostawę i montaż instalacji solarnych. Została wybrana firma Antinus Sp. z o.o. ze Skierniewic, która złożyła ofertę na kwotę 3 835 233,36 zł.
Po uzupełnieniu niezbędnych formalności zostanie podpisana umowa z Wykonawcą oraz zostanie zorganizowane spotkanie z mieszkańcami w celu omówienia wszelkich szczegółów.
Gdyby ktoś jeszcze był zainteresowany montażem instalacji solarnych, w tym mieszkańcy bloków z terenu gminy Dębowa Kłoda zapraszamy po informacje do siedziby Urzędu.

Facebook
Google+
http://debowakloda.pl/rozstrzygniety-przetarg-na-dostawe-i-montaz-instalacji-solarnych/
Twitter

Wsparcie alternatywnych form produkcji rolnej wobec ASF-szkolenie

Marszałek Województwa Lubelskiego  Sławomir Sosnowski serdecznie zaprasza  hodowców trzody chlewnej na szkolenie pt. „Wsparcie alternatywnych form produkcji rolnej wobec ASF”,   które odbędzie się   23 kwietnia 2018 r. (poniedziałek)  w Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w Radzyniu Podlaskim,  ul. Pomiarowa 1, 21-300 Radzyń Podlaski

Program:

9.30-10.00   Rejestracja uczestników szkolenia

10.00-10.30  Przywitanie uczestników szkolenia. Działania samorządu na rzecz walki z ASF

10.30-11.30 Czynniki genetyczne warunkujące produkcję wołowiny

11.30-12.30 Metody i modele produkcji wołowiny

12.30-13.00 Przerwa kawowa

13.00-14.00 Produkcja bydła mięsnego w praktyce

14.00-14.30 Panel dyskusyjny, podsumowanie konferencji

14.30-15.00 Degustacja potraw regionalnych

Facebook
Google+
http://debowakloda.pl/wsparcie-alternatywnych-form-produkcji-rolnej-wobec-asf-szkolenie/
Twitter

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wójt Gminy Dębowa Kłoda i n f o r m u j e, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Dębowa Kłoda oraz na stronach internetowych www.debowakloda.pl i www.ugdebowakloda.bip.lubelskie.pl (w zakładce: mienie gminy/wykazy nieruchomości) został zamieszczony w dniu 03 kwietnia 2018r. na okres 21 dni, wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Dębowa Kłoda, przeznaczonych do sprzedaży.

Termin wywieszenia wykazu upływa w dniu 25 kwietnia 2018r.

Dodatkowe informacje – tel. (83) 355-75-90 lub (83)355-70-08.

Czytaj dalej

Facebook
Google+
http://debowakloda.pl/wykaz-nieruchomosci-przeeznaczonych-do-sprzedazy/
Twitter

LO im. Mikołaja Kopernika w Parczewie

Facebook
Google+
http://debowakloda.pl/lo-im-mikolaja-kopernika-w-parczewie/
Twitter

Zbiórka publiczna na „Odbudowę Pomnika Konstytucji 3-go Maja w Kodeńcu”

Facebook
Google+
http://debowakloda.pl/zbiorka-publiczna-na-odbudowe-pomnika-konstytucji-3-go-maja-w-kodencu/
Twitter

Spotkanie dla przedsiębiorców z możliwości uzyskania środków z funduszy europejskich

Dnia 27.03.2018r. w godzinach 10.00 – 12.00 w Urzędzie Miasta Parczew przy ul.Warszawskiej 24 w sali konferencyjnej organizowane jest spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców odnośnie dostępnych możliwości uzyskania środków z funduszy europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na rok 2018. W programie spotkania między innymi oferta Dofinansowania na usługi rozwojowe dla przedsiębiorców oraz Możliwość pozyskania wsparcia na rozwój działalności gospodarczej z funduszu pożyczkowego.

Rejestracja uczestników w godz. 10.00 – 10.10 przed spotkaniem. Natomiast po spotkaniu możliwość konsultacji indywidualnych.

Facebook
Google+
http://debowakloda.pl/spotkanie-dla-przedsiebiorcow-z-mozliwosci-uzyskania-srodkow-z-funduszy-europejskich/
Twitter

Montaż instalacji solarnych-aktualizacja listy rezerwowej

Z uwagi na fakt, iż w niedługim czasie rozpocząć się mogą prace montażowe instalacji solarnych, a nie odnotowano jeszcze wszystkich wpłat od mieszkańców informujemy, że nadal jest aktualizowana lista rezerwowa.
W związku z powyższym , jeżeli ktoś nie zdążył się wpisać na listę osób ubiegających się o montaż instalacji solarnych zapraszamy w dniach 20-30 marca 2018 r. do siedziby urzędu w godzinach: poniedziałek 8.00-16.00, wtorek-piątek 7.00-15.00.

Facebook
Google+
http://debowakloda.pl/montaz-instalacji-solarnych-aktualizacja-listy-rezerwowej/
Twitter

ZAWODOWO AKTYWNI-SZKOLENIA ZAWODOWE

Facebook
Google+
http://debowakloda.pl/zawodowo-aktywni-szkolenia-zawodowe/
Twitter

Podpisywanie umów na zakup i montaż solarów z mieszkańcami z listy rezerwowej

Informujemy, iż w dniach 13-20 marca 2018 r. w godzinach funkcjonowania Urzędu, będą podpisywane m.in. umowy o ustalenie wzajemnych zobowiązań stron pod względem organizacyjnym i finansowym na zakup i montaż solarów z osobami z listy rezerwowej w ramach projektu pt. „Energia przyjazna środowisku i turystyce na terenie Gminy Dębowa Kłoda” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku, Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE.

W związku z powyższym w dniach 13-14 marca 2018r. zapraszamy osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, natomiast w kolejnych dniach tj.15-20 marca 2018r. pozostałe osoby z listy rezerwowej.

Przy podpisywaniu umowy niezbędny jest dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości oraz dowód osobisty.

Podpisywanie umów:

pokój nr 2 (parter) lub pokój nr 15 (I piętro)

w godz. pon.8.00 – 16.00;  wt-piąt.-7.00-15.00

Informacje telefoniczne pod nr tel. 83 355 70 23, 83 3557010.

 

Facebook
Google+
http://debowakloda.pl/podpisywanie-umow-na-zakup-i-montaz-solarow-z-mieszkancami-z-listy-rezerwowej/
Twitter

ZGŁOSZENIA ZNALEZIONYCH ZWŁOK DZIKA

Celem akcji informacyjnej jest wsparcie działań, zmierzających do eliminacji wirusa
poprzez usuwanie ze środowiska martwych dzików, potencjalnie zakażonych ASF.
Ścisłe przestrzeganie tych wytycznych ma na celu zminimalizowanie
ryzyka ewentualnego rozprzestrzenienia się choroby, w tym ryzyka wprowadzenia ASF do
gospodarstw, w których utrzymywane są świnie. Przez „dziki padłe” należy rozumieć zwłoki dzików w dowolnym stadium rozkładu,w tym również kości dzików. Jednakże, w przypadku znalezienia zwłok dzika zabitego w wyniku kolizji drogowych (w pasie drogowym lub w pobliżu), informację taką należy również zgłosić do właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii.

Dokumenty do pobrania:

Wniosek-Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu

Oświadczenie – Załącznik nr 2 do Regulaminu z gminami

REGULAMIN KONKURSU

WYTYCZNE GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII

ULOTKA_DZIKI

Facebook
Google+
http://debowakloda.pl/zgloszenia-znalezionych-zwlok-dzika/
Twitter