Szacowanie szkód powstałych w wyniku suszy

Wójt Gminy Dębowa Kłoda informuje, że z uwagi na występujące niekorzystne warunki atmosferyczne dla Rolnictwa (susza) w dniach 20.06.2018 – 04.07.2018r. będą przyjmowane pisemne oświadczenia o stratach w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę.

W związku z powyższym prosimy zainteresowanych o składanie w sekretariacie
Urzędu Gminy w Dębowa Kłoda pisemnych wniosków o oszacowanie wysokości i zakresu
powstałych szkód w uprawach.

Wnioski należy składać zgodnie z przyjętym wzorem (do pobrania w
Urzędzie Gminy pokój nr 2  lub ze strony internetowej www.debowakloda.pl)

W celu ustalenia średniego % obniżenia rocznej produkcji w gospodarstwie
zgłaszający będzie musiał podać we wniosku uprawy, w których wystąpiły szkody oraz
wszystkie pozostałe inne uprawy – w oparciu o powierzchnię i strukturę upraw wykazaną
przez rolnika we wniosku o dopłaty obszarowe na rok 2018.

Ponadto rolnicy prowadzący produkcję zwierzęcą zobowiązani są do podania rocznej wielkości produkcji towarowej poszczególnych grup zwierząt gospodarskich (trzoda chlewna, bydło) oraz mleka (jako średnia roczna produkcja ustalona na podstawie 3 ostatnich lat).

Powyższe wnioski będą podstawą przeprowadzenia szacowania szkód przez komisję powołaną Zarządzeniem  Wojewody Lubelskiego.

Załączniki do pobrania:

Oświadczenie dot. upraw w gospodarstwie

Oświadczenie dot.strat w sadach

Oświadczenie o ilości zwierząt

Oświadczenie- budynki

Oświadczenie dot.RODO

 

Facebook
Google+
http://debowakloda.pl/szacowanie-szkod-powstalych-w-wyniku-suszy/
Twitter

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wójt Gminy Dębowa Kłoda i n f o r m u j e, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Dębowa Kłoda oraz na stronach internetowych www.debowakloda.pl i www.ugdebowakloda.bip.lubelskie.pl (w zakładce: mienie gminy/wykazy nieruchomości) został zamieszczony w dniu 19 czerwca 2018r. na okres 21 dni, wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Dębowa Kłoda, przeznaczonych do sprzedaży.

Termin wywieszenia wykazu upływa w dniu 12 lipca 2018r.

Dodatkowe informacje – tel. (83) 355-75-90 lub (83) 355-70-08.

Czytaj dalej 

Facebook
Google+
http://debowakloda.pl/wykaz-nieruchomosci-przeznaczonych-do-sprzedazy-5/
Twitter

„Moja Komenda”- aplikacja

Aplikacja „Moja Komenda” jest narzędziem, które zapewni każdemu użytkownikowi szybki dostęp do informacji o adresach i numerach telefonu obiektów policyjnych oraz kontakt ze wszystkimi dzielnicowymi na terenie kraju.

Facebook
Google+
http://debowakloda.pl/moja-komenda-aplikacja/
Twitter

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i  Administracji zaprasza do korzystania z narzędzia „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa”, która daje możliwość bezpośredniego kontaktu obywatela z Policją i służy poprawie bezpieczeństwa poprzez wskazanie konkretnych miejsc oraz zagrożeń występujących lokalnie.

 

Facebook
Google+
http://debowakloda.pl/krajowa-mapa-zagrozen-bezpieczenstwa/
Twitter

Zagrożony obszar ASF na terenie gminy Dębowa Kłoda

Poniżej na mapie zaznaczony jest obszar zagrożony Afrykańskim Pomorem Świń występujący na obszarze gminy Dębowa Kłoda, tj w miejscowościach: Korona, Chmielów, Marianówka, Bednarzówka, Lubiczyn, Pachole.

Mapa obszaru zagrożonego ASF

Facebook
Google+
http://debowakloda.pl/zagrozony-obszar-asf-na-terenie-gminy-debowa-kloda/
Twitter

Marszałek Senatu RP w najbliższą niedzielę w Dębowej Kłodzie

Wójt Gminy Dębowa Kłoda Radosław Kozak

zaprasza na spotkanie z Marszałkiem Senatu RP

STANISŁAWEM KARCZEWSKIM

10 czerwca 2018 r. (niedziela), godz.16.00

Gminny Ośrodek Kultury w Dębowej Kłodzie

plakat do pobrania

 

Facebook
Google+
http://debowakloda.pl/marszalek-senatu-rp-w-najblizsza-niedziele-w-debowej-klodzie/
Twitter

Harmonogram montażu instalacji solarnej

Informujemy, iż od 18 czerwca 2018 r. nastąpi montaż instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych dla mieszkańców z gminy Dębowa Kłoda, którzy wpłacili już należną kwotę zgodnie z podpisaną umową.

W załączeniu harmonogram do pobrania

Facebook
Google+
http://debowakloda.pl/harmonogram-montazu-instalacji-solarnej/
Twitter

„Bieg Pokoleń”

17 czerwca 2018 roku na parkingu przy Bobrówce (była leśniczówka Gościniec) odbędzie się spotkanie upamiętniające 74 rocznicę pobytu i walk 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w ramach akcji „Burza” na Lubelszczyźnie. W ramach uroczystości Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań” organizuje „Bieg Pokoleń” na dystansie 3 km ścieżką dydaktyczną wokół rozlewiska rzeki Bobrówka. Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 14 czerwca br.  Szczegółowych informacji udzielają:

  • Mirosław Chmielarz – koordynator „Biegu Pokoleń”, tel. 503 080 652, email: edichmielarz@wp.pl
  • Biuro LGD „Jagiellońska Przystań”, ul. Harcerska 8, 21-200 Parczew, tel. (83) 354 37 34, kom. 512 030 862, e-mail: biuro@lgdparczew.pl

Regulamin biegu oraz formularz zgłoszeniowy do pobrania na stronie www.lgdparczew.pl

 

Facebook
Google+
http://debowakloda.pl/bieg-pokolen/
Twitter

ANKIETOWE BADANIA ROLNE

Facebook
Google+
http://debowakloda.pl/ankietowe-badania-rolne/
Twitter

ZAPROSZENIE

Wójt Gminy Dębowa Kłoda zaprasza Mieszkańców na spotkanie informacyjne przed montażem instalacji solarnych, w ramach realizowanego projektu pt. ,,Energia przyjazna środowisku i turystyce na terenie Gminy Dębowa Kłoda”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE.

Termin spotkania:

– 5 czerwca (wtorek) o godz. 17.00 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Dębowej Kłodzie.

 5 czerwca (wtorek) o godz. 18.30 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Kodeńcu

W spotkaniu weźmie udział przedstawiciel Wykonawcy ww. inwestycji.

Na zebraniu przedstawimy harmonogram montażu, prosimy o obecność.

Informacje pod nr tel. 533-807-444.                                                                   Radosław Kozak

                                                                                                                                         Wójt Gminy Dębowa Kłoda

Facebook
Google+
http://debowakloda.pl/zaproszenie/
Twitter