Program „Warto być Polakiem”

Wystartował już program „Warto być Polakiem” organizowany przez Samorząd Województwa Lubelskiego.

Kto może wziąć udział?
Organizatorem wydarzenia może być: organizacja społeczna, osoba prywatna, firma komercyjna, która może wystawić dokument finansowy (faktura, rachunek)
Wnioskodawcą nie może być jednostka samorządu terytorialnego

W jaki sposób można wziąć udział w programie?

Organizatorzy wydarzeń mogą zgłaszać swoje propozycje udziału w akcji „Warto być Polakiem” poprzez złożenie wniosku promocyjnego znajdującego się na stronie lubelskie.pl na adres mailowy promocja@lubelskie.pl
Po otrzymaniu wniosku, pracownicy UMWL analizują czy dane wydarzenie wpisuje się w akcję „Warto być Polakiem”
Informacje dostępne są na stronie internetowej: https://www.lubelskie.pl/…/rozpoczynamy-akcje-warto-byc-po…/

Rekultywacja wysypiska w Lubiczynie

W dniu 29 kwietnia 2020 r. Gmina Dębowa Kłoda podpisała umowę dzierżawy z firmą Terra Amica Spółka akcyjna z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedziba w Ostrołęce na składowisko odpadów w miejscowości Lubiczyn. Przedmiotem umowy jest wykonanie całkowitej rekultywacji znajdującego się wysypiska wraz z jego zamknięciem.

Stypendium szkolne-wypłata

W związku z ogłoszonym stanem epidemii, w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców gminy i pracowników Urzędu, informujemy iż wypłaty stypendiów szkolnych będą odbywały się na wskazany na oświadczeniu nr konta bankowego.

  1. W związku z powyższym prosimy o zwrotne dostarczenie wypełnionych i podpisanych oświadczeń o wyrażeniu zgody na wypłatę stypendium szkolnego na konto bankowe.
  2. Wraz z oświadczeniem prosimy o dostarczenie faktur, potwierdzających poniesienie kosztu edukacyjnego (faktury wystawione za zakupione materiały edukacyjne itd. od 01.01.2020r.) Proszę zwracać uwagę na dane zamieszczone na fakturze (państwa imiona, nazwiska, adresy, tak by nie było w nich błędów i aby zgadzały się z danymi wnioskodawcy). Pozostałe wytyczne dotyczące faktur i tego co stanowi przykładowy wydatek kwalifikowany do wypłaty stypendium nie zmieniły się.
  3. W przypadku kilkorga dzieci wnioskodawcy proszę spiąć faktury dla każdego dziecka osobno i ołówkiem na pierwszej fakturze napisać jakiego dziecka dotyczy dany komplet.
  4. Faktury i oświadczenia proszę dostarczać w możliwie najszybszym terminie, najlepiej do 30.05.2020r. (zapakowane w kopercie z dopiskiem stypendium szkolne należy wrzucić do skrzynki znajdującej się przy drzwiach Urzędu).
  5. Wypłaty stypendium po sprawdzeniu i zatwierdzeniu dostarczonych faktur będą odbywały się sukcesywnie od 01.06.2020r. do 26.06.2020r.
  6. W razie wszelkich niejasności proszę o kontakt telefoniczny pod nr (83) 355 70 06.

Trybuny-rozbudowa boiska sportowego

Dziękujemy firmie Karol Kania i Synowie Sp. z o.o.  za współfinansowanie projektu CSR-„Kultywowanie tradycji, kultury i historii” w ramach, którego nastąpiła „Rozbudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej
im. Armii Krajowej w Dębowej Kłodzie przez budowę trybuny 3 – rzędowej”.

W projekcie zostało wykonane:
-zakup i montaż trybun;
-zakup i montaż balustrad;
-podjazd dla niepełnosprawnych;
– utwardzenie terenu kostką betonową.

Inwestycja została już zakończona i z dniem 27.04.2020 r. Gmina Dębowa Kłoda otrzymała Zaświadczenie od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego na użytkowanie obiektu budowlanego.

Projekt jest odpowiedzią na rosnącą potrzebę mieszkańców z gminy Dębowa Kłoda związaną z alternatywną możliwością spędzania wolnego czasu. Dalsza rozbudowa boiska sportowego pozwoli na zwiększenie aktywności dzieci, młodzieży i dorosłych. Poprzez integrację społeczeństwa wokół dyscypliny sportu, chcemy pokazać możliwości dalszego rozwoju i budować pozytywne postawy.

Powyższy projekt przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa, komfortu przebywania i korzystania z obiektu sportowego. Realizacja przedsięwzięcia ma też bezpośredni wpływ na atrakcyjność i promocję sportu w naszej miejscowości.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie obraz-2.png

14 laptopów dla uczniów z terenu Gminy Dębowa Kłoda

W kwietniu ruszył program Ministerstwa Cyfryzacji „Zdalna Szkoła“ sfinansowany z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”, który umożliwił samorządom m.in. zakup komputerów wraz z oprogramowaniem.

Program nie przewidywał wkładu własnego ze strony samorządu. Na zakup sprzętu można było wydać od 35 tysięcy do 100 tysięcy złotych w zależności od liczby uczniów w określonej gminie lub powiecie.
 
Gmina Dębowa Kłoda pozyskała na ten cel 44 940,00 zł zgodnie z umową o powierzenie grantu z dnia 27 kwietnia. Dnia 30.04.2020 r. przeprowadzono ocenę złożonych ofert dotyczących zakupu komputerów przenośnych. Najkorzystniejsza oferta pod względem cenowym nie przekroczyła kwoty: 44 934,96 zł. Gmina zakupiła w ramach zadania 14 laptopów z oprogramowaniem do nauki zdalnej. Jest to sprzęt, który ma ułatwić uczniom naukę na odległość. Wprowadzenie stanu epidemii wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć lekcyjnych.  Ten projekt pozwoli pomóc najbardziej potrzebującym uczniom z terenu naszej gminy.
 
Laptopy zostaną przekazane szkołom na terenie gminy Dębowa Kłoda, a następnie trafią do uczniów, którzy nie posiadają sprzętu niezbędnego do domowej nauki.