„GMINA TRZECH GRANIC”-wydarzenie kulturalno-historyczne

Facebook
Google+
http://debowakloda.pl/gmina-trzech-granic-wydarzenie-kulturalno-historyczne/
Twitter

„Wakacyjna wojewódzka akcja honorowego oddawania krwi”

Lubelski Urząd Wojewódzki zaprasza wszystkich chętnych do honorowego oddawania krwi. Zbiórka odbędzie się 22 sierpnia 2018r. (środa) w godz. 8.0.00-14.00 w Sali Kolumnowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie (ul. Spokojna 4). Udział w zbiórce krwi może wziąć każdy pełnoletni mieszkaniec województwa lubelskiego.

Poniżej załączniki z informacjami

RCKiK_krew-załącznik nr 1

Zbiórka krwi-załącznik nr 2

 

Facebook
Google+
http://debowakloda.pl/wakacyjna-wojewodzka-akcja-honorowego-oddawania-krwi/
Twitter

Przetargi na sprzedaż nieruchomości – ogłoszenie

Wójt Gminy Dębowa Kłoda ogłasza pierwsze ( I ) publiczne nieograniczone przetargi ustne na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Dębowa Kłoda położonych na terenie obrębu (wsi): Dębowa Kłoda, Kodeniec, Wyhalew i Żmiarki. Przetargi odbędą się 14 września 2018 r. o godzinie 11.00.

Załączniki:

Facebook
Google+
http://debowakloda.pl/przetargi-na-sprzedaz-nieruchomosci-ogloszenie-13/
Twitter

Zatrudnienie pracowników do prac sezonowych

Więcej -> Zatrudnienie pracowników do prac sezonowych

Facebook
Google+
http://debowakloda.pl/zatrudnienie-pracownikow-do-prac-sezonowych/
Twitter

„Aktywizacja społeczno-zawodowa w gminie Dębowa Kłoda”

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębowej Kłodzie zaprasza osoby:

  • pozostające bez pracy

  • osoby bezrobotne

  • osoby o niskich kwalifikacjach

  • osoby w wieku 18 – 65 lat

do udziału w projekcie

pn. „Aktywizacja społeczno-zawodowa w gminie Dębowa Kłoda”

Projekt zakłada aktywizację społeczno-zawodową 24 osób (w tym 14 Kobiet i 10 Mężczyzn) wykluczonych (w tym dotkniętych ubóstwem) lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (pozostających bez zatrudnienia bezrobotnych-III profil) – klientów ośrodka pomocy społecznej z terenu gminy Dębowa Kłoda, prowadząca do nabycia kwalifikacji zawodowych i podjęcia zatrudniania w okresie od 1.07.2018r. do 31.12.2019r.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o kontakt telefoniczny pod numerami telefonów: 83 355 70 19, 83 355 70 18, 83 355 70 31

Więcej informacji na stronie: http://debowakloda.pl/projekt-aktywizacja-spoleczno-zawodowa-w-gminie-debowa-kloda/

Załączniki:

REGULAMIN PROJEKTU

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 11. Wykluczenie społeczne, Działanie 11.1. Aktywne włączenie

Facebook
Google+
http://debowakloda.pl/aktywizacja-spoleczno-zawodowa-w-gminie-debowa-kloda/
Twitter

Broszura informacyjna

Na prośbę Nadleśnictwa Radzyń Podlaski w załączeniu broszura informacyjna o korniku ostrozębnym.

– Broszura informacyjna 

Facebook
Google+
http://debowakloda.pl/broszura-informacyjna/
Twitter

„Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka”-instrument pożyczkowy

Poniżej prośba z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż z budżetu Ministra Inwestycji i Rozwoju finansowany jest instrument  pożyczkowy „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka”.
Z preferencyjnych pożyczek mogą skorzystać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z branży turystycznej i około turystycznej, mające siedzibę i prowadzące działalność  na terenie 5 województw Polski Wschodniej (tj. lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, warmińsko – mazurskiego). Wartość jednostkowej pożyczki to maksymalnie 500 tys. zł.
Dodatkowe ułatwienia (m.in. dodatkowa obniżka oprocentowania, brak wymaganego wkładu własnego)  zostały przewidziane dla obiektów mających status Miejsc Przyjaznych Rowerzystom położonych wzdłuż Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo (www.greenvelo.pl).

Polska Wschodnia to makroregion o niekwestionowanych walorach turystycznych. Pożyczki na rozwój turystyki pozwolą przedsiębiorcom rozszerzyć ofertę i podnieść jej jakość a przez to przyciągnąć jeszcze więcej odwiedzających.

W załączeniu  broszura informacyjna, a także plakat informacyjny.

Informacja PPW-broszura
Plakat

Więcej informacji na stronach:
– naszego ministerstwa: www.miir.gov.pl/turystyka
– BGK: https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/wsparcie-rozwoju-firm/przedsiebiorcza-polska-wschodnia-turystyka/

 

 

Facebook
Google+
http://debowakloda.pl/przedsiebiorcza-polska-wschodnia-turystyka-instrument-pozyczkowy/
Twitter

Letnia Szkoła Kompetencji i Wspomagania

Facebook
Google+
http://debowakloda.pl/letnia-szkola-kompetencji-i-wspomagania/
Twitter

Ostatnie sztuki kolektorów słonecznych!!!

Już dosłownie kilka sztuk kolektorów słonecznych zostało do rozdysponowania na terenie naszej gminy. Gdyby ktoś jeszcze zdecydował się na montaż to radzimy spieszyć się z decyzją.
Na zdjęciach są już zainstalowane zestawy u tych co zdecydowali się od samego początku.

Facebook
Google+
http://debowakloda.pl/ostatnie-sztuki-kolektorow-slonecznych/
Twitter

Facebook
Google+
http://debowakloda.pl/1765-2/
Twitter