Rekrutacja do OHP

Zapraszamy do zapoznania się z pismem z Lubelskiej Wojewódzkiej Komendy OHP o naborze młodzieży w wieku 15-18 lat do jednostek Ochotniczych Hufców Pracy na rok szkolny 2017/2018.

Pismo Związek Gmin Rekrutacja do OHP 18.09

Facebook
Google+
http://debowakloda.pl/rekrutacja-do-ohp/
Twitter