Zgłoś zadanie

    Zapraszamy instytucje, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia i osoby fizyczne do zgłaszania zadań do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017r. Karty zgłoszeń zadania należy złożyć do dnia 28 października 2016r. u przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dębowej Kłodzie – Jolanty Antoniuk.

>Karta Zgłoszenia 2017r.<

>Sprawozdanie z realizacji zadania 2017r.<