BIP Dębowa Kłoda

ANKIETA DO LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY DĘBOWA KŁODA?>

ANKIETA DO LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY DĘBOWA KŁODA

Szanowni Państwo,

Zwracamy się do Państwa z zaproszeniem do udziału w badaniu na potrzeby opracowania „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Dębowa Kłoda”. Rewitalizacja to proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez zintegrowane, skoncentrowane terytorialnie działania na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i gospodarki. Podstawą rewitalizacji mają być działania ukierunkowane na aktywizację i integrację społeczno-zawodową mieszkańców zdegradowanych obszarów.

Zależy nam, aby powstający dokument w pełni odpowiadał Państwa potrzebom i preferencjom, dlatego będziemy bardzo wdzięczni, jeśli zechcą Państwo poświęcić około 10 minut na wypełnienie poniższej ankiety. Oczywiście gwarantujemy Państwu pełną anonimowość.

ANKIETA

Projekt „Opracowanie programu rewitalizacji dla Gminy Dębowa Kłoda” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.