BIP Dębowa Kłoda

14 laptopów dla Gminy Dębowa Kłoda w ramach rządowego grantu „Zdalna Szkoła”?>

14 laptopów dla Gminy Dębowa Kłoda w ramach rządowego grantu „Zdalna Szkoła”

Gmina Dębowa Kłoda znalazła się na liście na  dofinansowanie na zakup 14 szt. laptopów w wysokości 44.940,00 zł w ramach konkursu grantowego „Zdalna Szkoła”- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, Oś priorytetowa I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, działanie 1.1. Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowości. W najbliższym czasie, komputery trafią do uczniów uczęszczających do Szkół Podstawowych na terenie Gminy Dębowa Kłoda w celu wsparcia zdalnej nauki.