BIP Dębowa Kłoda

14 laptopów dla uczniów z terenu Gminy Dębowa Kłoda?>

14 laptopów dla uczniów z terenu Gminy Dębowa Kłoda

W kwietniu ruszył program Ministerstwa Cyfryzacji „Zdalna Szkoła“ sfinansowany z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”, który umożliwił samorządom m.in. zakup komputerów wraz z oprogramowaniem.

Program nie przewidywał wkładu własnego ze strony samorządu. Na zakup sprzętu można było wydać od 35 tysięcy do 100 tysięcy złotych w zależności od liczby uczniów w określonej gminie lub powiecie.
 
Gmina Dębowa Kłoda pozyskała na ten cel 44 940,00 zł zgodnie z umową o powierzenie grantu z dnia 27 kwietnia. Dnia 30.04.2020 r. przeprowadzono ocenę złożonych ofert dotyczących zakupu komputerów przenośnych. Najkorzystniejsza oferta pod względem cenowym nie przekroczyła kwoty: 44 934,96 zł. Gmina zakupiła w ramach zadania 14 laptopów z oprogramowaniem do nauki zdalnej. Jest to sprzęt, który ma ułatwić uczniom naukę na odległość. Wprowadzenie stanu epidemii wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć lekcyjnych.  Ten projekt pozwoli pomóc najbardziej potrzebującym uczniom z terenu naszej gminy.
 
Laptopy zostaną przekazane szkołom na terenie gminy Dębowa Kłoda, a następnie trafią do uczniów, którzy nie posiadają sprzętu niezbędnego do domowej nauki.