BIP Dębowa Kłoda

20 listopada – Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka?>

20 listopada – Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka

Sejm ustanowił 20 listopada Ogólnopolskim Dniem Praw Dziecka.

20 listopada 2017 r.  świętujemy, po raz kolejny w Polsce, Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka ustanowiony przez Sejm Rzeczypospolitej Uchwałą z dnia 7 listopada 2014.

Każde dziecko ma prawo do wychowania i dorastania w atmosferze miłości i bezpieczeństwa, z poszanowaniem jego godności.

Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych uchwaliło dokument określający prawa dziecka – Konwencję o Prawach Dziecka. Polska była inicjatorem i współtwórcą Konwencji, która dzisiaj jest nazywana Światową Konstytucją Praw Dziecka.

Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawach dziecka, jest najważniejszym dokumentem międzynarodowym poświęconym prawom i wolności dziecka. Postanowienia Konwencji odnoszą się zarówno przed, jak i po urodzeniu. Konstytucja, określana też Światową Konstytucją Praw Dziecka, została przyjęta jednomyślnie 20 listopada 1989 roku przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych.

Polska ratyfikowała Konwencję o Prawach Dziecka 7 lipca 1991r.

Potwierdzeniem podmiotowego traktowania dziecka jest Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997r., której postanowienia zapewniają ochronę jego praw.

W załączeniu pismo P. Albina Mazurka Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie