Miesięczne archiwum: Wrzesień 2016

PUNKT KONSULTACYJNY DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH I ICH RODZIN

W ramach zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 r. funkcjonuje:

 

PUNKT KONSULTACYJNY DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH I ICH RODZIN

 

Harmonogram przyjęć psychologa:

W każdą 3 środę m-c w godzinach od 15.00 do 18.00

 

Zapisy pod numerem telefonu: 83 355-70-18

Miejsce porad: Ośrodek Zdrowia NZOZ, Dębowa Kłoda 113

 

 

Zapraszamy

Bezpłatne warsztaty

DNIA 26 WRZEŚNIA GODZ. 17.00 NA ŚWIETLICY W GMINNYM OŚRODKU KULTURY W DĘBOWEJ KŁODZIE ODBĘDĄ SIĘ BEZPŁATNE WARSZTATY EDUKACYJNE Z ZAKRESU BADANIA PIERSI ORAZ POMOC WE WCZESNYM WYKRYWANIU RAKA PIERSI. ZAPRASZAMY SERDECZNIE WSZYSTKIE PANIE Z GMINY DĘBOWA KŁODA.

 

 

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne

Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań” zaprasza na spotkania informacyjno – konsultacyjne, które odbędzie się w dniu 27.09.2016r. w Urzędzie Gminy Dębowa Kłoda o godz. 11.00. Spotkania adresowane są do mieszkańców, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców,a w szczególności do osób bezrobotnych, seniorów, młodzieży oraz osób korzystających z pomocy społecznej. Podczas spotkania zostaną zaprezentowane najważniejsze założenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022.
Program:
1. Cele LSR
2. Zasady przyznawania dofinansowania.
3. Kryteria oceny i wyboru operacji.
4. Zasady oceniania i wyboru projektów przez LGD.

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2016–2022 LGD „Jagiellońska Przystań” jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

logo

Uproszczony wzór oferty i sprawozdania dla “małych grantów”

10 maja 2016 r. weszło w życie rozporządzenie wprowadzające wzór uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego oraz wzór sprawozdania z realizacji tego zadania, czyli tzw. „małego grantu”. Rozporządzenie wprowadza istotne zmiany do dotychczasowego             sposobu przygotowywania ofert w trybie przewidzianym w art. 19a Ustawy o działalności    pożytku publicznego i o wolontariacie.

Przypominamy, że oferty realizacji projektów w trybie tzw. małych grantów składane są z inicjatywy organizacji, a realizacja zadania w trybie uproszczonym może trwać maksymalnie 90 dni, gdzie wysokość dotacji na takie zadanie nie może przekroczyć 10 tys. zł. Jedna organizacja nie może otrzymać więcej niż 20 tys. zł na wszystkie zadania w trybie uproszczonym w danym roku kalendarzowym.

Od 10 maja 2016 r. wszystkie oferty na realizację zadań w trybie „małych grantów” muszą być składane na nowym wzorze.

Poniżej zamieszczamy nowy formularz oferty i sprawozdania w edytowalnym formacie doc.:

wzór oferty

wzór sprawozdania

 

Hasło i logo wybrane!!!

JEST NAM NIEZMIERNIE MIŁO PRZEDSTAWIĆ PAŃSTWU WYNIKI I OGŁOSIĆ LAUREATÓW KONKURSU NA HASŁO I LOGO PROMOCYJNE GMINY DĘBOWA KŁODA.
KOMISJA KONKURSOWA WYBRAŁA:
LOGO: PRZEDSTAWIAJĄCE LITERĘ “D” Z LIŚCIEM DĘBU
HASŁO: “DĘBOWA KŁODA. NATURA OD POKOLEŃ”
LAUREACI KONKURSU TO:
LOGO: IZABELA SMOLAK- BIAŁA PODLASKA
HASŁO: MARTA SIENKIEWICZ- LUBLIN
DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM ZA UDZIAŁ W KONKURSIE.
Z LAUREATAMI SKONTAKTUJEMY SIĘ TELEFONICZNIE.
DSC_1479 (Kopiowanie)

Logo i hasło Gminy Dębowa Kłoda

DRODZY MIESZKAŃCY GMINY DĘBOWA KŁODA.
W LIPCU ZOSTAŁ OGŁOSZONY KONKURS NA LOGO I HASŁO PROMOCYJNE GMINY DĘBOWA KŁODA. DZIĘKUJEMY ZA WSZYSTKIE NADESŁANE PRACE. PONIŻEJ PREZENTUJEMY PRACE I ODDAJEMY WASZEJ OPINII. CZEKAMY NA KOMENTARZE NA FACEBOOKU (https://www.facebook.com/debowakloda/).
WYNIKI KONKURSU ZOSTANĄ OGŁOSZONE 15.09.2016 R.
CAŁY REGULAMIN DOSTĘPNY TUTAJ http://www.debowakloda.naszgok.pl/…/files/661469009038-1.pdf

DSC_1466 (Kopiowanie) DSC_1469 (Kopiowanie) DSC_1470 (Kopiowanie) DSC_1471 (Kopiowanie) DSC_1472 (Kopiowanie) DSC_1474 (Kopiowanie) DSC_1476 (Kopiowanie) DSC_1478 (Kopiowanie)DSC_1465 (Kopiowanie) DSC_1468 (Kopiowanie) DSC_1473 (Kopiowanie) DSC_1475 (Kopiowanie) DSC_1477 (Kopiowanie) DSC_1479 (Kopiowanie) DSC_1480 (Kopiowanie) xxx xxxxx