Miesięczne archiwum: Październik 2016

Przerwa w dostawie energii elektrycznej

PGE Dystrybucja S.A PE Parczew podaje do wiadomości, że w dniu 18.10.2016r. w godz. 8.30-12.30 nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców zasilanych ze stacji transformatorowej Dębowa Kłoda Osiedle i Dębowa Kłoda POM1. Przerwa w dostawie energii elektrycznej spowodowana jest pilna potrzebą wycinki gałęzi drzew w pobliżu linii SN-15 kV. Wszelkie pytania proszę kierować pod nr tel. 83 3550611.przerwa_w_dostawie_pradu

Za niedogodności związane z wyłączeniem przepraszamy.

“Rozwój przedsiębiorczości-rozwój usług rolniczych”

Poniżej zamieszczamy Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych”w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Termin składania wniosków od dnia 31 października do dnia 29 listopada 2016 r.         Ogłoszenie o naborze 6.4 (2016)

Przystąpienie do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagosp.przestrzennego

Poniżej zamieszczamy obwieszczenie Wójta Gminy Dębowa Kłoda o przystąpieniu do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dębowa Kłoda. Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące studium do dnia 3 listopada 2016r. w siedzibie Urzędu Gminy Dębowa Kłoda. Więcej informacji w treści obwieszczenia.

Załączniki do pobrania:

Obwieszczenie

Wniosek do studium-doc

Wniosek do studium-pdf