Miesięczne archiwum: Marzec 2017

Ułatwienia w rozliczaniu dochodów osób fizycznych za 2016r.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Parczewie  informuje, że wprowadzono nową prostą formę rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych. Wystarczy przesłać do właściwego urzędu skarbowego PIT-WZ, czyli wniosek o sporządzenie zeznania podatkowego. W tym formularzu podatnik przekazuje urzędowi informacje o korzystaniu z odliczeń od podatku lub dochodu, np. z tytułu przysługującej ulgi na dzieci, wydatków na cele rehabilitacyjne, podwyższonych kosztów uzyskania przychodów czy przekazaniu 1% podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego.

Urząd skarbowy na podstawie danych z wniosku PIT-WZ oraz posiadanych informacji od pracodawców lub organów rentowych samodzielnie przygotuje zeznanie podatkowe.

Wniosek o sporządzenie zeznania  można złożyć wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem Portalu Podatkowego lub systemu e-Deklaracje, udostępnionych przez Ministerstwo Finansów  również za pośrednictwem bankowości elektronicznej PKO BP, BGŻ BNP Paribas i Raiffeisen Polbank.

Wniosek dotyczący dochodów za 2016 r., można składać między 15 marca a 18 kwietnia 2017 r.

Emeryci i  renciści, którzy otrzymali od organów rentowych roczne obliczenie podatku   PIT-40A  i  chcą przekazać 1% podatku wybranej organizacji pożytku publicznego nie muszą już składać zeznania podatkowego, wystarczy złożenie krótkiego formularza      PIT-OP, a wtedy urząd skarbowy przekaże wybranej organizacji 1% podatku. W oświadczeniu  PIT-OP oprócz swoich danych osobowych należy podać nr KRS organizacji pożytku publicznego i ewentualnie cel szczegółowy 1%.

PIT-OP można złożyć elektronicznie, przy użyciu dostępnego na Portalu Podatkowym formularza online, formularza interaktywnego, aplikacji e-Deklaracje Desktop, a także za pośrednictwem bankowości internetowej oraz papierowo w urzędzie skarbowym.

Oświadczenie za rok 2016 można składać od 15 marca do 2 maja 2017r.

POMOC ŻYWNOŚCIOWA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY DĘBOWA KŁODA

Po raz kolejny pomagamy naszym mieszkańcom. Dzięki współpracy OSP Uhnin, Chmielów oraz GOPS w Dębowej Kłodzie wydawane są artykuły żywnościowe w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Przez dwa dni wydawana była żywność dla potrzebujących. Osoby, które nie odebrały żywności, a są zakwalifikowane do programu zapraszamy po odbiór artykułów spożywczych w poniedziałek 27.03.2017r. w godzinach od 9.00 do 14.00 do Ochotniczej Straży Pożarnej w Chmielowie.

Dziękujemy wszystkim za pomoc w kontynuowaniu pomocy na rzecz potrzebującym.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wójt Gminy Dębowa Kłoda    i n f o r m u j e ,   że na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Gminy Dębowa Kłoda oraz na stronie internetowej www.ugdebowakloda.bip.lubelskie.pl  został zamieszczony w dniu 20 marca 2017 r.  na okres 21 dni, wykaz nieruchomości położonych na terenie gminy Dębowa Kłoda, przeznaczonych do sprzedaży.

Dodatkowe informacje – tel. (83) 355-75-90 lub (83) 355-70-08.

Warsztaty kulinarne w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

W ramach działań towarzyszących w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020, podprogram 2016, Ochotnicza Straż Pożarna w Uhninie wraz z Bankiem Żywności w Lublinie i Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dębowej Kłodzie organizuje bezpłatne warsztaty kulinarne dla osób korzystających ze wsparcia Programu.
Serdecznie zapraszamy osoby które chcą wziąć udział w warsztatach do zgłaszania się telefonicznego. Aby zapisać się prosimy o kontakt pod numer tel.: 83 355 70 18.

UCZESTNIKAMI WARSZTATÓW MOGĄ BYĆ TYLKO I WYŁĄCZNIE OSOBY ZAKWALIFIKOWANE DO OTRZYMANIA POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

Warsztaty kulinarne z elementami edukacyjnymi w ramach realizacji działań towarzyszących POPŻ współfinansowane są z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym PODPROGRAM 2016.

Szczegółowe informacje

Celem prowadzonych warsztatów jest wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego w tym m.in:
– przedstawienie możliwości związanych z ekonomią kuchni domowej przy wykorzystaniu sezonowości;
– tworzenie, poprzez praktyczne warsztaty, dań z wykorzystaniem sezonowych produktów;
– uświadomienie roli sezonowych produktów w żywieniu;
– przedstawienie propozycji dań na niskobudżetowe, smaczne i zdrowe potrawy.

Dzięki warsztatom uczestnicy mają szansę nabyć nowe umiejętności, m.in.:
– poznanie roli sezonowych produktów w codziennej diecie;
– zdobycie wiedzy się jak tworzyć niskobudżetowe dania z wykorzystaniem produktów sezonowych;
– poznanie przepisów z wykorzystaniem produktów sezonowych;
– urozmaicenie jadłospisu o dania z wykorzystaniem produktów otrzymywanych w ramach POPŻ i z zachowaniem zasad sezonowości.

W DNIU 17.03.2017r. ZAPLANOWANO REALIZACJĘ DWÓCH WARSZTATÓW KAŻDY PRZEZNACZONY DLA GRUPY 25 OSOBOWEJ:
I WARSZTAT – 09.00-11.00
II WARSZTAT – 11.30-13.30
MIEJSCE WARSZTATÓW: OSP DĘBOWA KŁODA

pomoc 2