Miesięczne archiwum: Maj 2017

Wójt Gminy Dębowa Kłoda ogłasza aukcje na sprzedaż ruchomości stanowiącej własność Gminy Dębowa Kłoda

Wójt Gminy Dębowa Kłoda ogłasza aukcje na sprzedaż ruchomości stanowiącej własność Gminy Dębowa Kłoda

 1. Przedmiotem aukcji są następujące samochody pełniące funkcję autokarów do dowozu dzieci do szkoły stanowiące mienie ruchome Gminy Dębowa Kłoda:
 • Samochód marki Autosan model H09/38 o numerze rejestracyjnym BPV 9435.
 • Samochód marki Autosan model A0909L.05.S o numerze rejestracyjnym LPA 01331.
 1. Dane techniczne
 • pojazd nr 1:

– marka – Autosan

– model – H09/38

– rodzaj pojazdu – autobus

– rok produkcji – 1993

– wskazania licznika przebieg kilometrów – 1011385 km

– data ważności polisy ubezpieczenia – 09.05.2018 r.

– nr rejestracyjny – BPV 9435

– pojemność silnika – 6540 cm3

– książka pojazdu – brak

– rama nośna wraz z kratownicą skorodowana z licznymi ubytkami, zespoły zawieszenia skorodowane, tarcze kół z ogniskami korozji,

– nadwozie z widocznymi ogniskami korozji na błotnikach przednich i poszyciach bocznych, uszkodzony błotnik tylny lewy,

– silnik na chodzie.

2) pojazd nr 2:

– marka – Autosan

– model – A0909L.05.S

– rodzaj pojazdu – autobus

– rok produkcji – 2007

– wskazania licznika przebieg kilometrów – 414250 km

– data ważności polisy ubezpieczenia – 29.11.2017 r.

– nr rejestracyjny – LPA 01331

– pojemność silnika – 4461,70 cm3

– książka pojazdu – AAA7695620

– tarcze kół z ogniskami korozji,

– ognisko korozji na błotniku tylnym lewym w dolnej części,

– pojazd przystosowany do przewozu jednej osoby niepełnosprawnej, miejsca siedzące wyposażone w pasy bezpieczeństwa.

 1. Cenę wywoławcza wynosi:

1) Samochód nr rej. BPV 9435 kwota 7600,00 zł brutto

2) Samochód nr rej. LPA 01331 kwota 88000,00 zł brutto

 1. Sprzedawane przedmioty można obejrzeć w dn. od poniedziałku do piątku w dni pracujące w godz. 9:00 – 12:00 na placu przy budynku UG Dębowa Kłoda po uprzednim kontakcie telefonicznym pod numerem Tel. 83 355 75 78
 1. Aukcja odbędzie się 13 czerwca 2017 roku o godz. 1000 w Urzędzie Gminy Dębowa Kłoda – sala konferencyjna.
 1. Warunkiem przystąpienia do aukcji jest:
 • Wniesienie wadium w wysokości 5% tj.:
 1. a) Samochód nr rej. BPV 9435 kwota 380 zł
 2. b) Samochód nr rej. LPA 01331 kwota 4400 zł

Wadium wnosi się wyłącznie w pieniądzu najpóźniej do godziny otwarcia aukcji w kasie Urzędu Gminy Dębowa Kłoda.

 

Wójt

Radosław Kozak

 

 

Zostały odwołane pierwsze publiczne przetargi ustne na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Dębowa Kłoda wyznaczone na dzień 26 maja 2017 r. na godz. 11:00

Wójt Gminy Dębowa Kłoda informuję, że zostały odwołane pierwsze publiczne przetargi ustne na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Dębowa Kłoda wyznaczone na dzień 26 maja 2017 r. na godz. 11:00 dotyczące nieruchomości położonych na terenie obrębu (wsi):
1) Pachole działka nr 56 o pow. 0,5300 ha;
2) Pachole działka nr 57 o pow. 1,0800 ha;
3) Pachole działka nr 59 o pow. 0,8300 ha;
4) Pachole działka nr 341/6 o pow. 1,0204 ha;
5) Pachole działka nr 277/3 o pow. 0,4200 ha;
6) Żmiarki działka nr 197/2 o pow. 0,3400 ha;
7) Żmiarki działka nr 219 o pow. 0,4400 ha.
Przyczyną odwołania pierwszych publicznych ograniczonych przetargów ustnych jest wynik przeprowadzonej analizy prawnej, wskazującej na ryzyko unieważnienia sprzedaży spowodowane barkiem w ogłoszeniu o przetargach informacji o możliwości uzyskania zgody Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych wydanej na podstawie art. 2a ust. 4 ustawy z dnia
11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 2052 z późn.zm.) dotyczącej nabycia nieruchomości przez inne podmioty niż rolnik indywidualny.
Czytaj dalej…

Bezpłatna pomoc dla pokrzywdzonych

Stowarzyszenie Wspierania Aktywności BONA FIDES w ramach projektu „Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej” współfinansowanego ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, Ministerstwa Sprawiedliwości, prowadzi Ośrodki Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem – Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej w Lublinie, Zamościu i Parczewie. Wsparcie  jest kierowane do osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz ich najbliższym z terenu województwa lubelskiego. Dzięki stałemu upowszechnianiu informacji o działalności ośrodka udzielającego bezpłatnej pomocy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i ich najbliższym oraz współpracy z wieloma instytucjami pomocowymi zgłasza się i otrzymuje pomoc coraz większa liczba osób.  Tym samym poprzez poradnictwo prawne, psychologiczne, prowadzoną psychoterapię, pomoc z zakresu doradztwa zawodowego oraz pomoc socjalną trwale zmienia się sytuacja osób korzystających z pomocy w Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej.

Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Parczewie czynny jest w godzinach:

 • poniedziałek 12-19
 • wtorek 8-16
 • środa 8-11, 16-20
 • czwartek 8-11, 16-20
 • piątek 8-15
 • sobota 10-14

 

Dane kontaktowe:

 1. Harcerska 8, 21-200 Parczew
  tel. 504 806 438, 783 510 310
  parczew.cpi@stowarzyszeniebonafides.pl

Informacje o pozostałych Ośrodkach Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem można uzyskać na stronie internetowej Stowarzyszenia  adres: www.stowarzyszeniebonafides.pl

Losowanie osób zakwalifikowanych na listę rezerwową na dofinansowanie kotła na biomasę

 

Wójt Gminy Dębowa Kłoda informuje, że w dniu 17 maja 2017r. o godz. 13.00
w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Dębowa Kłoda odbędzie się losowanie osób, którzy zostali zakwalifikowani na listę rezerwową podczas naboru wniosków na dofinansowanie kotła (montaż) c.o. na biomasę w ramach realizowanego projektu pn. ,,Energia przyjazna środowisku i turystyce na terenie Gminy Dębowa Kłoda” współfinansowanego ze środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE.

Wszelkie informację są udzielane pod nr telefonów: 83 355 70 10 lub 83 3557023

Wójt Gminy Dębowa Kłoda

Radosław Kozak

 Projekt „Energia przyjazna środowisku i turystyce na terenie Gminy Dębowa Kłoda” realizowany jest  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku, Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE.