Miesięczne archiwum: Lipiec 2017

Otrzymaliśmy kolejne dofinansowanie !!!

Wójt Gminy Dębowa Kłoda Radosław Kozak przy kontrasygnacie P. Skarbnik Beaty Greś podpisał umowę dot. przyznania pomocy na operację typu „Gospodarko wodno-ściekowa” w ramach PROW 2014-2020 pt.  “Budowa hybrydowej hydrofitowej oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w miejscowości Białka gmina Dębowa Kłoda” na kwotę całkowitą 4 071 528,39 zł. Kwota dofinansowania 1 999 956,00 zł. Przedsięwzięcie zakłada budowę jednej hybrydowej hydrofitowej oczyszczalni ścieków, 3,73 km sieci kanalizacji sanitarnej z 3 przepompowniami i 47 szt. przyłączy kanalizacyjnych.

Uroczyste wręczenie umowy odbyło się 26 lipca 2017r. w Starostwie Powiatowym w Białej Podlaskiej, którą odebrał sekretarz Gminy Dębowa Kłoda Jerzy Krępski z rąk Przewodniczącego Sejmiku Województwa Lubelskiego. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele powiatów: parczewskiego (gmina Dębowa Kłoda, Gmina Jabłoń), bialskiego, łukowskiego, i radzyńskiego. W tym dniu podpisanych zostało 10 umów na kwotę dofinansowania wynoszącą ponad 13 mln zł.

Reasumując w ramach ogłoszonego konkursu na operację typu „Gospodarka wodno-ściekowa” wśród 104 podmiotów ubiegających się o przyznanie pomocy na ostatecznej liście do dofinansowania znalazło się jedynie  67 gmin, którym zostało udzielone wsparcie w kwocie 127 286 626,00 zł. Należy dodać, że Gmina Dębowa Kłoda ubiegała się o najwyższą kwotę dofinansowania, którą otrzymała z sukcesem.

SPOTKANIE DLA ROLNIKÓW DOT.ASF

Spotkanie dla rolników dot. ASF:

Wójt Gminy Jabłoń zaprasza na spotkanie informacyjne w dniu 20 lipca 2017 r. o godzinie 11:00 w sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłoniu ul. Jadwigi Tokarskiej 2/3, dotyczące wprowadzenia strefy ochronnej w związku z chorobą ASF.

W programie:
1)    Skutek wprowadzenia strefy niebieskiej na przykładzie Gminy Leśna Podlaska z udziałem przedstawicieli: samorządu, rolników i myśliwych:
2)    Przedstawienie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem pomoru świń przez służby weterynaryjne;
3)    Wypracowanie modelu współpracy z kołami myśliwskimi z terenu Powiatu Parczewskiego;
4)    Omówienie kierunków dalszych przeciw działań z udziałem przedstawicieli władz.