Miesięczne archiwum: Lipiec 2017

ASF-Program bioasekuracji

Poniżej zamieszczamy informację z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii dla posiadaczy zwierząt utrzymujących świnie w związku z wprowadzeniem “Programu bioasekurakcji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń (ASF).

czytaj więcej

Otrzymaliśmy kolejne dofinansowanie !!!

Wójt Gminy Dębowa Kłoda Radosław Kozak przy kontrasygnacie P. Skarbnik Beaty Greś podpisał umowę dot. przyznania pomocy na operację typu „Gospodarko wodno-ściekowa” w ramach PROW 2014-2020 pt.  “Budowa hybrydowej hydrofitowej oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w miejscowości Białka gmina Dębowa Kłoda” na kwotę całkowitą 4 071 528,39 zł. Kwota dofinansowania 1 999 956,00 zł. Przedsięwzięcie zakłada budowę jednej hybrydowej hydrofitowej oczyszczalni ścieków, 3,73 km sieci kanalizacji sanitarnej z 3 przepompowniami i 47 szt. przyłączy kanalizacyjnych.

Uroczyste wręczenie umowy odbyło się 26 lipca 2017r. w Starostwie Powiatowym w Białej Podlaskiej, którą odebrał sekretarz Gminy Dębowa Kłoda Jerzy Krępski z rąk Przewodniczącego Sejmiku Województwa Lubelskiego. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele powiatów: parczewskiego (gmina Dębowa Kłoda, Gmina Jabłoń), bialskiego, łukowskiego, i radzyńskiego. W tym dniu podpisanych zostało 10 umów na kwotę dofinansowania wynoszącą ponad 13 mln zł.

Reasumując w ramach ogłoszonego konkursu na operację typu „Gospodarka wodno-ściekowa” wśród 104 podmiotów ubiegających się o przyznanie pomocy na ostatecznej liście do dofinansowania znalazło się jedynie  67 gmin, którym zostało udzielone wsparcie w kwocie 127 286 626,00 zł. Należy dodać, że Gmina Dębowa Kłoda ubiegała się o najwyższą kwotę dofinansowania, którą otrzymała z sukcesem.

SPOTKANIE DLA ROLNIKÓW DOT.ASF

Spotkanie dla rolników dot. ASF:

Wójt Gminy Jabłoń zaprasza na spotkanie informacyjne w dniu 20 lipca 2017 r. o godzinie 11:00 w sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłoniu ul. Jadwigi Tokarskiej 2/3, dotyczące wprowadzenia strefy ochronnej w związku z chorobą ASF.

W programie:
1)    Skutek wprowadzenia strefy niebieskiej na przykładzie Gminy Leśna Podlaska z udziałem przedstawicieli: samorządu, rolników i myśliwych:
2)    Przedstawienie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem pomoru świń przez służby weterynaryjne;
3)    Wypracowanie modelu współpracy z kołami myśliwskimi z terenu Powiatu Parczewskiego;
4)    Omówienie kierunków dalszych przeciw działań z udziałem przedstawicieli władz.