Miesięczne archiwum: Październik 2017

Zaproszenie na szkolenie z PROW

Poniżej zamieszczamy informacje z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Lublinie, który organizuje szkolenie z zakresu:

poddziałanie 3.1 w ramach PROW 2014-2020 “Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości”, które ma na celu zwiększenie uczestnictwa rolników w  unijnych i krajowych systemach jakości.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Szczegóły terminów spotkań oraz możliwość kontaktu telefonicznego w załączeniu:

Zaproszenie na szkolenie PROW 2014-2020.

Konkurs na stanowisko na dyrektora Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Dębowej Kłodzie

Wójt Gminy Dębowa Kłoda ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Dębowej Kłodzie.

W załączeniu znajduje się Zarządzenie nr 61/17 z dnia 20 października 2017r. o ogłoszeniu konkursu wraz z informacjami o niezbędnych załącznikach. Oferty należy składać do 10 listopada 2017r. do godz.14.00 w Sekretariacie Urzędu Gminy Dębowa Kłoda, Dębowa Kłoda 116A, 21-211 Dębowa Kłoda. W przypadku nadsyłania ofert pocztą o dacie jej złożenia decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Zarządzenie nr 61/17-ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora 

Zarządzenie nr 60/17 z dnia 17 października 2017r.

Wójt Gminy Dębowa Kłoda informuje, iż w związku z rezygnacją Pani Łucji Furmaniuk ze stanowiska dyrektora  Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Dębowej Kłodzie, w dniu wczorajszym tj. 17.10.2017r. Wójt Gminy Dębowa Kłoda powierzył pełnienie obowiązków dyrektora szkoły Pani Wicedyrektor Halinie Bartoszuk do czasu wyłonienia nowego dyrektora szkoły w drodze konkursu.

W załączeniu Zarządzenie nr 60/17 z dnia 17 października 2017r.

Anonimowy formularz do zgłaszania zagrożeń

Zapraszamy do skorzystania z anonimowego zgłaszania zagrożeń występujących na terenie gminy Dębowa Kłoda. Formularz został utworzony jako dodatkowa zakładka na stronie internetowej www.debowakloda.pl w ramach projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa w miejscowości turystycznej Białka w gminie Dębowa Kłoda” dofinansowany w ramach rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”.

Konferencja

W Lublinie 17 października 2017r. o godzinie 9:30 w Lubelskim Centrum Konferencyjnym będzie gościć biznesowa delegacja, której przewodniczył będzie Brian Sandoval-Gubernator Stanu Nevada. Konferencja ma na celu propagowanie rozwoju i badań nad innowacjami w zakresie:

  • akceleracja i wsparcie biznesu
  • innowacyjne technologie w rolnictwie i gospodarce wodnej
  • innowacje w obszarze gier
  • systemy autonomiczne dla pojazdów /testowanie/ komercjalizacja/IT
  • fotonika
    Pełna informacja i agenda na stronie: www.invest.lubelskie.pl

W załączeniu: plakat