Miesięczne archiwum: Czerwiec 2018

Sezon letni w Białce otwarty!

Uprzejmie informujemy, że sezon turystyczny w Białce rozpoczęty! Witamy wszystkich przybywających do miejscowości Białka nad Jezioro Bialskie.

Pragniemy poinformować, że staramy się jak najlepiej przyjąć Gości. Aktualne badania sanitarne wody nad Jeziorem Bialskim wykazały, iż nadaje się ona do kąpieli. Wyniki badań
są dostępne do wglądu w budynku „Harcerz”. Plaża nad jeziorem oraz infrastruktura towarzysząca
są już przygotowane. Na ul. Słonecznej oraz na budynku „Harcerz” zamontowany jest monitoring. Wszelkie odpady komunalne nad jeziorem są na bieżąco odbierane. Turystów prosimy o pozostawienie odpadów komunalnych we wskazanych miejscach (kosze na śmieci).

W dniu dzisiejszym tj. 29.06.2018r. rozpoczynamy prace związane z montażem kontenerów sanitarnych i przebieralni plażowych dofinansowanych w ramach PO RYBY na lata 2014-2020.
Z przyczyn technicznych 2 kontenery zostaną zamontowane w następnym tygodniu. Toalety zewnętrzne na obecną chwilę dostępne są przy budynku „Harcerz”.

Zapraszamy na pole kempingowe i namiotowe w miejscowości Białka nad Jeziorem Bialskim przy budynku „Harcerz”.

Nad Państwa bezpieczeństwem w miejscowości Białka dodatkowo czuwać będą funkcjonariusze z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie oraz Strażacy Gminy Dębowej Kłody.

Życzymy udanego wypoczynku i niezapomnianych wrażeń w sezonie letnim. Wszelkich informacji i zgłoszeń można uzyskać pod całodobowym nr tel. 786111678 oraz u pracowników Urzędu Gminy Dębowa Kłoda.

“Dzielnicowy Bliżej Nas”

Realizując założenia programu “Dzielnicowy Bliżej Nas” Komenda Powiatowa Policji w Parczewie zaprasza mieszkańców gminy Dębowa Kłoda na konsultacje społeczne, których tytułem będzie “Porozmawiajmy o Bezpieczeństwie-możesz mieć na to wpływ”.

Spotkanie odbędzie się w dniu 28.06.2018r. (czwartek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej budynku Urzędu Gminy w Sosnowicy.

Szacowanie szkód powstałych w wyniku suszy

Wójt Gminy Dębowa Kłoda informuje, że z uwagi na występujące niekorzystne warunki atmosferyczne dla Rolnictwa (susza) w dniach 20.06.2018 – 04.07.2018r. będą przyjmowane pisemne oświadczenia o stratach w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę.

W związku z powyższym prosimy zainteresowanych o składanie w sekretariacie
Urzędu Gminy w Dębowa Kłoda pisemnych wniosków o oszacowanie wysokości i zakresu
powstałych szkód w uprawach.

Wnioski należy składać zgodnie z przyjętym wzorem (do pobrania w
Urzędzie Gminy pokój nr 2  lub ze strony internetowej www.debowakloda.pl)

W celu ustalenia średniego % obniżenia rocznej produkcji w gospodarstwie
zgłaszający będzie musiał podać we wniosku uprawy, w których wystąpiły szkody oraz
wszystkie pozostałe inne uprawy – w oparciu o powierzchnię i strukturę upraw wykazaną
przez rolnika we wniosku o dopłaty obszarowe na rok 2018.

Ponadto rolnicy prowadzący produkcję zwierzęcą zobowiązani są do podania rocznej wielkości produkcji towarowej poszczególnych grup zwierząt gospodarskich (trzoda chlewna, bydło) oraz mleka (jako średnia roczna produkcja ustalona na podstawie 3 ostatnich lat).

Powyższe wnioski będą podstawą przeprowadzenia szacowania szkód przez komisję powołaną Zarządzeniem  Wojewody Lubelskiego.

Załączniki do pobrania:

Oświadczenie dot. upraw w gospodarstwie

Oświadczenie dot.strat w sadach

Oświadczenie o ilości zwierząt

Oświadczenie- budynki

Oświadczenie dot.RODO

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wójt Gminy Dębowa Kłoda i n f o r m u j e, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Dębowa Kłoda oraz na stronach internetowych www.debowakloda.pl i www.ugdebowakloda.bip.lubelskie.pl (w zakładce: mienie gminy/wykazy nieruchomości) został zamieszczony w dniu 19 czerwca 2018r. na okres 21 dni, wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Dębowa Kłoda, przeznaczonych do sprzedaży.

Termin wywieszenia wykazu upływa w dniu 12 lipca 2018r.

Dodatkowe informacje – tel. (83) 355-75-90 lub (83) 355-70-08.

Czytaj dalej