Miesięczne archiwum: Czerwiec 2019

Szacowane wartości instalacji odnawialnych źródeł energii i wkładu własnego mieszkańca

W związku z zorganizowanym spotkaniem w dniu 24.06.2019r. z mieszkańcami Gminy dotyczącym udziału w projekcie pozwalającym na dofinansowanie instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii m.in.: solary, panele fotowoltaiczne, kotły na biomasę w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego informujemy, iż poniżej zamieszczamy 2 warianty szacunkowej wartości instalacji i wkładu własnego mieszkańca, jaki musiałby ponieść przystępując do projektu.
Koszty podatku VAT nie stanowią wartości dofinansowania i będą pokryte przez mieszkańca. Stawka podatku VAT będzie wynosiła 8% w przypadku instalacji montowanych na budynku mieszkalnym oraz 23% poza budynkiem mieszkalnym (na gruncie, budynku gospodarczym).

Prosimy o zapoznanie się z wartościami finansowymi i zgłoszenie się osobiście do siedziby Urzędu Gminy Dębowa Kłoda lub poinformowanie telefoniczne o wybranym wariancie dofinansowania w przypadku kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznych. Ostateczny termin zgłaszania do 1 lipca 2019 r. do godz.16.00.

Informujemy również, że osoby przystępujące do projektu powinni mieć uregulowane wszelkie zobowiązania finansowe wobec Gminy z tytułu należności podatkowych, opłat za wodę, ścieki, odbiór odpadów komunalnych itp.

Wszelkich informacji można uzyskać pod nr tel. 833557023 lub 83 3557010

Spotkanie informacyjne dotyczące odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, kotłów na biomasę)

W związku z zakończonym naborem przyjmowania ankiet dotyczących montażu odnawialnych źródeł energii, Wójt Gminy Dębowa Kłoda zaprasza Mieszkańców na spotkanie informacyjne którego tematem będą m.in. sprawy finansowe oraz techniczne dotyczące instalacji w związku z planowanym przystąpieniem do projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE.

Termin spotkania:
24 czerwca 2019 r. (poniedziałek), godz. 16.00
Gminny Ośrodek Kultury w Dębowej Kłodzie

Informacje odnośnie spotkania można uzyskać pod nr tel.: 83 3557023, 83 3557010.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Wójt Gminy Dębowa Kłoda i n f o r m u j e, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Dębowa Kłoda oraz na stronach internetowych www.debowakloda.pl i www.ugdebowakloda.bip.lubelskie.pl (w zakładce: mienie gminy/wykazy nieruchomości) został zamieszczony w dniu 18 czerwca 2019 r. na okres 21 dni, wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Dębowa Kłoda, przeznaczonych do dzierżawy.

Termin wywieszenia wykazu upływa w dniu 10 lipca 2019 r.

Dodatkowe informacje – tel. (83) 355-75-90 lub (83) 355-70-08.

Czytaj dalej