Dzienne archiwum: 5 lipca, 2019

SUSZA-szacowanie strat w uprawach

Wójt Gminy Dębowa Kłoda przypomina o możliwości składania wniosków w siedzibie urzędu w związku z występowaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych dla Rolnictwa (SUSZA). Szacowaniu podlegają wszystkie uprawy: zboża jare, zboża ozime, kukurydza, rzepak itp.
Formularze należy składać jeszcze do 12 lipca br. Poniżej załączniki do pobrania:

„Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Dębowa Kłoda”.

Gmina Dębowa Kłoda przystąpiła do realizacji projektu pt.”Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Dębowa Kłoda” w ramach którego  nastąpi wykonanie prac termomodernizacyjnych w budynku Szkoły Podstawowej w Kodeńcu.

W ramach projektu zostaną wykonane m.in. następujące roboty budowlane:
– docieplenie stropu, stropodachu, ścian zew. itp.
– wymiana drzwi zew. i okien
– modernizacja systemu c.o.
– wymiana instalacji elektrycznej
– wykonanie instalacji kolektorów słonecznych.

Z wykonawcami zostały już podpisane umowy, prace potrwają do jesieni bieżącego roku. Całkowita wartość projektu wynosi 1 490 211,70 zł, zaś dofinansowanie ze środków europejskich (ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) wynosi 1 005 009,86 zł.

Projekt jest dofinansowany ze środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego.

Konkurs „Na wsi najlepiej – 12 dobrych praktyk w turystyce wiejskiej”

Polska Organizacja Turystyczna rozpoczyna drugą edycję konkursu „Na wsi najlepiej – 12 dobrych praktyk w turystyce wiejskiej”, którego celem jest wyłonienie najciekawszych miejsc i atrakcji związanych z turystyką wiejską. Wszystko, by promować dobre praktyki, wymieniać się doświadczeniami i wspierać lokalnych przedsiębiorców oraz społeczności. Celem działań POT jest zwiększenie zainteresowania taką formą turystyki i gospodarcze aktywizowanie obszarów wiejskich, bazując na ich potencjale.

Kandydatury można zgłaszać na stronie internetowej nawsinajlepiej.polska.travel

Szczegółowe informacje na stronie internetowej Polskiej Organizacji Turystycznej oraz w załączonej ulotce: