Miesięczne archiwum: Sierpień 2019

Instalacje solarne i fotowoltaiczne – losowanie uczestników

Wójt Gminy Dębowa Kłoda zaprasza mieszkańców Gminy Dębowa Kłoda, którzy złożyli Ankietę na instalacje solarne i/lub fotowoltaiczne na spotkanie, w celu wyłonienia osób do udziału w projekcie pt. „Energia przyjazna środowisku i turystyce w gminie Dębowa Kłoda – etap II” planowanym do realizacji przez Gminę Dębowa Kłoda w ramach RPOWL na lata 2014-2020, działanie 4.1 Energia przyjazna środowisku.

Spotkanie odbędzie się 4 września 2019 r. (środa), w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Dębowej Kłodzie, w celu wyłonienia uczestników projektu w formie losowania. 

Zainteresowani zostaną podzieleni na grupy w zależności od rodzaju zadeklarowanej instalacji.

Godziny losowań:

  • Instalacje solarne – godz. 17:00,
  • Instalacje fotowoltaiczne  – godz. 17:30.

Zgodnie z założeniami projektu oraz ze względu na konieczność spełnienia jego wskaźników ekonomicznych, wszystkie gospodarstwa domowe, w których mieszkają osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności nie uczestniczą w losowaniu i mają pierwszeństwo montażu instalacji solarnych/fotowoltaicznych. Prosimy zatem o zgłaszanie się osób przed losowaniem wraz z potwierdzonym orzeczeniem o niepełnosprawności.

W przypadku uzyskania dofinansowania na realizację w/w projektu przez Gminę Dębowa Kłoda, Właściciel przed podpisaniem umowy na zobowiązanie finansowe będzie zobowiązany dostarczyć aktualne, pozytywne badania techniczne instalacji elektrycznej.

Zgodnie z umową społeczną:

  • wyniki losowania są jednoznaczne i ostateczne;
  • nie jest przewidziana procedura zmiany wyników losowania, a także odwołania;

Wszelkie informacje można uzyskać pod nr tel.: 83 355 70 23 lub 83 3557010 w godz. pon.8:00-16.00; wt.- pt.: 7:00-15.00.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Jak informuje Bank Żywności w Lublinie rozpoczęcie POPŻ Podprogramu 2019 opóźni się o kilka miesięcy. Powodem jest unieważnienie przeprowadzonego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa [KOWR] przetargu na dostarczanie żywności. Z tego względu KOWR był zobowiązany do anulowania całego procesu.

W zaistniałej sytuacji konieczne jest przeprowadzenie nowego przetargu. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaktualizowało Wytyczne na Podprogram 2019. Jest to pierwszy konieczny krok, by KOWR mógł ogłosić ponowne przetarg.

Zakładając, że zostanie on ogłoszony w drugiej połowie sierpnia 2019 r. dostawy produktów do magazynu Banku Żywności w Lublinie rozpoczną się dopiero w grudniu br. lub nawet w styczniu 2020 r. W związku z tym dystrybucja artykułów spożywczych rozpocznie się prawdopodobnie w lutym 2020 r.

Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość dla zaistniałej sytuacji.               O rozpoczęciu udziału w Podprogramie 2019 niezwłocznie poinformujemy Państwa na naszej stronie internetowej.

Reportaż dot. Budowy hybrydowej hydrofitowej oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w miejscowości Białka gmina Dębowa Kłoda

Zapraszamy do obejrzenia reportażu przygotowanego przez Panoramę Lubelską (poniżej link) w dniu 20 sierpnia br. dotyczącego projektu pn.”Budowa hybrydowej hydrofitowej oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w miejscowości Białka gmina Dębowa Kłoda” współfinansowanego ze środków UE na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 : (godz.18:33) https://lublin.tvp.pl/44016160/20-sierpnia-2019-g-1830

Awaria w dostawie wody

Urząd Gminy Dębowa Kłoda informuje, iż w dniu dzisiejszym 20 sierpnia br., przez co najmniej 2 godziny, nastąpi przerwa w dostawie wody na terenie całej gminy z wyłączeniem miejscowości Białka z uwagi na awarię hydroforni w Żmiarkach. Przerwa potrwa do usunięcia awarii. Przepraszamy za utrudnienia.