Miesięczne archiwum: Wrzesień 2019

Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Dębowej Kłodzie znalazła się na liście laureatów konkursu OSEwyzwanie

Organizatorem konkursu była Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie w ramach realizacji projektu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej oraz Ministerstwo Cyfryzacji przy współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Do konkursu zgłosiło się 1606 szkół z całej Polski.

Komisja Konkursowa zdecydowała o przyznaniu 764 nagród, a podstawą do ich przyznania była liczba punktów, które zdobyła szkoła zgłaszająca się do konkursu. Jednym z zadań konkursowych było wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej SmartSzkołę. Naszą szkołę reprezentowała praca Zosi Szyszkowskiej z klasy V, która wykonała makietę pokazującą edukację cyfrową i inteligentną szkołę przyszłości, wykorzystującą szybki i bezpieczny Internet oraz nowe technologie w procesie edukacji i zarządzania placówką.

Nagrodą w konkursie jest mobilna pracownia multimedialna, która będzie wsparciem przy prowadzeniu lekcji i korzystaniu z internetowych zasobów edukacyjnych.

Przyznana nagroda będzie przekazywana do szkoły w bieżącym roku szkolnym 2019/20.

Dzięki udziałowi w konkursie otrzymamy także dostęp do bezpiecznego, szybkiego i bezpłatnego Internetu.

Lista laureatów dostępna jest pod linkiem: //granty.pl/26734/?fbclid=IwAR1siJUMNdcjtuhMwbb6LHKRPzzJc7oPKe1fkMinQrTlgnRTlDd4nrCAvtg

Podpisywanie umów użyczenia-instalacje fotowoltaiczne i solarne

Wójt Gminy Dębowa Kłoda informuje, iż w dniach 24-27 września 2019 r. w godzinach funkcjonowania Urzędu, będą podpisywane m.in. umowy użyczenia nieruchomości na zakup i montaż instalacji solarnych i fotowoltaicznych z osobami z zakwalifikowanymi (lista podstawowa dostępna jest m.in. na stronie internetowej www.debowakloda.pl) w ramach projektu pt. „Energia przyjazna środowisku i turystyce na terenie Gminy Dębowa Kłoda-etap II” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE.

Przy podpisywaniu umowy niezbędny jest dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości tj. Wyciąg z Księgi Wieczystej.

Na tym etapie nie pobieramy jakichkolwiek opłat związanych z projektem.

Podpisywanie umów:

pokój nr 15 (I piętro) i pokój nr 2 (parter)

w godz. pon.8.00 – 16.00;  wt-piąt.-7.00-15.00

Informacje telefoniczne pod nr tel. 83 355 70 23, 83 3557010.

V Jarmark Pszczelarski

Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań” oraz pszczelarze ziemi parczewskiej zapraszają na V Jarmark Pszczelarski, który odbędzie się 29 września 2019 roku w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Króla Władysława Jagiełły w Parczewie.

W programie m.in.: degustacje produktów z ula oraz regionalnych wyrobów opartych na miodzie, pokaz sprzętu pszczelarskiego i wirowania miodu. Pszczelarze udostępnią wyroby ze swoich pasiek, a o część artystyczną zadbają dzieci z parczewskich przedszkoli oraz kapela podwórkowa „Taka Paka”.

Wśród publiczności zostaną rozlosowane nagrody rzeczowe. Każdy kto wypełni kupon konkursowy ma szansę wygrać atrakcyjną nagrodę.

Program “Mój Prąd”

Ministerstwo Energii we współpracy z Ministerstwem Środowiska przygotowało program dofinansowania instalacji fotowoltaicznych “Mój Prąd” skierowany do gospodarstw domowych. Projekt zakłada dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych kwotą do 5 tys. zł. Nowy program ma pomóc zrealizować zobowiązania klimatyczne wobec Unii Europejskie

Informacji o programie “Mój Prąd” udzielają Doradcy Energetyczni Projektu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”: https://doradztwo-energetyczne.gov.pl/