Miesięczne archiwum: Listopad 2019

Kolonie zimowe dla dzieci rolników

Związek Zawodowy Rolnictwa i Obszarów Wiejskich „REGIONY” po raz kolejny organizuje wypoczynek dla dzieci rolników, których co najmniej jeden z rodziców objęty jest ubezpieczeniem (lub renta) w KRUS. Wypoczynek zimowy w formie kolonii w 2020 roku w ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej został dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 750 zł na każdego uczestnika.

Termin kolonii: 14  – 23 Stycznia 2020r.

Miejsce: Poronin, Dom Wczasowy „GALICA”, Anieli Gut-Stapińskiej 14, 34-520 Poronin

Uczestnicy: 10 – 16 lat (nieprzekroczone),

Koszt uczestnictwa : 550 zł.

W ramach wypoczynku letniego zapewniamy:             

– wyżywienie (pięć posiłków dziennie) oraz zakwaterowanie w pokojach 2, 3, 4 osobowych, 

-opiekę kadry pedagogicznej, medycznej oraz przewodnika górskiego,

-atrakcyjny program turystyczny:

Wycieczki autokarowe: Wyjazd do Zakopanego (Muzeum TPN, Sala Odkrywców, Dolina pod Reglami, Kościół na Krzeptówkach, Krupówki, Gubałówka), do Doliny Kościeliskiej, Chochołów – Agua Park, Morskie Oko.

Wycieczki piesze – okolice Poronina ( Krzyż Grunwaldu, Grappa, Małe Ciche, Biały Dunajec).

– atrakcyjny program kulturalno-oświatowy i sportowy (kulig góralski, pieczenie kiełbasek, gry i zawody sportowe (narty, sanki, łyżwy)

-transport autokarami w obie strony,

– ubezpieczenie NNW.

Liczba miejsc ograniczona.

Więcej informacji oraz zapisy na kolonie:

Urząd Gminy Jabłoń

Joanna Dzyr,

Telefon: 83 356 00 06 w. 34

Tel. Kom. 502876601

Badania USG

W dniu 29.11.2019 w Poradni Lekarskiej POZ w Dębowej Kłodzie 113 odbędą się profilaktyczne badania USG (stawy, tarczyca, piersi, zatoki, badanie znamiona, badanie usg doppler color kończyn dolnych, tętnic szyjnych,kończyn górnych).

Rejestracja na badania odbywa się osobiście w poradni bądź pod numerem telefonu poradni: 833557009. Organizatorem badań jest NZOZ MSMEDICA.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wójt Gminy Dębowa Kłoda i n f o r m u j e, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Dębowa Kłoda oraz na stronach internetowych www.debowakloda.pl i www.ugdebowakloda.bip.lubelskie.pl (w zakładce:mienie gminy/wykazy nieruchomości) został zamieszczony w dniu 19 listopada 2019 r. na okres 21 dni, wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Dębowa Kłoda, przeznaczonych do sprzedaży.

Termin wywieszenia wykazu upływa w dniu 12 grudnia 2019 r.

Dodatkowe informacje – tel. (83) 355-75-90 lub (83) 355-70-08.

Czytaj dalej

Program „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”

Wójt Gminy Dębowa Kłoda informuje, iż Gmina Dębowa Kłoda przystąpi do ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej naboru wniosków o dofinansowanie w ramach programu ,,Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

W związku z tym, prosimy wszystkich rolników posiadających odpady pochodzące z działalności rolniczej o wypełnienie poniższej deklaracji (w załączeniu) o ilościach posiadanych odpadów z podziałem na frakcje i dostarczenie jej do Urzędu Gminy w Dębowej Kłodzie – pokój nr. 1 – do dnia 30 listopada 2019 r.

W przypadku nie otrzymania przez Gminę Dębowa Kłoda dotacji z narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na ,,Usuwanie foli rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej’’ zasady przyjęcia i zagospodarowania odpadów rolniczych ulegną zmianie.

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi zasadami przekazania oraz segregacji odpadów rolniczych:

ZASADY PRZEKAZYWANIA I SEGREGACJI ODPADÓW ROLNICZYCH:

1. Rolnik dostarcza odpady rolnicze na własny koszt.

2. Rolnik dostarcza odpady jedynie w godzinach pracy Urzędu Gminy (od poniedziałku do piątku) ,w miejsce specjalnie do tego,wyznaczone przez Gminę Dębowa Kłoda na zbiórkę odpadów rolniczych.

3. Dostarczane odpady rolnicze nie mogą zawierać żadnych innych przedmiotów (ziemia, piach, kamienie itp.) ani innych odpadów poza zadeklarowanymi.

4. Dostarczane odpady muszą być posegregowane i przekazane w sposób umożliwiający łatwą identyfikację oraz rzetelne sprawdzenie przez pracowników Urzędu Gminy Dębowa Kłoda.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Wójt Gminy Dębowa Kłoda   i n f o r m u j e ,  że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Dębowa Kłoda oraz na stronach internetowych: www.debowakloda.pl i www.ugdebowakloda.bip.lubelskie.pl (w zakładce: mienie gminy/wykazy nieruchomości) został zamieszczony w dniu 12 listopada 2019 r., na okres 21 dni, wykaz nieruchomości położonych na terenie gminy Dębowa Kłoda (obręb Białka) przeznaczonych do dzierżawy. 

Termin wywieszenia wykazu upływa w dniu 4 grudnia 2019 r.

Dodatkowe informacje – tel. (83) 355-75-90 lub (83) 355-70-08

Czytaj dalej