Dzienne archiwum: 5 listopada, 2019

Przebudowa drogi gminnej

Przebudowa drogi w Dębowej Kłodzie trwa!!!
Tak jak zapowiadaliśmy wcześniej, mogą wystąpić utrudnienia w przemieszczaniu się na przebudowywanym odcinku.Przypominamy, iż ww. prace budowlane wykonywane są w związku z otrzymanym dofinansowaniem ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na realizację projektu pn. “Przebudowa drogi gminnej nr 104055L na odcinku km 0+028 – 0+330 w miejscowości Dębowa Kłoda”.

Pomoc To Moc

Decyzją Komitetu akcji prewencyjnej Pomoc To Moc Ochotnicza Straż Pożarna w Dębowej Kłodzie nie otrzyma dofinansowania na zaplanowane zadanie jakim było poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy Dębowa Kłoda poprzez przeprowadzenie działań prewencyjnych i zainstalowanie 7 lamp solarnych. Stąd też przedsięwzięcie zostało już zdjęte ze strony internetowej Pomoc To Moc .Jednak OSP w Dębowej Kłodzie nie poddaje się bowiem na początku roku 2020 jeszcze w styczniu będzie nadal ubiegać się na ww. zadanie i będą Was prosić o ponowne głosy. Wierzą, że mogą na Was liczyć tak jak do tej pory. Zapewne przypomną się na przełomie styczeń/luty.