Miesięczne archiwum: Grudzień 2019

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Gmina Dębowa Kłoda z a p r a s z a do składania ofert na dzierżawę i rekultywację wysypiska odpadów komunalnych w Lubiczynie na działce nr 533/2 oraz części działki nr 533/1, dla których prowadzona jest księga wieczysta Nr LU1R/00045769/1.

Termin wywieszenia wykazu upłynął w dniu 10.07.2019 r.

W postępowaniu nie wyłoniono Dzierżawcy z uwagi na powstałe wątpliwości w odniesieniu do stanu nieruchomości i warunków jej wydzierżawienia, biorąc pod uwagę okres i cel na jaki miała zostać wydzierżawiona.

Ponowną ofertę dzierżawy należy złożyć w terminie do dnia 03 stycznia 2020 r.

Czytaj dalej

Charytatywna Aukcja Przedmiotów – Dar Serca za Dar Serca

Wojewoda Lubelski Lech Sprawka i Przewodnicząca Społecznego Komitetu Ogólnopolskiej Akcji PDPZ 2019 serdecznie zapraszają do wzięcia udziału, wraz z rodziną i przyjaciółmi, w tegorocznej „Charytatywnej Aukcji Przedmiotów Dar Serca za Dar Serca”, organizowanej w ramach Akcji „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę” pod patronatem Wojewody Lubelskiego Lecha Sprawki.

„Aukcja” rozpocznie się od godz. 15.00 w Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, przy ul. Spokojnej w dniu 12 grudnia br.

Dzięki aktywnemu uczestnictwu w „Aukcji” będzie możliwość wsparcia potrzebujących pomocy mieszkańców naszego regionu. Wystawione do licytacji przedmioty będą do nabycia wyłącznie za „Dary Serca” przede wszystkim w postaci artykułów spożywczych m.in. cukru, mąki, ryżu, oleju, kasz, słodyczy, a także innych niezbędnych darów.

Pozyskane produkty trafią do dzieci wychowujących się w rodzinach wielodzietnych, niepełnych, będących w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej. Paczki przekazane zostaną także do dzieci z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo wychowawczych.

Organizatorzy Akcji nie zapominają również o seniorach, którzy obecnie w sposób szczególny potrzebują solidarnej postawy.

Każdy uczestnik „Aukcji” będzie mógł wylicytować m.in. książki, albumy, fotografie, płyty, maskotki przekazane przez znanych i lubianych artystów, sportowców oraz przedstawicieli władz administracji publicznej z terenu województwa i kraju.

Wszystkie wystawione przedmioty będzie można zobaczyć na stronie internetowej www.pdpz.pl oraz bezpośrednio w Sali Błękitnej LUW w dniu „Aukcji”. Dary za wylicytowane przedmioty dostarczane są do Głównego Magazynu Akcji przy ul. Kunickiego 35, w późniejszym terminie.

Prosimy o potwierdzenie udziału w „Aukcji” na adres: Biura Organizacyjnego Akcji „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę” biuro@pdpz.pl.

Biuro Organizacyjne
Ogólnopolskiej Akcji Charytatywnej
Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę

Ostrzeżenie meteorologiczne- oblodzenie

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy ostrzega, że od godz. 18:00 dnia 2.12.2019 r. do godz. 9:00 dnia 3.12.2019 r. prognozuje się zamarzanie lokalnie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem lub mokrego śniegu. Temperatura minimalna od -3 stopni Celsjusza do – 1 stopnia Celsjusza, temp. minimalna gruntu około -3 stopni Celsjusza.