Miesięczne archiwum: Luty 2020

SZKOLENIE

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Parczewie informuje, że dnia 25 lutego 2020 roku (wtorek) o godzinie 10.00 w sali szkoleniowej Urzędu Skarbowego w Parczewie (I piętro) odbędzie się bezpłatne szkolenie przeprowadzone przez pracownika Urzędu Skarbowego, w zakresie:

Podatek dochodowy ze sprzedaży nieruchomości przez osoby fizyczne, w tym zmiany w regulacjach prawnych obowiązujące od 2019 roku, zasady wydatkowania przychodu z odpłatnego zbycia na własne cele mieszkaniowe.

Problemy wymagające szerszego omówienia można zgłaszać pisemnie w Sekretariacie Urzędu Skarbowego lub na adres e-mail: sekretariat.us.parczew@mf.gov.pl.

Rusza wielki konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich z terenu województwa lubelskiego

Rusza wielki konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich z terenu województwa lubelskiego!

Na terenie województwa lubelskiego działa obecnie 1150 Kół Gospodyń Wiejskich oraz stowarzyszeń funkcjonujących na ich prawach. Tworzą je kobiety wyjątkowe – pełne pasji, zaangażowane społecznie, przedsiębiorcze, ale też oddane rodzinie i tradycji. Aktywność Kół z roku na rok rośnie. Panie mogą pochwalić się bogatym dorobkiem –zarówno kulinarnym, jak i rękodzielniczym. Marszałek Województwa Lubelskiego, chcąc pokazać ich osiągnięcia, zachęca do udziału w specjalnym przeglądzie, podczas którego zaprezentowana zostanie twórczość członków KGW z terenu województwa lubelskiego.

Jak zostać Kobietą Gospodarną Wyjątkową?

Wystarczy wziąć udział w jednym ze specjalnych konkursów organizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego – przygotować swoją popisową szarlotkę lub inną potrawę z wykorzystaniem lubelskich jabłek albo pochwalić się niezwykłymi wyrobami rękodzielniczymi. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie zgłoszenia do 2 marca 2020 r., a następnie zaprezentowanie swoich wyrobów przed Komisją Konkursową w jednym z czterech miast – Białej Podlaskiej, Chełmie, Lublinie i Zamościu. Etap powiatowy konkursu rozpoczynamy już 8 marca w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie. Następnie w trzy kolejne niedziele marca odwiedzimy pozostałe miasta:

 • 8 marca br. – Lublin – dla uczestników z powiatów: lubelskiego, kraśnickiego, opolskiego, puławskiego, ryckiego, lubartowskiego, łęczyńskiego i świdnickiego,
 • 15 marca br. – Biała Podlaska – dla uczestników z powiatów: bialskiego, parczewskiego, radzyńskiego i łukowskiego,
 • 22 marca br. – Chełm – dla uczestników z powiatów: chełmskiego, włodawskiego i krasnostawskiego,
 • 29 marca br. – Zamość – dla uczestników z powiatów: zamojskiego, hrubieszowskiego, tomaszowskiego, biłgorajskiego i janowskiego.

Ogłoszenie wyników konkursów na etapie powiatowym nastąpi bezpośrednio po ich zakończeniu w każdej z czterech lokalizacji, jednak nie później niż 5 kwietnia br. W czasie trwania eliminacji powiatowych na uczestników konkursu będą czekały pokazy carvingu – czyli rzeźbienia w owocach i warzywach, połączone z degustacją wyrobów wpisanych na Listę Produktów Tradycyjnych.

Spośród laureatów wszystkich konkursów na etapie powiatowym Komisja wybierze autorów najlepszych prac i nagrodzi ich podczas Gali Finałowej „Kobieta Gospodarna Wyjątkowa” 2 maja 2020 r. w Sali Operowej Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. Nagrodzone podczas konkursów przepisy kulinarne wraz ze zdjęciami oraz zwycięska praca rękodzielnicza znajdą się w specjalnym pokonkursowym wydawnictwie.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z regulaminami konkursów.

DO POBRANIA

 1. Konkurs na najlepszą szarlotkę z wykorzystaniem lubelskich jabłek:
 1. Konkurs na najlepsze potrawy, produkty, przetwory kulinarne
  z wykorzystaniem lubelskich jabłek:
 1. Konkurs na najlepsze wyroby rękodzielnicze „Rękodzieło – Piękno tradycji we współczesnym świecie”:

Pożyczka unijna

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie uprzejmie informuje o ofercie dotyczącej możliwości uzyskania preferencyjnych pożyczek na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z terenu województwa lubelskiego. Projekt realizowany na podstawie umowy nr 2/RPLU/3619/2019/VI/DIF/202 „Instrument finansowy – Pożyczka mała oraz Pożyczka duża”  z dnia 17 września 2019r. podpisanej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, który na podstawie umowy nr RPLU.03.07.00-06-0481/16-00 o Finansowaniu Projektu pn. „Fundusz Funduszy Województwa Lubelskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 pełni funkcję Menadżera Funduszu Funduszy.

W ramach produktu istnieje możliwość skorzystania z pożyczki na warunkach korzystniejszych niż rynkowe. Oferujemy niskooprocentowane pożyczki 1,84% w skali roku:

–  Pożyczka mała: od 10 000 zł do 250 000 zł na maksymalny okres 60 miesięcy.  

–  Pożyczka duża:  od 250 000,01 zł do  1 000 000,00 zł na maksymalny okres 96 miesięcy.  

Dzięki wsparciu w postaci preferowanej pożyczki możliwe jest finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych na terenie województwa lubelskiego przez przedsiębiorstwa posiadające siedzibę na terenie województwa lubelskiego.

W ramach instrumentu finansowane będą inwestycje początkowe na terenie województwa  lubelskiego, tj. inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne  związane z:

 1. założeniem nowego zakładu lub
 2. zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu lub
 3. dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie lub
 4. zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu

Środki z Jednostkowej Pożyczki mogą zostać przeznaczone w szczególności na:

 1. stworzenie/doposażenie infrastruktury przedsiębiorstw w celu wprowadzenia nowych lub ulepszonych produktów/usług;
 2. zastosowanie nowoczesnych technologii – rozwój produktów i usług opartych na TIK (np. optymalizacja procesów zarządzania przedsiębiorstwem, współpraca pomiędzy  przedsiębiorcami poprzez nowe rozwiązania informatyczne);
 3. wsparcie działań inwestycyjnych, związanych z rozszerzeniem działalności eksportowej  np. zakup linii produkcyjnych dostosowanych do potrzeb nowego rynku zbytu.

Udział Jednostkowej Pożyczki w koszcie realizowanego przedsięwzięcia rozwojowego może stanowić do 100% jego wartości.

Podstawową barierę rozwoju przedsiębiorstw jest brak kapitału oraz niska stabilność finansowa. Oferta pożyczek na preferencyjnych warunkach otwiera przedsiębiorcom okazję do uruchomienia inwestycji, które mogą dać realną szansę na wzrost przedsiębiorczości lokalnej oraz spadek bezrobocia w regionie.

Pełna dokumentacja dostępna na stronie:

Pożyczka mała:

Pożyczka duża:

Zapraszamy do kontaktu:

Magdalena Muda tel.  81 710 46 41, magdalena.muda@oic.lublin.pl

Monika Jung  tel.  81 710 46 34, monika.jung@oic.lublin.pl

Dostęp do szerokopasmowego Internetu

W związku z realizacją przez Operatora projektu FIBEE IV Sp. z o.o. z siedzibą w Wysogotowie w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”, współfinansowanego przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pod nazwą: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach w podregionie bialskim część B” informujemy, iż projekt z lokalizacją przyłączy do nieruchomości został wyłożony do publicznego wglądu dla mieszkańców poszczególnych wsi tj: Dębowa Kłoda, Żmiarki, Leitnie, Chmielów, Korona, Lubiczyn, Marianówka, Kodeniec, Pachole, Wyhalew, Hanów, Nietiahy, Uhnin, Białka.

Z przedmiotową dokumentacją można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Dębowa Kłoda w pokoju nr 2 w terminie do 28.02.2020 r.

Obszar zapowietrzony i zagrożony wystąpieniem ptasiej grypy zniesiony

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Parczewie informuje, że od 7.02.2020 r. ukazało się Rozporządzenie nr 9 Wojewody Lubelskiego z dnia 7.02.2020 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grupie ptaków na terenie powiatów lubartowskiego, łęczyńskiego, parczewskiego i włodawskiego. Na mocy rozporządzenia obszar zapowietrzony i zagrożony na terenie powiatu parczewskiego zostaje zniesiony.

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

W dniach od 3 lutego 2020 r. do 2 marca 2020 r. w Urzędzie Gminy Dębowa Kłoda przyjmowane są wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Do wniosku należy dołączyć faktury VAT dokumentujące zakup oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2020r.

Limity, obowiązujące w 2020 roku, stanowią sumę:

 1. a) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku za 1 litr oleju napędowego, liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu producenta rolnego,
 2. b) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku za 1 litr oleju napędowego, liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Silny wiatr

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy
Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie informuje o przewidywanym wystąpieniu silnego wiatru w dniu dzisiejszym tj. 10.02.2020 r. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

“Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”

1 marca 2020 r. w Parczewie wystartuje “Tropem Wilczym. Bieg Pamięci
Żołnierzy Wyklętych”. 
Wydarzenie to ma charakter ogólnopolski i organizowane jest równocześnie w
kilkudziesięciu miastach. Ideą projektu biegowo – edukacyjnego “Tropem
Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych” jest oddanie hołdu Żołnierzom
Wyklętym oraz promocja wiedzy na temat polskiego podziemia zbrojnego
działającego na obszarze przedwojennej Polski w latach 1944 – 1963.
Biegi odbędą się na trzech dystansach: 
–  1963m,
–  750m,
–  5000m.
Zgłoszenia uczestnictwa w biegu należy dokonać poprzez ELEKTRONICZNY
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY. Szczegółowe informacje, regulamin oraz formularz
zgłoszeniowy dostępne na stronie: www.parczew.com