Dzienne archiwum: 11 marca, 2020

Z okazji Dnia Sołtysa, wszystkim Sołtysom składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pomyślności, optymizmu i zadowolenia z wykonywanych obowiązków. Niech praca dla lokalnej społeczności przynosi Wam radość i satysfakcję oraz przyczynia się do podnoszenia jakości życia mieszkańców. Niech otaczają Was przyjaźni ludzie. Dziękujemy za współpracę oraz dotychczasowe zaangażowanie i wysiłek włożony na rzecz rozwoju Waszych sołectw.
                                                                           

                                                                                           Z wyrazami szacunku

 

Przewodniczący Rady Gminy                           Wójt Gminy Dębowa Kłoda
                                                                                           Dębowa Kłoda
Mieczysław Chęckiewicz                                           Grażyna Lamczyk

Ogłoszenie

Starosta Parczewski informuje, że  Gala konkursu „Lider Przedsiębiorczości Powiatu Parczewskiego 2019” zaplanowana  w Parczewie  na dzień 19 marca 2020r. nie odbędzie się w zaplanowanym terminie. Decyzja podyktowana jest troską o bezpieczeństwo uczestników  w związku z pojawieniem się kolejnych przypadków koronawirusa w kraju.

O nowym  terminie wydarzenia zostaniecie Państwo poinformowani odrębnym komunikatem.

 

Konsultacje społeczne dot. Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Wójt Gminy Dębowa Kłoda zaprasza na otwarte spotkanie konsultacyjne dotyczące Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego  realizowanego dla obszaru „Terenów wokół Jeziora Bialskiego” położonego w obrębie wsi Białka, gm. Dębowa Kłoda.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego to dokument, określający sposób użytkowania przestrzeni bądź też przeznaczanie określonych terenów pod konkretny sposób zagospodarowania. Zależy nam, aby przy planowaniu wyznaczyć najbardziej optymalne i zgodne z potrzebami właścicieli działek i mieszkańców oraz z zasadami ochrony środowiska sposoby użytkowania tych terenów w przyszłości.

W związku z powyższym, zapraszamy wszystkich zainteresowanych, w tym mieszkańców, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe oraz inne osoby/instytucje zainteresowane na spotkanie, które odbędzie się 23.03.2020 r. (poniedziałek) o godz. 15.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Dębowej Kłodzie.