Dzienne archiwum: 3 grudnia, 2020

Dotyczy posiadaczy drobiu

W sezonie jesiennym br. na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej oraz na terenie zachodniej Rosji i w Kazachstanie stwierdzono występowanie wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu i ptaków dzikich.

W związku z dużym ryzykiem wystąpienia zakażeń w krajowej populacji drobiu i ptaków  dzikich Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie Pan Andrzej Odyniec zwraca się z prośbą, aby zapoznać się z zasadami bioasekuracyjnymi określonymi w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wysoce zjadliwej grypy ptaków, które powinny być przestrzegane przez wszystkich posiadaczy drobiu.

Rozporządzenie

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Parczewie

 

30 listopada startuje platforma pomocy dla emigrantów z Białorusi

Trzy i pół miesiąca po wyborach prezydenckich, a protesty na Białorusi wciąż trwają. Wiele osób czując zagrożenie planuje opuszczenie kraju. Pomocną rękę wyciągamy my – przyjaciele z zachodu. Organizacja ADRA Polska we współpracy z organizacją ADRA Białoruś zapewni kompleksową pomoc psychologiczną, prawną oraz poradnictwo w kwestiach pracy i schronienia poprzez portal internetowy GrupaWsparcia.pl.

Trudne początki emigracji

Białorusini przyjeżdżający do Polski mierzą się z sytuacją, która niesie ze sobą wiele zagrożeń – poczynając od niepewności związanej z procesem legalizacji statusu uchodźcy, przez obciążenie psychiczne, jakie niesie ze sobą wyjazd z kraju przy obecnej sytuacji politycznej, do problemów ze znalezieniem pracy, szkoły dla dzieci czy wreszcie bariery językowej. Źródła pomocy prawnej, doradztwa w sprawie pracy, edukacji czy wsparcia psychologicznego są oferowane przez znaczną ilość organizacji w Polsce. Widoczna jest jednak fragmentacja tych źródeł, która prowadzi do tego, że wyszukanie niezbędnych informacji jest skomplikowane.

Fundacja ADRA Polska, do której należy GrupaWsparcia.pl łączy siły z innymi organizacjami niosącymi pomoc dla Białorusinów przyjeżdżających do Polski.

Projekt „GrupaWsparcia.pl dla Białorusi” znacząco ułatwi dostęp do wszelkiego rodzaju pomocy, a także umożliwi beneficjentom bezpośredni i szybki kontakt z konkretnymi organizacjami oferującymi pomoc w danych dziedzinach. Wynajem pokoju czy znalezienie pracy będą znacznie ułatwione dzięki ustawieniom lokalizacyjnym, a dzięki automatycznemu tłumaczeniu, kwestie językowe nie będą przeszkodą przy komunikacji między Polakami a Białorusinami. Na działaniach projektowych skorzystają również obywatele Polski poprzez zatrudnienie imigrantów z Białorusi lub wynajem nieruchomości. Obie grupy doświadczą korzyści także dzięki budowaniu tożsamości wspólnoty oraz wzajemnych postaw otwartości i wsparcia.

Użytkownicy portalu uzyskają wsparcie psychologiczne, dzięki bezpłatnym spotkaniom grupowym prowadzonym przez psychologa w formie AUDIO oraz poprzez spotkania indywidualne tzn. konsultacje psychologiczne/psychoterapeutyczne online. W projekcie przewidziane jest także bezpłatne poradnictwo prawne, które będzie realizowane przez magistra prawa z wieloletnim doświadczeniem.

Warto również podkreślić, że grupa wsparcia to portal społecznościowy, który pomaga w walce z problemami i daje przestrzeń do wzajemnego wspierania się użytkowników. Za pomocą chata o każdej porze dnia i nocy można podzielić się tym co spędza sen z powiek i otrzymać wsparcie od innych. Najgorsze jest trwać samotnie w problemie, lecz kiedy uzyska się wsparcie, można osiągnąć naprawdę wiele.

A dla osób bardziej mobilnych zostanie udostępniona aplikacja na smartfony w języku polskim i rosyjskim z możliwością rejestracji na portalu, dodawania i wyszukiwania ofert wsparcia. Dzięki czemu pomoc zawsze pozostanie w zasięgu ręki.

Więcej informacji można znaleźć pod linkiem: https://grupawsparcia.pl/pomoc-dla-bialorusi

Projekt dofinansowany przez Fundację Solidarności Międzynarodowej w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Fundacja ADRA Polska – powstała w 2009 dobroczynna organizacja pożytku publicznego. Jest polskim oddziałem międzynarodowej Fundacji ADRA, działającej obecnie w 118 krajach. Jej celem jest pomoc ludziom w potrzebie, w kierunku ich usamodzielnienia się, poprzez działania z obszaru edukacji, zdrowia, organizowania źródeł utrzymania oraz pomoc rozwojową i humanitarną w rejonach dotkniętych kataklizmami. W 2019 roku w ramach 13 projektów Fundacja ADRA Polska dotarła z pomocą m.in. w Tanzanii, Kenii, Ukrainie, Gruzji i Polsce do 3 282 osób, w dużej części osieroconych i dotkniętych ubóstwem dzieci.

Więcej o Fundacji ADRA Polska: www.adra.pl, www.facebook.com/ADRAPolska

Kontakt dla mediów:

Jakub Juszczyk

Fundacja ADRA Polska

kontakt@grupawsparcia.pl

+ 48  690 890 690

Aktywni Obywatele – rusza kolejny konkurs dotacyjny dla organizacji społecznych

Rusza II konkurs na projekty tematyczne! O dotacje mogą się starać m.in. stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne, koła gospodyń wiejskich. W konkursie wspierane będą działania w trzech obszarach: aktywność obywatelska, prawa człowieka i równe traktowanie oraz wzmacnianie grup narażonych na wykluczenie. Wnioski wstępne można składać do 11 stycznia. Budżet konkursu to blisko 10,5 mln EUR.

Fundacja im. Stefana Batorego w konsorcjum z Fundacją StoczniaFundacją Akademia Organizacji Obywatelskich zapraszają do składania wniosków na projekty tematyczne w drugim konkursie dotacyjnym w programie Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanym ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021.

Kwoty alokacji na poszczególne obszary wsparcia:

 • Obszar 1. Angażowanie obywateli i obywatelek w sprawy publiczne i działania społeczne: kwota 4 500 000 EUR powiększona o niewykorzystane środki z pierwszego konkursu,
 • Obszar 2. Ochrona praw człowieka i równe traktowanie: kwota 2 985 000 EUR, powiększona o niewykorzystane środki z pierwszego konkursu,
 • Obszar 3. Wzmocnienie grup narażonych na wykluczenie: 2 970 000 EUR, powiększona o niewykorzystane środki z pierwszego konkursu.

W konkursie można składać wnioski na małe i duże dotacje.

Małe dotacje:

 • minimalna kwota dotacji: 5 000 EUR,
 • maksymalna kwota dotacji: 25 000 EUR,
 • czas realizacji: od 8 do 24 miesięcy,
 • wkład własny: nieobowiązkowy

Duże dotacje:

 • minimalna kwota dotacji: 25 001 EUR,
 • maksymalna kwota dotacji: 62 500 EUR,
 • czas realizacji: od 8 do 24 miesięcy
 • wkład własny: nieobowiązkowy

Wnioski składa się w Internetowym Systemie Wniosków. 

Terminy składania wniosków:

 • wnioski wstępne: od 7 grudnia 2020 od godz. 9.00 do 11 stycznia 2021 do godziny 12.00 w południe,
 • wnioski pełne: od 8 marca 2021 od godz. 12.00 w południe do 19 kwietnia 2021 do godziny 12.00 w południe.

Pełna treść “Zaproszenia do składania wniosków” oraz “Podręcznik dla Wnioskodawców i Grantobiorców” wraz z załącznikami znajdują się w zakładce dla Wnioskodawców/II konkurs na projekty tematyczne.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na webinarium informacyjne 4 grudnia 2020 r. o godz. 14.00.

W dniach 7 – 11 grudnia odbędzie się też seria spotkań online nt. współpracy dwustronnej i regionalnej w projektach.