Dzienne archiwum: 26 stycznia, 2021

Rekrutacja do II edycji Szkoły Liderów programu Administracja pod kontrolą

Szkoła Liderów to propozycja dla osób zaangażowanych społecznie, chcących zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności. Program składa się z 6 weekendowych szkoleń w Warszawie, w trakcie których uczestnicy wezmą udział w wykładach, warsztatach oraz spotkaniach mentoringowych.

Co oferujemy?

Tematyka zajęć obejmuje m.in.: prawo administracyjne, dostęp do informacji publicznej, społeczną kontrolę władzy publicznej, wystąpienia publiczne, leadership, przeciwdziałanie przyczynom przestępczości. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i warsztatów.

Oprócz weekendowych zjazdów uczestnicy wybierają mentorów, którzy towarzyszą im przez cały czas trwania szkolenia. W trakcie zajęć mentoringowych kursanci Szkoły Liderów doskonalą praktyczne umiejętności sporządzania wniosków, petycji i innych pism niezbędnych w prowadzeniu działalności strażniczej.
Małe grupy zajęciowe zapewniają zindywidualizowane podejście do każdego kursanta. Dodatkowo, uczestnicy mogą spróbować sił w organizowanych w trakcie Programu konkursach,a także mają możliwość publikacji własnych tekstów na stronie www.administracjapodkontrola.pl

Kogo poszukujemy?

  • osób zaangażowanych lokalnie,
  • zainteresowanych działalnością kontrolną i strażniczą,
  • aktywistów i członków organizacji pozarządowych,
  • zaangażowanych społecznie studentów prawa i administracji. Udział w Szkole Liderów jest bezpłatny, organizatorzy zapewniają również nocleg oraz wyżywienie podczas zjazdów. W tym roku do udziału w Programie zaprosimy 40 osób.

    Jak aplikować?

    Żeby wziąć udział w programie należy wypełnić formularz rekrutacyjny oraz przesłać na adres mailowy oświadczenie o danych osobowych. 

    Zgłoszenia – do 9 lutego 2021 roku.

Broszura Administracja pod kontrolą

Konsultacje społeczne Planu Strategicznego dla WPR

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaprasza do konsultacji społecznych projektu Planu Strategicznego dla WPR wraz z załącznikami. Poniżej znajdują się skierowane do konsultacji dokumenty.

Pod dokumentami znajdą Państwo Formularz do zgłaszania propozycji zmianktóry pozwoli na niezwłoczne przekazanie Państwa propozycji do Ministerstwa Rolnictwa i Rozowju Wsi. 

I etap konsultacji projektu Planu Strategicznego dla WPR zakończy się 15 lutego 2021 roku. 

Materiały

Projekt Planu Strategicznego dla WPR
projekt​_Planu​_Strategicznego​_dla​_WPR.pdf 2.85MB
Załącznik 1. Harmonogram przygotowania Planu Strategicznego dla WPR
załącznik​_1​_-​_Harmonogram​_przygotowania​_Planu​_Strategicznego​_dla​_WPR.pdf 0.23MB
Załącznik 2. Praca grup roboczych tematycznych związanych z opracowaniem Planu Strategicznego dla WPR
załącznik​_2​_-​_Praca​_grup​_roboczych​_tematycznych​_związanych​_z​_opracowaniem​_Planu​_Strategicznego​_dla​_WPR.pdf 0.75MB
Załącznik 3. Diagnoza sektora rolno-spożywczego i obszarów wiejskich w Polsce przygotowana dla potrzeb opracowania
załącznik​_3​_-​_Diagnoza​_sektora​_rolno-spożywczego​_i​_obszarów​_wiejskich​_w​_Polsce​_przygotowana​_dla​_potrzeb​_opracowania.pdf 4.07MB
Załącznik 4. Analiza SWOT dla Celu 1 Wspieranie godziwych dochodów
załącznik​_4​_-​_Analiza​_SWOT​_dla​_Celu​_1​_Wspieranie​_godziwych​_dochodów.docx 0.65MB
Załącznik 4. Analiza SWOT dla Celu 1 Zarządzanie ryzykiem
załącznik​_4​_-​_Analiza​_SWOT​_dla​_Celu​_1​_zarządzanie​_ryzykiem.pdf 0.34MB
Załącznik 4. Analiza SWOT dla Celu 2
załącznik​_4​_-​_Analiza​_SWOT​_dla​_Celu​_2.pdf 0.94MB
Załącznik 4. Analiza SWOT dla Celu 3
załącznik​_4​_-​_Analiza​_SWOT​_dla​_Celu​_3.pdf 1.25MB
Załącznik 4. Analiza SWOT dla Celu 4
załącznik​_4​_-​_Analiza​_SWOT​_dla​_Celu​_4.pdf 0.69MB
Załącznik 4. Analiza SWOT dla Celu 5
załącznik​_4​_-​_Analiza​_SWOT​_dla​_Celu​_5.pdf 0.66MB
Załącznik 4. Analiza SWOT dla Celu 6
załącznik​_4​_-​_Analiza​_SWOT​_dla​_Celu​_6.pdf 2.47MB
Załącznik 4. Analiza SWOT dla Celu 7
załącznik​_4​_-​_Analiza​_SWOT​_dla​_Celu​_7.pdf 1.42MB
Załącznik 4. Analiza SWOT dla Celu 8
załącznik​_4​_-​_Analiza​_SWOT​_dla​_Celu​_8.pdf 8.14MB
Załącznik 4. Analiza SWOT dla Celu 9
załącznik​_4​_-​_Analiza​_SWOT​_dla​_Celu​_9.pdf 1.80MB
Załącznik 4. Analiza SWOT dla Celu 10
załącznik​_4​_-​_Analiza​_SWOT​_dla​_Celu​_10 .pdf 0.74MB
Załącznik 5. Priorytetyzacja potrzeb Planu Strategicznego dla WPR
załącznik​_5​_-​_Priorytetyzacja​_potrzeb​_Planu​_Strategicznego​_dla​_WPR.pdf 1.32MB
Załącznik 6. Normy GAEC określone na poziomie krajowym w ramach warunkowości
załącznik​_6​_-​_Normy​_GAEC​_określone​_na​_poziomie​_krajowym​_w​_ramach​_warunkowości.pdf 0.48MB
Załącznik 7. Opis pomocy technicznej w tym sieci WPR
załącznik​_7​_-​_Opis​_pomocy​_technicznej​_w​_tym​_sieci​_WPR.pdf 0.27MB
Załącznik 8. Koordynacja, demarkacja i komplementarność
załącznik​_8​_-​_Koordynacja​_demarkacja​_i​_komplementarność.pdf 0.45MB
Załącznik 9. Pełny opis systemu wiedzy i innowacji AKIS w Polsce
załącznik​_9​_-​_Pełny​_opis​_systemu​_wiedzy​_i​_innowacji​_AKIS​_w​_Polsce.pdf 1.39MB

Ostrzeżenie meteorologiczne

Obowiązuje ostrzeżenie meteorologiczne II stopnia o Intensywnych opadach śniegu od godz. 07:30 dnia 26.01.2021do godz. 07:30 dnia 27.01.2021. Prognozuje się wystąpienie opadów śniegu o natężeniu umiarkowanym i silnym powodujących przyrost pokrywy śnieżnej od 20 cm do 30 cm.Prognozuje się zawieje i zamiecie śnieżne spowodowane wiatrem o średniej prędkości od 20km/h do 30 km/h, w porywach do 50 km/h, z północnego zachodu.

Szczegółowe informacje poniżej:

LUPN-26.01.2021