Miesięczne archiwum: Luty 2021

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wójt Gminy Dębowa Kłoda i n f o r m u j e, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Dębowa Kłoda oraz na stronach internetowych: www.debowakloda.pl i www.ugdebowakloda.bip.lubelskie.pl ( w zakładce: mienie gminy/wykazy nieruchomości) został zamieszczony w dniu 15 lutego 2021 r. na okres 21 dni,  wykaz nieruchomości położonych na terenie gminy Dębowa Kłoda przeznaczonych do sprzedaży.

Termin wywieszenia wykazu upływa w dniu 10 marca 2021 r.

Dodatkowe informacje – tel. 83 355 75 90 lu 83 355 70 08.

Czytaj dalej

XIII edycja konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa ogłosiła XIII edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość.

Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.

W ramach konkursu Kapituła oceni prace w dwóch kategoriach:

Prace naukowe (m.in. prace doktorskie), popularno-naukowe i inne nienależące do tych dwóch kategorii, ale prezentujące szczególnie inspirujące i innowacyjne spojrzenie na problematykę rozwoju wsi;

Prace prezentujące dorobek kulturowy kraju i regionu, opisujące inicjatywy lokalne, dziedzictwo historyczne wsi (monografie wsi, archiwalne zbiory zdjęć stanowiące element dokumentacji, pamiętniki) oraz prace ilustrujące przykład sukcesu w rozwoju polskiej wsi.

Zwycięzca w każdej z kategorii otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 5 tysięcy złotych. Nagrodzone prace będą mogły być wydane w postaci książkowej w Wydawnictwie Naukowym Scholar.

Termin nadsyłania prac mija 31 lipca 2021 r.

Konkurs obejmuje prace o bardzo szerokiej tematyce. We wcześniejszych edycjach nagradzane były prace z zakresu historii, kultury, ekonomii, socjologii, nauk przyrodniczych i rolniczych. Warunkiem jest jedynie powiązanie tematyczne z obszarami wiejskimi.

Regulamin i wymagane dokumenty dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej organizatora www.fdpa.org.pl oraz są dostępne w formie wydruku w siedzibie Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, ul. Gombrowicza 19, 01-682 Warszawa. Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela: Jakub Zieliński, e-mail: j.zielinski@fdpa.org.pl  tel. 695 116 110; 22 864 03 90; fax 22 864 03 61. Informacje na temat poprzednich edycji konkursu, Kapituły Konkursowej i laureatów można znaleźć na stronie internetowej www.fdpa.org.pl/konkurs oraz na www.facebook.com/Fundacja.FDPA.

Link do informacji konkursowej na stronie FDPA: http://www.fdpa.org.pl/konkurs

ogłoszenie_konkurs_Polska_Wieś_XIII-3

regulamin_konkursu_Polska_Wieś_XIII

Plakat Poslka Wieś

Klauzula informacyjna

Europejskie Drzewo Roku 2021

Ruszyło głosowanie na Europejskie Drzewo Roku 2021.
Polskę reprezentuje Lipa św. Jana Nepomucena z Dulczy Wielkiej.
Lipa została laureatką jubileuszowego X konkursu na polskie Drzewo Roku organizowanego przez Klub Gaja, zdobywając rekordową liczbę 15346 głosów. Na potrzeby kolejnego – europejskiego już – etapu konkursu, lipa nazwana została Wiejską Dobrodziejką.
 
“Dawnym polskim zwyczajem, gdy na świat przyszła córka, sadzono lipę. Tak 170 lat temu było z naszą lipą, a może to zasługa ptaków? Rośnie na skraju wsi, w sąsiedztwie pól. Nic jej nie przeszkadzało, by szeroko rozłożyć konary (25 m). Stała się dobrodziejką, dając pracującym w polu cień, wędrującym wypoczynek, a pszczołom pożytek. Stojąca obok kapliczka św. Jana Nepomucena nadała miejscu magii. Nietypowa dla lipy uroda zaskakuje, jej piękno wyzwala podziw dla potęgi natury. Nie ma takiej drugiej! “– czytamy w konkursowym opisie drzewa.
 
Głosowanie na Europejskie Drzewo Roku 🌳potrwa do 28 lutego br.
Starosta Powiatu Mieleckiego Stanisław Lonczak zwraca się z prośbą do internautów o oddanie głosu ww. konkursie. Pomożemy w ten sposób promować piękno Polskiej przyrody w Europie i świecie. 🌳🥰💪
Swój głos będzie można oddać na oficjalnej stronie konkursu Tree of The Year: https://www.treeoftheyear.org/results

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu i dzierżawy

Wójt Gminy Dębowa Kłoda i n f o r m u j e, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Dębowa Kłoda oraz na stronach internetowych: www.debowakloda.pl i www.ugdebowakloda.bip.lubelskie.pl ( w zakładce: mienie gminy/wykaz nieruchomości) został zamieszczony w dniu 8 lutego 2021 r. na okres 21 dni,  wykaz nieruchomości położonych na terenie gminy Dębowa Kłoda przeznaczonych do najmu i dzierżawy.

Termin wywieszenia wykazu upływa w dniu 3 marca 2021 r.

Dodatkowe informacje – tel. 83 355 75 90 lu 83 355 70 08.

Czytaj dalej

Tworzenie i funkcjonowanie marki lokalnej na obszarach górskich i podgórskich

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zaprasza na szkolenie e-learningowe pn. „Tworzenie i funkcjonowanie marki lokalnej na obszarach górskich i podgórskich”.

Szkolenie adresowane jest do mieszkańców obszarów wiejskich, rolników, przedsiębiorców, przedstawicieli podmiotów doradczych, przedstawicieli organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego, jednostek naukowych oraz innych osób zainteresowanych tematyką kreowania marki lokalnej na obszarach górskich i podgórskich.

Szkolenie odbędzie się w terminie 15.02 – 05.03.2021 r. na platformie edukacyjnej www.cdrkursy.edu.pl.
Rekrutacja na szkolenie prowadzona będzie w terminie 27.01 – 09.02.2021 r.
Udział w szkoleniu jest bezpłatny.
Szczegóły w załączonym poniżej piśmie.  

Gminy-Tworzenie i funkcjonowanie marki lokalnej

Harmonogram

Karta_zgloszenia

PRZENIESIENIE NUMERU 998 do WCPR

W dniu 12 lutego 2021 r. na terenie powiatu parczewskiego nastąpi przełączenie numeru alarmowego 998 do WCPR w Lublinie.

Oznacza to, że po tej dacie dzwoniąc z terenu powiatu na numer alarmowy 998 zostaniemy połączeni z operatorem  Centrum Powiadamiania Ratunkowego (CPR) w Lublinie, który przyjmie zgłoszenie i przekaże je w formie formatki elektronicznej do Komendy Powiatowej  Państwowej Straży Pożarnej w Parczewie. Dyżurny Stanowiska Kierowania na podstawie otrzymanego z CPR zgłoszenia będzie dysponował odpowiednie do sytuacji siły ratownicze oraz koordynował prowadzone działania. Sytuacja analogiczna jak w przypadku połączenia na numer alarmowy 112.

Odnosząc się do powyższego wszystkie sprawy związane z koniecznością bezpośredniego kontaktu z Dyżurnym Operacyjnym Stanowiska Kierowania (np. wycofanie sprzętu z podziału bojowego, dane do informacji ze zdarzenia lub utrudniona łączność radiowa podczas działań ratowniczych itp.) należy kierować na poniższe numery telefoniczne:

  1. SK KP PSP w Parczewie, tel. 83 355 19 54,
  2. SK KP PSP w Parczewie, tel. 83 355 19 55,
  3. SK KP PSP w Parczewie, tel. 83 355 19 56.

WAŻNE!!

Numer 998 jest dalej aktywny. W przypadku pożaru bądź innego miejscowego zagrożenia niezmiennie należy wykonać połączenie telefoniczne na numer 998 lub 112.

Zostań e-wolontariuszem

Lubisz pomagać innym? Chcesz uczestniczyć ogólnopolskich przedsięwzięciach? Chcesz zdobyć doświadczenie i nowe umiejętności? Zostań e-wolontariuszem!
Centrum Rozwoju Lokalnego serdecznie zaprasza wszystkich uczniów do wzięcia udziału w wyjątkowej inicjatywie: e-wolontariacie, której celem jest stworzenie drużyny osób chcących pomagać innym przy wykorzystaniu internetu. Jako e-wolontariusz będziesz otrzymywać drogą elektroniczną zadania do wykonania. Każdy uczeń – uczestnik e-wolontariatu otrzyma certyfikat potwierdzający udział.
Szczegółowe informacje dostępne są tutaj: https://bit.ly/ewolontariat
Rejestracja dla uczniów: https://forms.gle/eQpMPAfv5usNCYZv6