Miesięczne archiwum: Maj 2021

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wójt Gminy Dębowa Kłoda i n f o r m u j e, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Dębowa Kłoda oraz na stronach internetowych: www.debowakloda.pl i www.ugdebowakloda.bip.lubelskie.pl (w zakładce: mienie gminy/wykazy nieruchomości) został zamieszczony w dniu 31 maja 2021 r. na okres 21 dni, wykaz nieruchomości położonych na terenie Gminy Dębowa Kłoda przeznaczonych do sprzedaży – działka nr 240/4 o powierzchni 0,6038 ha w Uhninie.

Termin wywieszenia wykazu upływa w dniu 23 czerwca 2021 r.

Dodatkowe informacje – tel. 83 355 75 90 lub 83 355 70 08.

Czytaj dalej

 

„BIEG POKOLEŃ”

13 czerwca na parkingu przy Bobrówce (była leśniczówka Gościniec) odbędzie się spotkanie upamiętniające 77 rocznicę pobytu i walk 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w ramach akcji „Burza” na Lubelszczyźnie. W ramach uroczystości Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań” organizuje „Bieg Pokoleń” na dystansie 3 km ścieżką dydaktyczną wokół rozlewiska rzeki Bobrówka. Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 11 czerwca, do godziny 12:00. Szczegółowych informacji udziela Biuro LGD, ul. Harcerska 8, 21-200 Parczew, tel. (83) 354 37 34, kom. 512 030 862, e-mail: biuro@lgdparczew.pl.
Ilość miejsc ograniczona, a Regulamin biegu oraz Formularz zgłoszeniowy na www.lgdparczew.pl.

Termomodernizacja Urzędu Gminy Dębowa Kłoda

Trwają obecnie prace budowlane w związku z realizacją projektu “Termomodernizacja Urzędu Gminy Dębowa Kłoda” w ramach działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego w związku z czym wejście główne do siedziby urzędu jest przez Gminny Ośrodek Kultury w Dębowej Kłodzie lub przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Na obecnym etapie prace nie wpływają na funkcjonowanie urzędu.

Termomodernizacja Urzędu Termomodernizacja urzędu-widok z zewnątrz Termomodernizacja Urzędu-widok z zew. Termomodernizacja Urzędu-widok wewnątrz Termomodernizacja Urzędu-widok korytarza Termomodernizacja urzędu-widok klatki schodowej

 

Wojewódzkie spotkanie z organizacjami obywatelskimi

Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych ZAPRASZA przedstawicieli stowarzyszeń, fundacji, klubów sportowych, lokalnych grup działania, ochotniczych straży pożarnych, kół gospodyń wiejskich oraz obywatelki i obywateli oraz samorządowców zaangażowanych w sprawy społeczne na otwarte spotkanie z organizacjami obywatelskimi z województwa lubelskiego.

Termin: 01.06.2021 r., godz. 17:00-20:00 na platformie zoom.

Chętnych prosimy o zgłoszenia poprzez:  

do dnia 31 maja, do godz. 12:00. Po zarejestrowaniu zostanie przesłany link do spotkania.

Program spotkania z NGO 2021.06.01 (lubelskie)

POWITANIE I OTWARCIE SPOTKANIA
– Andrzej Rybus-Tołłoczko, Przewodniczący Konwentu Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego, Członek Zarządu OFOP,
– Przedstawiciel Zarządu Województwa Lubelskiego,
– Wojciech Jachimowicz, Współprzewodniczący Rady Działalności Pożytku Publicznego (RDPP) ze strony pozarządowej,
– Justyna Ochędzan, Wiceprezes Zarządu Wspólnoty Roboczej związków Organizacji Socjalnych (WRZOS)
– Iwona Janicka, Członkini Zarządu Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych (OFOP)
– Alina Prochasek, Przewodnicząca Zarządu Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych (PROM)
– Karol Handzel, Sekretarz Zarządu Konfederacji Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej (KIPR)
– Ryszard Szczygieł, Przewodniczący Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego (RDPP WL)
– Wojciech Dec, Prezes Zarządu Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych (FLOP), Członek Zarządu WRZOS
– Alicja Jankiewicz, Prezes Zarządu Lubelskiego Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki (LFOON)
– Justyna Spryszak, przedstawicielka RDPP WL ze strony pozarządowej w Konwencie Wojewódzkich RDPP

I. SESJA TEMATYCZNA
• Przedstawienie informacji o działalności krajowej Rady Działalności Pożytku Publicznego – kompetencje formalne, podejmowane działania, skuteczność podejmowanych działań.
• Koncepcja Rady Dialogu Obywatelskiego jako następcy krajowej RDPP – kompetencje, sposób wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych.
• Nowe wyzwania przed Konwentem Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego.
– Wojciech Jachimowicz, Współprzewodniczący RDPP,
– Andrzej Rybus-Tołłoczko, Przewodniczący Konwentu Wojewódzkich RDPP, Członek Zarządu OFOP,
– dr Maciej Dawid Kunysz, Przewodniczący Zespołu ds. Funduszy RDPP,
– Justyna K. Ochędzan, Wiceprezes Zarządu WRZOS, Prezeska Zarządu WRK ZOP, Przewodnicząca Zespołu RDPP ds. Realizacji Zadań Publicznych i Ekonomii Społecznej, Członkini Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES)
– Waldemar Weihs, Przewodniczący Zespołu ds. Komunikacji Społecznej RDPP, Członek Zarządu WRZOS, Członek Prezydium Konwentu WRDPP

II. SESJA TEMATYCZNA
• Możliwości wykorzystania środków finansowych w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027 – na ile aktywność organizacji pozarządowych w konsultacjach proponowanych dokumentów może mieć wpływ na dostępność środków, ich wielkość oraz obszary wsparcia?
• Zaangażowanie organizacji obywatelskich w tworzeniu i realizacji Krajowego Planu Odbudowy i Umowy Partnerstwa z Unią Europejską.
– dr Maciej Dawid Kunysz, Przewodniczący Zespołu RDPP ds. Funduszy, Członek Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego
– Iwona Janicka, Członkini Zarządu Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych
– Justyna K. Ochędzan, Wiceprezes Zarządu WRZOS, Prezeska Zarządu WRK ZOP, Przewodnicząca Zespołu RDPP ds. Realizacji Zadań Publicznych i Ekonomii Społecznej, Członkini Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES)

III. SESJA TEMATYCZNA
• Stan przygotowania prac nad założeniami do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata: 2021-2027 (RPO WL) – wyzwania dla rozwoju regionu w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej.
• Działania podejmowane przez RDPP Województwa Lubelskiego.
– Przedstawiciel Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego
– Ryszard Szczygieł, Przewodniczący RDPP Województwa Lubelskiego
– Wojciech Dec, Prezes Zarządu FLOP, członek RDPP Województwa Lubelskiego

MODERATOR SPOTKANIA
– Andrzej Rybus-Tołłoczko, Przewodniczący Konwentu Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego, Członek Zarządu Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych (OFOP)

ORGANIZATORZY WYDARZENIA
Konwent Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego w porozumieniu i we współpracy z:
• Radą Działalności Pożytku Publicznego,
• Wspólnotą Roboczą Związków Organizacji Socjalnych,
• Ogólnopolską Federacją Organizacji Pozarządowych,
• Polską Radą Organizacji Młodzieżowych,
• Konfederacją Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej,
z partnerami regionalnymi:
• Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego,
• Związkiem Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych,
• Lubelskim Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki.


Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych
ul. Krakowskie Przedmieście 53
20-076 Lublin
Tel.: 81 533 12 17 Kom  791 306 086 
biuro@flop.lublin.pljustyna.flop@gmail.com
http:// www.flop.lublin.pl 
http:// www.facebook.com/flop.lublin

Konkurs o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2021

Minister Rodziny i Polityki Społecznej  zaprasza  podmioty ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwa społeczne, a także jednostki samorządu terytorialnego do udziału w  Konkursie o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2021.

Konkurs o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2021 ma na celu wyróżnienie tych podmiotów, które z powodzeniem łączą działalność ekonomiczną ze społecznym zaangażowaniem. Przyznane certyfikaty przyczynią się do budowy marki konkretnych podmiotów oraz całego sektora ekonomii społecznej. W jednej z kategorii zostaną także wybrane samorządy, które w sposób wyróżniający się wspierają ekonomię społeczną oraz propagują idee spójności i solidarności społecznej. Uroczyste ogłoszenie wyników oraz prezentacja laureatów podczas ogólnopolskiego wydarzenia prowadzonego w postaci on-line, będzie stanowić doskonałą okazję dla podmiotów ekonomii społecznej i jednostek samorządu terytorialnego do promocji swojej działalności. Konkurs o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2021 organizowany jest w ramach projektu pn. System certyfikacji znakami jakości dla podmiotów ekonomii społecznej i jednostek samorządu terytorialnego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w partnerstwie przez:

Konkurs Kobieta Gospodarna Wyjątkowa 2021

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie wraz z Krajową Siecią Obszarów Wiejskich zapraszają na konkurs „Kobieta Gospodarna Wyjątkowa”.

W roku obecnym Panie z Kół Gospodyń Wiejskich będą rywalizowały w 3 kategoriach konkursowych:

  • „Ciasto jak dawniej” – na najlepszy tradycyjny wypiek cukierniczy.
  • „Ziołowe skarby kulinarne” – na najlepszą potrawę z wykorzystaniem lubelskich ziół.
  • „Serweta inspirowana tradycją – na najpiękniejszy wyrób rękodzielniczy.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z regulaminami konkursów oraz zgłaszania swojego uczestnictwa! Nieprzekraczalny termin dostarczenia zgłoszeń upływa dnia 31.05.2021r. (obowiązuje data wpływu zgłoszenia do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie). Nagrody czekają!

Wszelkie informacje pod adresem internetowym: http://lubelskie.ksow.pl/aktualnosc/konkurs-kobieta-gospodarna-wyjatkowa-2021