Dzienne archiwum: 9 lipca, 2021

Bezpieczne wakacje

W związku z trwającym wypoczynkiem letnim zamieszczamy materiały edukacyjne na temat bezpiecznego i zdrowego wypoczynku przesłane od PSSE w Parczewie. 

Zdalne nauczanie spowodowane epidemią COVID-19 jest konsekwencją wielu uzależnień czy depresji wśród dzieci i młodzieży, stą d też szukając rozwiązań zapraszamy do kontaktu telefonicznego, który  jest podany w załączonych  materiałach.

 

Konkurs dla dzieci „Złap rybkę”

Zapraszamy najmłodszych mieszkańców obszaru Gminy Dębowa Kłoda do udziału w konkursie organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego. Konkurs ma na celu promocję potencjału i tradycji rybackich województwa lubelskiego i upowszechnianie wśród dzieci wiedzy o rybach słodkowodnych występujących w wodach województwa lubelskiego.

Zadanie konkursowe to przedstawienie swoich pasji związanych z rybami i wędkarstwem, a także przedstawienie ciekawych historii, wypraw i przygód oraz podzielenie się wiedzą na temat życia ryb, ciekawostkami, np. które ryby żyją najdłużej, są największe, rzadko występują lub są pod ochroną.

Zachęcamy do przedstawienia historii, przygód, spotkań lub pasji związanych z rybami, rybactwem, wędkarstwem, obserwacją ich środowiska naturalnego i ciekawostkami z życia ryb.

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci zamieszkujących teren województwa lubelskiego, i odbywał się będzie w dwóch kategoriach wiekowych:

 1. pierwsza: dzieci w wieku 7-11 lat
 2. druga: dzieci w wieku 12-15 lat

Zgłoszenia prac do konkursu można dokonać za pomocą poczty:

 1. elektronicznej na adres e-mailowy Sekretariatu Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWL w Lublinie: rolnictwo@lubelskie.pl, podając w tytule wiadomości hasło: Konkurs „Złap rybkę”,
 2. lub tradycyjnej na adres: Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Grottgera 4, 20-029 Lublin, z dopiskiem: Konkurs „Złap rybkę”.

Zgłoszenie prac do konkursu należy przesłać w terminie do dnia 18 czerwca 2021 roku, natomiast ogłoszenie wyników konkursu nastąpi dnia 5 lipca br.

Organizatorem konkursu jest Województwo Lubelskie, wszelkich informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWL w Lublinie,
tel. 81 44 16 532

do-pobraniaDO POBRANIA

Regulamin Konkursu dla dzieci „Złap rybkę”

Załącznik nr 1 do regulaminu Konkursu dla dzieci „Złap rybkę”

Załącznik nr 2 do regulaminu Konkursu dla dzieci „Złap rybkę”

“Ryba na talerzu”-konkurs dla dzieci

Konkurs został przedłużony do 16 lipca 2021 r. 

Województwo Lubelskie ogłasza konkurs dla dzieci w wieku od 7 do 15 lat na opis własnych produktów, potraw i dań kulinarnych przygotowanych z wykorzystaniem ryb słodkowodnych.

Dlaczego warto jeść ryby? Zawierają cenne substancje odżywcze: pełnowartościowe białko, kwasy tłuszczowe omega-3, witaminy i składniki mineralne. Według statystyk w 2019 r. ryby słodkowodne stanowiły tylko 18,2% konsumpcji produktów rybołówstwa w Polsce. Musimy to zmienić! Pokażmy jak duże jest bogactwo tradycyjnych lubelskich dań, których głównym składnikiem są ryby regionalnych rzek i stawów.

Celem konkursu „Ryba jak talerzu” jest promowanie dziedzictwa kulinarnego regionu oraz odkrywanie, poznawanie i prezentowanie kulinarnych tradycji ziemi lubelskiej związanej z rybami słodkowodnymi.

Praca konkursowa powinna być w formie filmu, prezentacji multimedialnej lub opisu wraz z dokumentacją fotograficzną oraz zawierać:

 1. opis tradycji kulinarnych dotyczących danego produktu/potrawy/przetworu i ich związek z wykorzystaniem ryb słodkowodnych,
 2. listę składników,
 3. sposób przygotowania.

Dla laureatów konkursu przewidziano cenne nagrody rzeczowe:

 • I miejsce – do 400 zł;
 • II miejsce – do 300 zł;
 • III miejsce – do 200 zł;
 • 15 wyróżnień do 100 zł.

Serdecznie zapraszamy!

Zgłoszenia do konkursu należy przesłać w terminie do 18 czerwca 2021 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mailowy: konkursy@lubelskie.pl podając w tytule wiadomości hasło: Konkurs „Ryba na talerzu” lub pocztą tradycyjną na adres: Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Grottgera 4, 20-029 Lublin, z dopiskiem: Konkurs „Ryba na talerzu”. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia  5 lipca 2021 roku.

Organizatorem konkursu jest Województwo Lubelskie, wszelkie informacje dotyczące konkursu udzielają pracownicy Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWL w Lublinie:

tel. (81) 44 16 538 oraz (81) 44 16 802

e- mail: konkursy@lubelskie.pl

DO POBRANIA:

Regulamin Konkursu Ryba na talerzu

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu Ryba na talerzu

Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu Ryba na talerzu

Konsultacje społeczne MPZP w Gminie Dębowa Kłoda

Do 23 lipca 2021 r. potrwa przyjmowanie opinii/komentarzy do opracowywanego MPZP. Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby do udziału w konsultacjach i składania opinii/komentarzy do projektu planu. Szczegółowe informacje o tym, jak można to zrobić, znajdą Państwo w poniższym artykule.

Konsultacje społeczne MPZP w Gminie Dębowa Kłoda

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z tekstem i rysunkami MPZP „Terenów wokół Jeziora Bialskiego”, które znajdą Państwo w załącznikach po lewej stronie (https://www.cyfrowademokracja.pl/konsultacje-spoleczne/konsultacje-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-w-debowa-kloda-2) lub na stronie Urzędu Gminy Dębowa Kłoda w zakładce Konsultacje społeczne dot. planowania przestrzennego: https://debowakloda.pl/konsultacje-spoleczne-dot-planowania-przestrzennego/

Jak dodać opinię lub komentarz do projektu MPZP obszaru „Terenów wokół Jeziora Bialskiego” w Gminie Dębowa Kłoda w ramach konsultacji społecznych?

 1. Za pomocą formularza online klikając w czerwony guzik po lewej [Weź udział]
 2. Za pomocą interaktywnego narzędzia GIS na platformie: www.debowakloda.geoportalgminy.pl
 3. Na piśmie wypełniając formularz do składania opinii lub komentarzy. Wzór formularza do pobrania (w formatach .doc i .pdf) znajdą Państwo w załącznikach po lewej. Wypełniony i podpisany formularz można przekazać do Urzędu Gminy w następujący sposób:
  • drogą pocztową na adres: Dębowa Kłoda 116A, 21-211 Dębowa Kłoda, powiat Parczewski
  • za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym
  • drogą mailową na adres: sekretariat@debowakloda.pl

Ponadto poniżej znajdą Państwo główne zasady prowadzenia konsultacji społecznych. Zasady zostały opracowane przez autorów publikacji Kanon Lokalnych Konsultacji Społecznych. Kanon został wydany w 2015 przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych (FISE). Kanon w wersji elektronicznej znajduje się na stronie https://kanonkonsultacji.fise.org.pl/.

CZYM SĄ KONSULTACJE SPOŁECZNE?
Konsultacje społeczne to otwarty proces dialogu władz z mieszkańcami, mający na celu podjęcie przez władze optymalnych decyzji w sprawach publicznych.

Siedem zasad konsultacji

DOBRA WIARA
Konsultacje prowadzone są w duchu dialogu obywatelskiego. Strony słuchają się nawzajem, wykazując wolę zrozumienia odmiennych racji.

POWSZECHNOŚĆ
Każdy zainteresowany tematem powinien móc dowiedzieć się o konsultacjach i wyrazić w nich swój pogląd.

PRZEJRZYSTOŚĆ
Informacje o celu, regułach, przebiegu i wyniku konsultacji muszą być powszechnie dostępne. Jasne musi być, kto reprezentuje jaki pogląd.

RESPONSYWNOŚĆ
Każdemu, kto zgłosi opinię, należy się merytoryczna odpowiedź w rozsądnym terminie, co nie wyklucza odpowiedzi zbiorczych.

KOORDYNACJA
Konsultacje powinny mieć gospodarza odpowiedzialnego za konsultacje tak politycznie, jak organizacyjnie. Powinny one być odpowiednio umocowane w strukturze administracji.

PRZEWIDYWALNOŚĆ
Konsultacje powinny być prowadzone od początku procesu legislacyjnego. Powinny być prowadzone w zaplanowany sposób i w oparciu o czytelne reguły.

POSZANOWANIE INTERESU OGÓLNEGO
Choć poszczególni uczestnicy konsultacji mają prawo przedstawiać swój partykularny interes, to ostateczne decyzje podejmowane w wyniku przeprowadzonych konsultacji powinny reprezentować interes publiczny i dobro ogólne.

Załączniki:

 1. formularz.pdf
 2. formularz.docx
 3. Tekst_MPZP_Białka.pdf
 4. Rysunek Nr_1 Białka.pdf
 5. Rysunek Nr_2 Białka.pdf
 6. Rysunek Nr_3 Białka.pdf