Miesięczne archiwum: listopad 2021

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wójt Gminy Dębowa Kłoda i n f o r m u j e, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Dębowa Kłoda oraz na stronach internetowych: www.debowakloda.pl i www.ugdebowakloda.bip.lubelskie.pl (w zakładce: mienie gminy/wykazy nieruchomości) został zamieszczony w dniu 30 listopada 2021 r. na okres 21 dni, wykaz nieruchomości położonych na terenie Gminy Dębowa Kłoda przeznaczonych do sprzedaży – działka nr 400 o powierzchni 1,3600 ha w Stępkowie.

Termin wywieszenia wykazu upływa w dniu 22 grudnia 2021 r.

Dodatkowe informacje – tel. 83 355 75 90 lub 83 355 70 08.

Czytaj dalej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu

Wójt Gminy Dębowa Kłoda i n f o r m u j e, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Dębowa Kłoda oraz na stronach internetowych: www.debowakloda.pl i www.ugdebowakloda.bip.lubelskie.pl (w zakładce: mienie gminy/wykazy nieruchomości) został zamieszczony w dniu 30 listopada 2021 r. na okres 21 dni, wykaz nieruchomości położonych na terenie Gminy Dębowa Kłoda przeznaczonych do najmu.

Termin wywieszenia wykazu upływa w dniu 22 grudnia 2021 r.

Dodatkowe informacje – tel. 83 355 75 90 lub 83 355 70 08.

Czytaj dalej

 

Bezpłatne szczepienia przeciw grypie

Szanowni Państwo,
Departament Polityki Senioralnej Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
przypomina o akcji bezpłatnych szczepień przeciw grypie dla wszystkich
pełnoletnich. Wszystkie osoby, które ukończyły 18 lat, od 23 listopada
2021 r. mogą skorzystać z darmowych szczepień przeciw grypie. Wystarczy,
że zgłoszą się do wybranego punktu szczepień.

Zgłoszenia w dowolnym punkcie szczepień i bez recepty – Osoby, które
chcą skorzystać z bezpłatnego szczepienia, nie muszą mieć recepty na
szczepionkę. Wystarczy, że zgłoszą się do wybranego punktu szczepień i
umówią termin. Przed szczepieniem należy wypełnić oświadczenie,
a następnie udać się na wizytę do lekarza kwalifikującego do zabiegu.

Mapa ponad 3000 punktów, w których można wykonać szczepienie przeciw
grypie, znajduje się na stronie
https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/szczepienia-na-grype.

Na szczepienie powinny się zgłaszać osoby bez objawów ostrej infekcji i
wysokiej gorączki. Nie trzeba robić przerwy pomiędzy szczepieniami np.
przeciw COVID-19 i przeciw grypie.

Podstawowym zadaniem szczepionki przeciwko grypie jest wzmocnienie
odporności na zakażenie wirusem grypy. Szczepienia są skuteczną metodą
zapobiegania zachorowaniom na tę chorobę oraz powikłaniom i zgonom.

Szczegółowe informacje, w tym dane kontaktowe do punktów szczepień
zostały podane na stronie urzędu w zakładce Grypa Informacje
https://www.gov.pl/web/zdrowie/grypainformacje .
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Przypominamy o obowiązku składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).
Przypominamy, że od 1 lipca 2021 r. każdy mieszkaniec lub zarządca budynku ma obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), celem zebrania danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.
Każdy budynek/lokal mieszkalny lub niemieszkalny, który posiada zainstalowane źródło ciepła lub spalania paliw o mocy nominalnej do 1MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację w terminie:
12 miesięcy dla budynków, w których źródło ciepła i spalania paliw zostało zainstalowane przed 1 lipca 2021 r.;
14 dni dla budynków, w których źródło ciepła i spalania paliw zostało zainstalowane po 1 lipca 2021 r.
Deklarację można złożyć samodzielnie, za pośrednictwem strony internetowej – www.zone.gunb.gov.pl. W tym celu należy posiadać profil zaufany lub podpis elektroniczny.
Deklarację można również złożyć osobiście w urzędzie właściwym dla lokalizacji zgłaszanej nieruchomości lub wysłać do urzędu listem.
📌 Druki deklaracji do pobrania dostępne są na stronie internetowej:
 
 
 
 

Spotkanie dot. “Czyste Powietrze”

W dniu 8 grudnia 2021 r. (środa) o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy Dębowa Kłoda odbędzie się spotkanie informacyjne przeprowadzone przez pracowników Urzędu Gminy Dębowa Kłoda dla osób zainteresowanych złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach Programu ,,Czyste Powietrze”.

Spotkania informacyjne dla mieszkańców o zasadach Programu będą odbywać się cyklicznie jedno na kwartał.

 

500 tyś. zł dla Gminy Dębowa Kłoda

Zostały rozstrzygnięte konkursy dla gmin – zorganizowane w ramach Narodowego Programu Szczepień – które miały zachęcić jak największą liczbę osób do zaszczepienia się przeciw COVID-19. Dzięki konkursom gminy aktywnie promujące szczepienia, mogły uzyskać środki finansowe na przeciwdziałanie COVID-19.

Gmina Dębowa Kłoda zajęła II miejsce i zgodnie z regulaminem otrzyma 500.000 zł

Bardzo się cieszymy i dziękujemy naszym Mieszkańcom, którzy przyczynili się do tak zaszczytnego miejsca. Dzięki Wam będziemy mogli przeznaczyć otrzymane środki finansowe na wszelkie wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19. Zgodnie z art. 2 ust.2 Ustawy COVID-19 mogą to być wszelkie czynności związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiu rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków, w tym społeczno-gospodarczych COVID-19.

Wyniki można zobaczyć na stronie internetowej: https://www.lublin.uw.gov.pl/aktualnosci/wyniki-konkurs%C3%B3w-dla-gmin-promocja-szczepie%C5%84-przeciw-covid-19