Dzienne archiwum: 25 listopada, 2021

Bezpłatne szczepienia przeciw grypie

Szanowni Państwo,
Departament Polityki Senioralnej Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
przypomina o akcji bezpłatnych szczepień przeciw grypie dla wszystkich
pełnoletnich. Wszystkie osoby, które ukończyły 18 lat, od 23 listopada
2021 r. mogą skorzystać z darmowych szczepień przeciw grypie. Wystarczy,
że zgłoszą się do wybranego punktu szczepień.

Zgłoszenia w dowolnym punkcie szczepień i bez recepty – Osoby, które
chcą skorzystać z bezpłatnego szczepienia, nie muszą mieć recepty na
szczepionkę. Wystarczy, że zgłoszą się do wybranego punktu szczepień i
umówią termin. Przed szczepieniem należy wypełnić oświadczenie,
a następnie udać się na wizytę do lekarza kwalifikującego do zabiegu.

Mapa ponad 3000 punktów, w których można wykonać szczepienie przeciw
grypie, znajduje się na stronie
https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/szczepienia-na-grype.

Na szczepienie powinny się zgłaszać osoby bez objawów ostrej infekcji i
wysokiej gorączki. Nie trzeba robić przerwy pomiędzy szczepieniami np.
przeciw COVID-19 i przeciw grypie.

Podstawowym zadaniem szczepionki przeciwko grypie jest wzmocnienie
odporności na zakażenie wirusem grypy. Szczepienia są skuteczną metodą
zapobiegania zachorowaniom na tę chorobę oraz powikłaniom i zgonom.

Szczegółowe informacje, w tym dane kontaktowe do punktów szczepień
zostały podane na stronie urzędu w zakładce Grypa Informacje
https://www.gov.pl/web/zdrowie/grypainformacje .
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Przypominamy o obowiązku składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).
Przypominamy, że od 1 lipca 2021 r. każdy mieszkaniec lub zarządca budynku ma obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), celem zebrania danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.
Każdy budynek/lokal mieszkalny lub niemieszkalny, który posiada zainstalowane źródło ciepła lub spalania paliw o mocy nominalnej do 1MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację w terminie:
12 miesięcy dla budynków, w których źródło ciepła i spalania paliw zostało zainstalowane przed 1 lipca 2021 r.;
14 dni dla budynków, w których źródło ciepła i spalania paliw zostało zainstalowane po 1 lipca 2021 r.
Deklarację można złożyć samodzielnie, za pośrednictwem strony internetowej – www.zone.gunb.gov.pl. W tym celu należy posiadać profil zaufany lub podpis elektroniczny.
Deklarację można również złożyć osobiście w urzędzie właściwym dla lokalizacji zgłaszanej nieruchomości lub wysłać do urzędu listem.
📌 Druki deklaracji do pobrania dostępne są na stronie internetowej: