Miesięczne archiwum: grudzień 2021

Niepełnosprawni – Pełnoprawni – projekt

Stowarzyszenie Pactum z Dębna realizuje na terenie Województwa Lubelskiego projekt “Niepełnosprawni – Pełnoprawni”, który polega na opracowaniu oraz dystrybucji podręcznika dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin.

W ramach przewodnika znajdziemy tam kwestie najbardziej istotne dotyczące praw osób niepełnosprawnych, ich sytuacji na rynku pracy, możliwości ubiegania się o określone świadczenia.

Podręcznik będzie dostępny w formie elektronicznej do pobrania na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, a także dystrybuowany do siedzib wszystkich powiatów województwa lubelskiego.

W załączeniu wersja elektroniczna podręcznika: Lublin_niepełnosprawni_pełnoprawni

We wszelkich sprawach dotyczących problemów prawnych osób niepełnosprawnych prosimy o kontakt pod adresem mailowym: stowarzyszenie.pactum@gmail.com.

 

XVI edycja projektu gospodarczego Marka Lubelskie

Departament Gospodarki i Wspierania Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego rozpoczął nabór do XVI edycji projektu gospodarczego Marka Lubelskie. Podstawowym warunkiem uczestnictwa jest prowadzenie działalności na terenie województwa lubelskiego, co najmniej od 24 miesięcy. Przystąpienie do projektu Marka Lubelskie jest bezpłatne. Przedsiębiorca może zgłosić swój udział poprzez dostarczenie, bądź wysłanie specjalnego formularza zgłoszeniowego do Departamentu Gospodarki i Wspierania Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego z siedzibą przy ul. Artura Grottgera 4 w formie papierowej, wysłać pocztą lub w formie skanu na adres: marka@lubelskie.pl. Do zgłoszenia trzeba dołączyć wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

W skład Kapituły dokonującej oceny wniosków wchodzą m.in. specjaliści w dziedzinie gospodarki, ekonomii, zarządzania oraz przedstawiciele lokalnych mediów. Zgłoszenia można nadsyłać do 15 stycznia 2022 roku. Informację o programie znajdują się na stronie: www.marka.lubelskie.pl.

 

Konkurs polonistyczny z nagrodami

Startuje właśnie Zimowy Mistrz Wypracowań, czyli wyczekiwany konkurs z nagrodami organizowany przez portal edukacyjny Dyktanda.pl!

To świetna okazja, aby poćwiczyć swój talent pisarski, skorzystać ze zdobytej już wiedzy, a także poznać nowe zagadnienia. 

Organizatorzy do udziału zachęcają wszystkich, nie ma żadnych ograniczeń wiekowych – dzieci, młodzież oraz dorosłych. Udział w konkursie jest w 100% bezpłatny!

Wystarczy kliknąć ZAPISZ SIĘ DO KONKURSU na poniższej stronie:

https://dyktanda.pl/konkursy-wypracowan/zimowy-mistrz-wypracowan

Następnie można już przystąpić do wybierania interesujących nas tematów.

Dla aktywnych uczestników organizator przygotował nagrody gwarantowane! Do ich uzyskania wystarczy zebranie określonej liczby punktów. Oprócz tego do zdobycia są nagrody główne, o wartości sięgającej 2 tysięcy złotych!

Konkurs Zimowy Mistrz Wypracowań potrwa do 28.02.2022 r. Serdecznie zapraszamy do udziału i życzymy zdobycia wymarzonych nagród!

https://dyktanda.pl/konkursy-wypracowan/zimowy-mistrz-wypracowan

 

Napisz zimowe wypracowanie i wygraj wybraną przez siebie nagrodę o wartości do 2 000 zł.

Obowiązek sprawozdawczy w zakresie usług noclegowych

Szanowni Państwo,

Urząd Statystyczny w Rzeszowie informuje, że w dziedzinie statystyki turystyki prowadzi dwa ogólnopolskie badania z zakresu wykorzystania turystycznej bazy noclegowej. Badanie na formularzu KT-1 dotyczy wszystkich obiektów posiadających 10 lub więcej miejsc noclegowych, zaś badanie na formularzu KT-2 jest badaniem reprezentacyjnym i dotyczy wylosowanych obiektów posiadających mniej niż 10 miejsc noclegowych.

Uprzejmie prosimy osoby/podmioty prowadzące działalność w zakresie świadczenia usług noclegowych o wywiązywanie się z obowiązku sprawozdawczego wynikającego z ustawy o statystyce publicznej i terminowe przekazywanie wymaganych danych.

Sprawozdania można przekazywać:

– za pośrednictwem portalu sprawozdawczego: https://raport.stat.gov.pl,

– w formie wiadomości e-mail na adres: a.klepacka@stat.gov.pl, r.stepien@stat.gov.pl lub a.dzierzak@stat.gov.pl,

– w wersji papierowej na adres Urzędu Statystycznego w Rzeszowie:  ul. Jana III Sobieskiego 10, 35- 959 Rzeszów

Dzięki Państwa udziałowi w badaniach możliwe będzie pozyskanie wielu ważnych informacji  dla analiz rynku turystycznego, służących do działań wspierających rozwój sektora turystycznego w Państwa gminie, a także do ewaluacji projektów i działań realizowanych z wykorzystaniem funduszy UE.

Wyniki badań dostępne są pod adresem https://bdl.stat.gov.pl/ w dziedzinie Turystyka oraz w corocznie wydawanej publikacji „Turystyka w…

Zapewniamy, że wszystkie przekazane przez Państwa dane objęte są tajemnicą statystyczną i zostaną wykorzystane jedynie do opracowywania zestawień zbiorczych.

 

Turystyka w Polsce-Urząd Statystyczny w Rzeszowie:inf.o turystach korzystających z obiektów noclegowych posiadających 9 i mniej miejsc oraz inf. o turystach zagranicznych korzystających z obiektów noclegowych wg wybranych krajów pochodzenia.

Życzenia świąteczne

Szanowni Państwo.
Mieszkańcy gminy Dębowa Kłoda.
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzę Państwu w imieniu własnym, Przewodniczącego i radnych Rady Gminy, sołtysów oraz pracowników placowek gminnych, aby tegoroczne Święta były dla Państwa radosną uroczystością pełne magii i głębokiego miłosierdzia Bożego. Niech Bóg którego macie w sercu prowadzi Was przez cienie i blaski tego życia.
Niech wspaniała atmosfera wigilijnej nocy, zapach choinki,wyczekiwana pierwsza gwiazdka i cichutko płynące dźwięki najpiękniejszych kolęd,
przyniosą Państwu chwile zadumy i wzruszenia,
ale też radości wynikającej z obecności najbliższych.
Cieszcie się tym niezwykłym czasem, który możecie spędzić razem.
Życzę Państwu zdrowych spokojnych świąt Bożego Narodzenia spędzonych w gronie rodzinnym, odpoczynku od codziennych trosk, pomyślności i samych szczęśliwych chwil.
Wesołych Świąt !
Wójt Gminy
Grażyna Lamczyk