Dzienne archiwum: 5 stycznia, 2022

Otrzymaliśmy dofinansowanie z programu „Cyfrowa Gmina”

Do Gminy Dębowa Kłoda trafi wsparcie finansowe w wysokości 116 400,00 złotych w ramach programu „Cyfrowa Gmina”, które zostanie przeznaczone na zadania związane z cyfryzacją.

Program ma na celu wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa. Ubiegając się o dotację, gmina Dębowa Kłoda pozyskała maksymalne wsparcie finansowe, które dla każdej z gmin w Polsce było obliczane w oparciu o dwa kryteria – liczbę mieszkańców oraz wartość współczynnika G, który zależy od wysokości dochodów podatkowych danej jednostki samorządu terytorialnego

Przedsięwzięcie jest w 100% dofinansowane w ramach programu „Cyfrowa Gmina” i zostanie przeznaczone na:

– zakup licencji i wdrożenie portalu podatkowego wraz z uruchomieniem płatności umożliwiających mieszkańcom gminy logowanie się przez Internet przy wykorzystaniu uwierzytelnienia Profilem Zaufanym do portalu prezentującego stan rozliczeń podatków, opłat lokalnych i komunalnych z możliwością zdalnej płatności elektronicznej oraz składaniem formularzy elektronicznych (deklaracji i informacji) związanych podatkami i opłatami lokalnymi,

– zakup stacji roboczych (komputerów stacjonarnych) wraz z pakietami biurowymi do Urzędu Gminy Dębowa Kłoda, dzięki którym zastąpi się te najbardziej wysłużone stacje robocze oraz stare wersje pakietów biurowych ,

– zakup usługi przeprowadzenia diagnozy bezpieczeństwa zgodnie z założeniami konkursu.

Celem realizacji działań inwestycyjnych w ramach obszaru merytorycznego Cyfryzacja urzędów JST jest zwiększenie zdolności gminy do stosowania najnowocześniejszych technologii cyfrowych, uruchomienia e-usług publicznych, systemu pracy zdalnej oraz rozbudowanie infrastruktury przetwarzania i dostarczania usług cyfrowych. Realizacja projektu ułatwi niwelowanie zaległości rozwojowych na rzecz dalszej transformacji cyfrowej i osiąganiu postępu w dziedzinie e-administracji. W istotnym stopniu poprawi jakość i szybkość świadczonych usług, zwiększy dostęp do informacji oraz poprawi elastyczność i satysfakcję klientów we współpracy z urzędem. Wymiernym efektem cyfryzacji będzie automatyzacja procesów administracyjnych, w tym minimalizowanie błędów ludzkich i ich znaczenia, a tym samym oszczędność czasu oraz środków finansowych z tytułu mniejszego wykorzystania miejsca, papieru oraz akcesoriów i materiałów niezbędnych do druku. Ważnym aspektem zrealizowania grantu będzie również zniwelowanie części barier przed osobami z niepełnosprawnością w zakresie realizacji spraw publicznych – poprzez działania pozwalające na zdalne korzystanie i procedowanie w obszarach administracyjnych również osobom niepełnosprawnym, zależnym, mającym pod opieką osoby zależne czy chorym.

Europejski_Fundusz_Rozwoju_Regionalnego_plakat A3

 


Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Zgłoszenia źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)*

Przypominamy, że od 1 lipca 2021 r właściciele i zarządcy budynków mają obowiązek zgłoszenia źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)*. Deklaracje, można składać online, bezpośrednio w CEEB lub w wersji papierowej, za pośrednictwem urzędu gminy.

Dotychczas złożono ponad 672 609 – deklaracji z szacowanej liczby 5 mln, przy czym dużą część z nich została złożona w wersji papierowej.

Mając na uwadze powyższe, zachęcamy do konsekwentnego informowania właścicieli i zarządców budynków o konieczności złożenia stosownej deklaracji, wykorzystując dostępne Państwu kanały i możliwości do dystrybucji informacji, jak np.:

  • regularna publikacja informacji na stronie internetowej urzędu gminy,
  • utworzenie na stronie www sekcji dedykowanej składaniu deklaracji,
  • udostępnienie materiałów informacyjnych w siedzibie urzędu,
  • dołączanie materiałów informacyjnych do korespondencji wysyłanej do mieszkańców (newslettery, e-maile, pisma, inna korespondencja wychodząca).

W związku ze zbliżającym się okresem, w którym gminy rozpoczynają informowanie swoich mieszkańców o wysokości podatku, gorąco zachęcamy, aby wykorzystać tę okazję do aktywnego rozpowszechnienia informacji o konieczności złożenia takiej deklaracji, np.: dołączając do korespondencji krótką informację o obowiązku złożenia deklaracji.

W załączeniu przesyłamy ulotkę, którą możecie Państwo wykorzystać w swoich akcjach informacyjnych.

Zapraszamy również do odwiedzenia strony Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, na której znajdziecie Państwo m.in. filmy instruktażowe, wzory wniosków i deklaracji oraz bogatą sekcję z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania (FAQ).

ZOSTAŁO TYLKO 6 MIESIĘCY!

Terminy:

  • deklaracje dotyczące źródeł ciepła, uruchomionych od 1 lipca 2021 r. należy składać w ciągu 14 dni od dnia uruchomienia źródła ogrzewania
  • deklaracje dotyczące źródeł ciepła uruchomionych przed 1 lipca 2021 r. należy składać do 30 czerwca 2022 r.

    Ulotka CEEB

7 stycznia 2022 r. dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Dębowa Kłoda

 

Dzień 1 stycznia, czyli Nowy Rok, w 2022 roku przypadał w sobotę. W związku z tym, na podstawie art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z późn. zm.), pracownikom należy się zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy innego dnia.

Z uwagi na to, Wójt Gminy Dębowa Kłoda, Zarządzeniem Nr 58/21 z dnia 15 grudnia 2021 roku ustalił dzień 7 stycznia 2022 roku dniem wolnym dla pracowników Urzędu Gmina Dębowa Kłoda, zatrudnionych w podstawowym systemie czasu pracy.
Zarządzenie nr 58/21