Miesięczne archiwum: kwiecień 2022

Wzmożony pobór wody!

W związku z bardzo dużym zużyciem wody, szczególnie w sołectwach Wyhalew i Kodeniec, zwracamy się z prośbą do rolników tych miejscowości o napełnianie zbiorników opryskiwaczy wodą w godzinach od 10.00 do 13.00 lub od 22.00 do 6.00. Wzmożony pobór wody w godzinach porannych i wieczornych powoduje znaczny spadek ciśnienia w urządzeniach wodociągowych oraz chwilowe przerwy w dostawie wody, szczególnie na osiedlach wielolokalowych.

Od czasu rozpoczęcia okresu oprysków Gmina odnotowuje znaczny wzrost przypadków nielegalnego poboru wody z hydrantów przeciwpożarowych. Informujemy, że korzystanie z hydrantów przez osoby nieuprawnione jest zabronione i przysługuje kara grzywny do 5 tyś zł. Uprawnionym bowiem podmiotem  do korzystania z urządzeń wodociągowych takich jak hydrant jest przedsiębiorstwo wodociągowe lub Państwowa Straż Pożarna i jednostki OSP. Apelujemy, aby nie pozostawać obojętnym na zauważone przypadki nielegalnego poboru wody z hydrantów. Prosimy o niezwłoczną informację o takich zdarzeniach. Tylko eliminując takie przypadki, możemy zapewnić niezawodność i komfort dostaw wody dla wszystkich mieszkańców.

 


 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PRACOWNIKA GOSPODARCZEGO

Gmina Dębowa Kłoda ogłasza nabór kandydatów na stanowisko pracownika gospodarczego
w miejscowości Dębowa Kłoda.

1. Nazwa i adres jednostki:

Gmina Dębowa Kłoda, 21-211 Dębowa Kłoda 116A 

2. Określenie stanowiska, ilości etatów:

Pracownik gospodarczy ds. pielęgnacji zieleni i obsługi kotłów C.O. – 1 osoba

3. Rodzaj zatrudnienia, miejsce wykonywania pracy – czas zatrudnienia, wynagrodzenie:

– rodzaj zatrudnienia: umowa zlecenie

– przewidywany czas zatrudnienia: od 23 maja 2022 r.

– miejsce wykonywania: Dębowa Kłoda

4 Zakres obowiązków:

– Wykonywanie prac związanych z pielęgnacją zieleni (m. in. podcinanie drzew i krzewów, koszenie trawy itp.),

– obsługa kotłów C.O.

5. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

– prawo jazdy kat. B

– mile widziane umiejętności obsługi sprzętów ogrodniczych (obsługa kosiarki, podkaszarki itp.) oraz obsługi kotłów C.O.

6. Wymagane dokumenty:

 – Podanie z wyszczególnieniem posiadanych umiejętności.

7.Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać osobiście  na adres: Gmina Dębowa Kłoda, 21-211 Dębowa Kłoda 116A, lub elektronicznie na adres e-mail: sekretariat@debowakloda.pl  w terminie
do 16 maja 2022 roku.

W przypadku pytań proszę o kontakt telefoniczny pn.- pt. w godz. 8001500 pod numerem: 83 355 75 78.


Dofinansowanie na zakup dekodera lub telewizora

Lubelski Urząd Wojewódzki informuje o zmianie sposobu, w jaki odbierana będzie bezpłatna telewizja naziemna.

Podstawą zmian systemu telewizji naziemnej na nowy standard DVBT-T2 HEVC jest Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie wykorzystania zakresu częstotliwości 470-790 MHz w Unii Europejskiej UE zostały zobowiązane do udostępnienia pasma 700 MHz na potrzeby usług szerokopasmowych do 30 czerwca 2020 r. lub w uzasadnionych przypadkach do 30 czerwca 2022r.

W związku z powyższym został przygotowany specjalny program dofinansowania zakupu sprzętu, niezbędnego do oglądania naziemnej telewizji cyfrowej w nowej technologii. Gospodarstwa domowe będą mogły liczyć na dodatkowe wsparcie w postaci dofinansowania na zakup dekodera lub telewizora. Wniosek o dofinansowanie należy złożyć osobiście lub przez pełnomocnika przez Internet lub w tradycyjnej formie papierowej – w Placówkach Poczty Polskiej. Dofinansowanie w postaci świadczenia przysługuje na gospodarstwo domowe. Aby go otrzymać, należy oświadczyć, iż bez dofinansowania nie ma możliwości dostosowania sprzętu odbiorczego do zmiany standardu nadawania sygnału telewizyjnego ze względu na trudną sytuację materialną gospodarstwa domowego. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie int.: www.gov.pl/cyfrowaTV lub pod numerem infolinii 42 253 54 30. 

Wnioski o wypłatę świadczenia pieniężnego

Gmina Dębowa Kłoda przypomina o składaniu wniosków o wypłatę świadczenia pieniężnego na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Podmiotami upoważnionymi do składania wniosków są osoby fizyczne, które zapewniają wyżywienie i zakwaterowanie uchodźcom z Ukrainy. Wysokość stawki 40zł/osobę/dzień.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO RATOWNIKA WODNEGO W MIEJSCU WYKORZYSTYWANYM DO KĄPIELI

Gmina Dębowa Kłoda ogłasza nabór kandydatów na stanowisko ratownika wodnego w miejscu wykorzystywanym do kąpieli nad jeziorem bialskim w miejscowości Białka.

1. Nazwa i adres jednostki:

Gmina – Dębowa Kłoda, 21-211 Dębowa Kłoda 116A 

2. Określenie stanowiska, ilości etatów:

Ratownik Wodny – 2 osoby

3. Rodzaj zatrudnienia, miejsce wykonywania pracy – czas zatrudnienia, wynagrodzenie:

  •  umowa zlecenia –  Gmina Dębowa Kłoda
  • czas zatrudnienia od 01 lipca do 31 lipca 2022 roku.
  • Jezioro Bialskie w miejscowości Białka
  • praca wykonywana – poniedziałek – niedziela   od godz. 10.00 do 19.00
  • wynagrodzenie – 5 tys. (brutto)

4. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

Wymagania kwalifikacyjne:

  • posiadanie uprawnień ratownika wodnego zgodnie z ustawą,
  • certyfikat potwierdzający pozytywne ukończenie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

5. Wymagane dokumenty:

   –  kserokopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

7.Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać osobiście  na adres: Gmina Dębowa Kłoda, 21-211 Dębowa Kłoda 116A , oraz elektronicznie na adres e-mail: sekretariat@debowakloda.pl  w terminie do 16 maja 2022 roku.

W przypadku pytań proszę o kontakt telefoniczny pn.- pt. w godz. 800 – 1500 pod numerem: 83 355 70 08 .

Akademia Rozwoju – Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju rozpoczyna nowy Program społeczno-rozwojowy dla kobiet

Ogólnopolski zasięg, 1200 uczestniczek, ponad 600 godzin bezpłatnych warsztatów online i konsultacji merytorycznych z edukatorami, mentorami i ekspertami rynku pracy, spotkania społeczności
i networking. To wszystko ma wzmocnić pozycję kobiet z małych miejscowości i zmotywować je do działania. Tak w skrócie przedstawiają się cele Programu „Akademia Rozwoju” Fundacji Polskiego Funduszu Rozwoju skierowanego do kobiet. Udział w Programie jest całkowicie bezpłatny. Rekrutacja już wystartowała!

Rozwój kompetencji, dostęp do edukacji czy nowoczesnych narzędzi umożliwiają włączenie cyfrowe, mogą zapewnić dobry start zarówno w aspekcie społecznym, jak i zawodowym. Istnieją jednak sytuacje, w których standardowe procedury są niewystarczające. Niepełnosprawność, duża odległość do ośrodków miejskich i instytucji edukacyjnych czy problemy rodzinne, mogą stanowić barierę nie do przejścia. Szczególnie, w obliczu sytuacji pandemicznej, zakres i skala tych problemów mocno uderzają w duże grupy społeczne, przede wszystkim kobiety.  Z danych opublikowanych w 2021 roku w Raporcie Women Update „Tytanki pracy. Kobiety na rynku pracy w dobie cyfrowej transformacji” wynika, że niemal połowa pracujących kobiet doświadczyła zmiany warunków pracy w związku z pandemią. Potwierdzają to także dane zawarte w raporcie przeprowadzonym przez Infuture Institute „Wpływ pandemii Covid-19 na kobiety w Polsce i na Cyprze” pandemia znacząco zahamowała nasilające się od kilku lat tendencje do wzmacniania się pozycji kobiet na rynku pracy i w życiu codziennym. To pokazuje jak istotne jest położenie nacisku na dwa aspekty – sytuację kobiet na rynku pracy oraz wpływ pandemii na tę sytuację. Działania edukacyjne i zawodowe skierowane do tej grupy, nabierają znaczenia i stanowią ważny element działalności instytucji i organizacji społecznych. Takim działaniem jest właśnie nowy Program społeczno-rozwojowy „Akademia Rozwoju”, poprzez który Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju zamierza wspierać mieszkanki mniejszych miejscowości i terenów wiejskich, które mimo trudniejszej sytuacji życiowej chcą realizować swoje plany aktywności społecznej i zawodowej. Program powstał dzięki wsparciu organizacji Google.org.

Kompetencje cyfrowe i motywacja w jednym miejscu

Celem Programu „Akademia Rozwoju” jest wsparcie kobiet poprzez edukację, przekazywanie wiedzy
i praktycznych umiejętności cenionych na rynku pracy
. Fundacja PFR planuje zrealizować ten cel poprzez zapewnienie wszystkim uczestniczkom bezpłatnych szkoleń i warsztatów online. Zajęcia będą miały charakter warsztatowy – program edukacyjny przewiduje naukę obsługi wygodnych narzędzi internetowych, które są przydatne w rozwoju zawodowym. Uczestniczki dowiedzą się między innymi, jak wykorzystywać narzędzia online, tworzyć i zarządzać stronami www czy samodzielnie stworzyć chatbot i go zaimplementować na stronie internetowej. Dodatkowo, uczestniczki poznają podstawy prowadzenia działalności gospodarczej od strony finansowej i prawnej, a także dowiedzą się jak korzystać z metody myślenia projektowego (design thinking) we własnych projektach społecznych i zawodowych. W ramach Programu zapewnione będą również dodatkowe konsultacje z edukatorami, spotkania społeczności oraz sesje mentoringowe i coaching zawodowy dla kobiet w różnym wieku.

Do udziału w Programie zapraszamy wszystkie kobiety, niezależnie od wieku czy sytuacji życiowej. Będziemy stwarzać warunki, w których każda uczestniczka otrzyma nowe kompetencje i poczuje sprawczość, nauczy się samodzielnie poruszać w sieci i korzystać z dostępnych tam aplikacji – mówi Magdalena Grzankowska, Prezes Fundacji Polskiego Funduszu Rozwoju. − Chcemy stworzyć społeczność, która będzie mogła być w regularnym kontakcie, wspierać się nawzajem i motywować do rozwoju. Dzięki stałej łączności łatwiej będzie nam skupić się na kwestii wsparcia kobiet w realizacji ich planów, aktywizować je i motywować do działania oraz konsekwentnie pomagać im w powiększaniu świadomości znaczenia relacji międzyludzkich i networkingu, zwłaszcza w kontekście rozwoju zawodowego i osobistego − dodaje.

Dostęp do wiedzy jako podstawa

Ze względu na założenia Programu, od uczestniczek nie jest wymagane żadne doświadczenie i wiedza z obszarów tematycznych, które obejmują warsztaty i kursy. Wszystkie zajęcia są prowadzone online, a do udziału w nich potrzebny jest jedynie podstawowy sprzęt – komputer bądź tablet − z dostępem do Internetu. Dodatkowo, wszystkie aplikacje, z których będą korzystać Uczestniczki podczas warsztatów i których obsługi będą się uczyć, są dostępne open source i nie wymagają żadnych opłat, abonamentów ani innych długotrwałych zobowiązań finansowych.

Rejestracja do Programu odbywa się poprzez formularz rejestracyjny dostępny na stronie www.fundacjapfr.pl/akademia_rozwoju Dzięki rejestracji, każda z uczestniczek otrzyma dostęp do zajęć
i dodatkowych materiałów edukacyjnych. Ponadto, osoby zarejestrowane w Programie zostaną zaproszone do udziału w wydarzeniach społecznościowych – spotkaniach z mentorami, coachami – podczas których otrzymają dodatkowe wsparcie motywacyjne i szansę na wzmocnienie swoich relacji społecznych i biznesowych.

Partnerami Programu są: Centralny Dom Technologii, Fundacja Przedsiębiorczości Kobiet, Her Impact, Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej, Mamo Pracuj, PFR Innowacje, Evaluation for Government Organizations, Women In AI.

Patronat medialny nad Programem objęli: ONA Strona Kobiet oraz Polska Press Grupa.

Projekt jest objęty patronatem honorowym Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Więcej informacji na temat Programu: www.fundacjapfr.pl/akademia_rozwoju

 

Bezpłatne warsztaty dla kobiet: tworzenie i edycja stron internetowych www; podstawy przedsiębiorczości, desing thinking.